google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

הקמה וניהול נאמנות

מטרות הנאמנות

נאמנות לכספי דור המשך.

נאמנות להחזקת וניהול כספי חסויים ובעלי צרכים מיוחדים.

חשבון נאמנות לניהול כספי עיזבון.

שלבים ותהליכים

יעוץ פיננסי לתכנון מטרות הנאמנות.

תכנון תקנון ייעודי לשימוש בכספי הקרן ע"פי המטרות שנקבעו.

התאמת מבנה משפטי מתאים בלווי עו"ד מומחה לתחום.

התאמת מבנה מיסוי מתאים בלווי רו"ח מומחה לתחום.

פתיחת חשבונות השקעה בבנקים ו/או בגופים מוסדיים מתאימים.

ניהול שוטף

פיקוח וניהול על ידי נאמן מוסמך.

יעוץ השקעות שוטף באמצעות גוף מפוקח ומורשה על ידי הרשות לניירות ערך.

משולב נאמנויות.png

לקביעת פגישה ולבירור פרטים:

פנייתך נקלטה, נציגנו יצור איתך קשר בהקדם

Baby's Clutch
bottom of page