google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

קורס לתכנון פיננסי אישי ומשפחתי

אודות הקורס

 

קורס מעשי להתנהלות פיננסית נכונה לפרט ולמשפחה, כולל הכרות המונחים הנדרשים, מושגי היסוד, הכלים הנדרשים והכוונה מעשית הן לבחינה והן ליישום הפעולות הנדרשות במקביל להכרת הבקרה השוטפת לאורך השנים לאור שינוי נסיבות חיצוניות ואישיות.

מפגש 2 + 1

תכנון פיננסי 

- מה זה תכנון פיננסי ? מה זה נותן ?

- אתגרי התכנון הפיננסי בתקופה הנוכחית

- כמה כסף מפסידים מחוסר תכנון ?

- מהיכן דולפים לנו כספים וכיצד לתקן את הדליפה ?

תכנון החיסכון הפנסיוני

- מקורות ההכנסה בפנסיה

- מוצרי החיסכון הפנסיוני – מאפיינים, יתרונות וחסרונות

- קרנות פנסיה מול ביטוחי מנהלים

- קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, קופות גמל בתיקון 190 ופוליסות חסכון

- איך למקסם את צבירת החיסכון הפנסיוני ואת הקצבה בפנסיה

- איך מגדילים את הקצבה הפטורה ממס בפנסיה

- תכנון משולב לפרישה: קצבה מזכה, קצבה מוכרת, היוון קצבה

- למה צריך לשים לב לאורך שנות החיסכון ולפני פרישה

 

מפגש 4 + 3

תכנון השקעות

- ניתוח כלל הנכסים האישיים והמשפחתיים – בדיקת קורלציה וסיכון

- הגדרת יעדי חיים פיננסיים לטווח קצר, בינוני וארוך

- הגדרת סבילות לסיכון

- בחירת אפיקי השקעה והקצאת נכסים מותאמת יעדים

 

- השקעות מסורתיות והשקעות אלטרנטיביות   

- תעודות סל, קרנות נאמנות או תיק מנוהל ?   

- השקעות בנדל"ן

   - השקעות ריאליות   

   - שותפויות השקעה וקרנות השקעה   

   - קרנות ריט  

- קרנות גידור   

- קרנות השקעה בחוב   

- פלטפורמות וקרנות להלוואות חברתיות   

- פלטפורמות וקרנות להלוואות לעסקים   

- מכשירי השקעה מובנים   

- השפעת העמלות והמיסוי על תשואת ההשקעות

 

מפגש 6 + 5

הכרת המיסוי ותכנון מס

- מיסוי השקעות בשוק ההון

  - מיסוי דיבידנד וריבית, מיסוי רווחי הון, מיסוי ריאלי ונומינלי

  - מתי וממה ניתן לקזז הפסדי הון?

  - הטבות מס בהשקעה בשוק ההון

  - מיסוי ייחודי – קרנות ריט, קרנות גידור

- מיסוי השקעות בנדל"ן

  - מס רכישה, מס שבח, היטל השבחה

  - מסלולי מיסוי הכנסות משכר דירה

  - שיקולים בבחירת מסלול מיסוי

- מיסוי החיסכון הפנסיוני

  - הטבות מס בהפקדות

  - הטבות מס בפרישה

  - הטבות מס במשיכה מוקדמת

  - תכנון מס בחיסכון הפנסיוני

  - תכנון מס לפרישה

מפגש 7

- ניתוח מקרים – דוגמאות לחיסכון כספי בתכנון פיננסי

- שאלות ותשובות

- סיכום

bottom of page