google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html

אפשרות לפתיחת חשבון בנק בשוויץ החל מ- 500,000$

סכום מינימום לפתיחת חשבון – 500,000$

עמלות מופחתות משמעותית – גם אל מול בעלי חשבונות בסכומים גבוהים בהרבה.
מגוון אפשרויות השקעה בקרנות נאמנות וקרנות גידור בינלאומיות.

ייעוץ השקעות אוביקטיבי ובלתי תלוי.

פתיחת חשבון במשרדי "מגזין הבנקאות הפרטית" ברמת אפעל.

שירות בעברית לייעוץ פעולות בחשבון.

לקביעת פגישה ולבירור פרטים:

"אישור הצטרפות למאגר מידע" הפרטים המלאים בתקנון האתר


כל הממלאים טופס רישום באתר זה עושים זאת מרצונם החופשי וללא כל חובה חוקית לכך,  כל המידע הנאסף בטפסי הרישום הוא לטובת דוור למידעים על כנסים והפצת דפי מידע,  המידע ישאר וישמש אך ורק את בעל מאגר המידע וחברות הבנות שלו ולא יועבר לאף גורם אחר, כל המעוניין להימחק מהמאגר, יכול לבצע זאת תוך פניה בכתב לבעל המאגר בכל עתשם מאגר המידע : "מאגר לקוחות ומדוורים קבוצת פיננסים גג, פרטי בעל מאגר המידע: קבוצת פיננסים גג בע"מ ח.פ. 514511252, רח' היסמין 1, רמת גן.

  • Facebook - White Circle
  • Pinterest - White Circle
  • Instagram - White Circle