google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

קורס יסודות וכלים לניהול עושר ללקוחות הבנקאות הפרטית

לקוחות המוגדרים  "כלקוחות הבנקאות הפרטית" הנם חוסכים אשר צברו לאורך שנים רבות של עבודה הון פנוי למטרות חשובות בחיים. הבנקים מספקים לאוכלוסייה זו שירות המכונה בנקאות פרטית שבמהותו שיווק שירותים פיננסים כייעוץ השקעות, יעוץ פנסיוני ושאר מוצרים פיננסים.   

 

קורס היסודות והכלים לניהול עושר ללקוחות הבנקאות הפרטית, עוסק במגוון נושאים בעלי היבטים פיננסים אשר הנם בגדר ידע הכרחי בעולם המודרני.

בקורס נדון בנושאים העיקריים אשר יעמידו את עיקרי המידע הרלוונטי לצורך קבלת החלטות פיננסיות חשובות מתוך אחריות, הבנה והגדרת מטרות אישיות.

הקורס אינו דורש ידע מקדים ומטרתו להקנות את הידע הבסיסי להתמודד בעולם דינמי , מורכב ומשתנה במהירות.

מרכז הקורס

ד"ר איתי גלילי אשר פועל בתחום הבנקאות הפרטית וההשקעות למעלה מעשרים שנה, וזאת לצד הוראה אקדמית בתחום במגוון מוסדות אקדמיים.

בקורס ישולבו מגוון מרצים מקצועיים אשר הנם בעלי ניסיון מקצועי ומוניטין  בתחומים המועברים

הקורסים נערכים במרכז הכנסים ברמת אפעל

מועדי הקורסים  הקרובים :

קורס בוקר

תאריך פתיחה - 05 במאי 2020

מספר מפגשים שבועיים - 10 ימי ג'

בין השעות - 12:30 - 10:00

קורס ערב

תאריך פתיחה - 03 במאי 2020

מספר מפגשים שבועיים - 10 ימי ג'

בין השעות - 20:30 - 18:00

מחיר השתתפות - 3,500 ש"ח + מע"מ

bottom of page