google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

קורס השקעות ערך הלכה למעשה

אודות הקורס

 

שיטת "השקעות ערך" - גישה המבוססת על קניית מניות הנסחרות בדיסקאונט לעומת ערכן הכלכלי - פותחה בשנות השפל הגדול של המאה הקודמת ע"י פרופסור למימון בשם בנג'מין גראהם (שכתב, יחד עם עוזרו דייויד דוד, את הספר הקלאסי Security Analysis). השיטה השמרנית התאימה לאותה תקופה וקנתה לה חסידים רבים, אך במהלך המחצית השניה של המאה - עם התפתחות תיאוריות הכלכלה המודרנית והתחזקות הכוח הצרכני - הוטל ספק בעדכניותה, אף שמשקיעים מצליחים בעלי שם כמו וורן באפט, וולטר שלוס, פיליפ פישר, צ'ארלס מאנגר ורבים אחרים, המשיכו לתרום לשיכלולה ולתקפות הנחותיה. לאחר התנפצות הבועה הטכנולוגית בראשית המאה הנוכחית וההתפכחות המכאיבה מאשליית "הכלכלה החדשה" שבאה לאחריה, החלו משקיעים לשוב אט אט אל עקרונותיה חסרי-הגיל של השיטה הערכית, אלא שרבים עושים זאת כיום ללא הבנה והפנמה של מרכיביה. קורס זה ינסה לשנות זאת ולהקנות למשתתפיו תמונה שלמה ומעודכנת של העקרונות - הלכה ומעשה. 

מטרות הקורס

להקנות למשתתפים ידע שלם ועדכני לגבי יסודותיה של שיטת "השקעות הערך", שכלולה המודרני ואופן יישומה בפועל.

נושאים עקריים

ההיסטוריה והפילוסופיה של שיטת הערך,  עמודי התווך של השיטה - תנודתיות, ערך כלכלי וביקורתיות פונדמנטלית, בירור ערך כלכלי וחשיפת רווחיות מייצגת, בחינת כלכלת העסק - צמיחה, הנהלה ויתרון תחרותי בר-קיימא, היבטים התנהגותיים בקרב משקיעים בראי תנודתיות השוק, יישום גישת הערך בבית ההשקעות של בנג'מין גראהם ושל וורן באפט הצעיר, בצירוף דוגמאות יחודיות, שיטות השקעה כמותיות, (קוונטיטטיביות) - מודלים מעשיים מגראהם ועד גרינבלאט, שיטות השקעה איכותיות (קווליטטיביות) - שכלולים מבית פישר ומאנגר, ניתוח ביקורתי של דו"חות כספיים ושיטות לזיהוי סימני אזהרה, דיון חי והצגת רעיונות השקעה עדכניים. 

bottom of page