google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

כנס תחזית לשנת 2020 ללקוחות הבנקאות הפרטית

בכפר המכביה בתאריך 16 בדצמבר שעה 09:00 התכנסות

ההשתתפות אינה כרוכה בעלות אך מחייבת רישום ואישור השתתפות מראש.

תחילת הרצאות החל משעה 09:45 סיום בשעה 13:00

Social Gathering
CAL0302110-l.jpg

תחזית מיטב דש לשנת 2020

יו"ר מיטב דש

צבי סטפק

untitled.png

אתגרים והזדמנויות בשווקים לשנת 2020

מנכ"ל פסטרנק שהם

ערן פסטרנק

אלון עידן_edited.jpg

תחזית שווקי אסיה לשנת 2020

מנכ"ל דאימונד קפיטל

אלון אידן

itai.jpg

הנחיית הכנס

מנכ"ל פיננסים ניהול הון פרטי

ד"ר איתי גלילי

rsz_615_346_NOAMBRACHA_13119.jpg

השקעות מתקדמות - אתגרים והזדמנויות מבט ל-2020

מנכ"ל הלמן אלדובי קרנות השקעה

נועם ברכה

12E7C463ECC07BDFC8373136691D05A1_800x392

האם ישראל היא יפן? – לאן הולכות אגרות החוב הממשלתיות.

יו"ר דירקטוריון פורסט בית השקעות

יוחאי גולד

bottom of page