google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html

מפגש משקיעים כשירים, פרטיים ותאגידים

הצגת אפשרות הצטרפות למשקיעים מוסדיים

להשקעה בקרן בינלאומית בעלת מוניטין העוסקת 

בהזדמנות השקעה בשווקי החוב והאשראי הבינלאומיים

המפגש הקרוב ייערך בתאריך 06.08.2019, בשעה 11:00-12:00  

בבית יד טבנקין, במרכז הכנסים, רחוב היסמין 1 ברמת אפעל.

  • ההשתתפות  מיועדת למשקיעים כשירים ולנציגי תאגידים כשירים בלבד.

  • ההשתתפות מחוייבת במילוי טופס משקיע כשיר על פי חוק להלן.

  • במקרה החלטת המשקיע לבצע תהליך השקעה, תידרש הוכחת משקיע כשיר על פי החוק על ידי עורך דין\רואה חשבון.

  • ההשתתפות אינה כרוכה בעלות אך מחייבת רישום ואישור השתתפות מראש.

טופס רישום

"אישור הצטרפות למאגר מידע" הפרטים המלאים בתקנון האתר


כל הממלאים טופס רישום באתר זה עושים זאת מרצונם החופשי וללא כל חובה חוקית לכך,  כל המידע הנאסף בטפסי הרישום הוא לטובת דוור למידעים על כנסים והפצת דפי מידע,  המידע ישאר וישמש אך ורק את בעל מאגר המידע וחברות הבנות שלו ולא יועבר לאף גורם אחר, כל המעוניין להימחק מהמאגר, יכול לבצע זאת תוך פניה בכתב לבעל המאגר בכל עתשם מאגר המידע : "מאגר לקוחות ומדוורים קבוצת פיננסים גג, פרטי בעל מאגר המידע: קבוצת פיננסים גג בע"מ ח.פ. 514511252, רח' היסמין 1, רמת גן.

  • Facebook - White Circle
  • Pinterest - White Circle
  • Instagram - White Circle