google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
 

כנס תחזית לשנת 2020 ללקוחות הבנקאות הפרטית

בכפר המכביה בתאריך 16 בדצמבר שעה 09:00 התכנסות

ההשתתפות אינה כרוכה בעלות אך מחייבת רישום ואישור השתתפות מראש.

תחילת הרצאות החל משעה 09:45 סיום בשעה 13:00

Social Gathering
CAL0302110-l.jpg

תחזית מיטב דש לשנת 2020

יו"ר מיטב דש

צבי סטפק

untitled.png

אתגרים והזדמנויות בשווקים לשנת 2020

מנכ"ל פסטרנק שהם

ערן פסטרנק

תחזית שווקי אסיה לשנת 2020

מנכ"ל דאימונד קפיטל

אלון אידן

itai.jpg

הנחיית הכנס

מנכ"ל פיננסים ניהול הון פרטי

ד"ר איתי גלילי

rsz_615_346_NOAMBRACHA_13119.jpg

השקעות מתקדמות - אתגרים והזדמנויות מבט ל-2020

מנכ"ל הלמן אלדובי קרנות השקעה

נועם ברכה

האם ישראל היא יפן? – לאן הולכות אגרות החוב הממשלתיות.

יו"ר דירקטוריון פורסט בית השקעות

יוחאי גולד