google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

חקלאות אורגנית- האם זה באמת עדיף?
 חיים חביב


האתגרים העיקריים הניצבים בפני החקלאות המודרנית הם קצב הגידול המטאורי של האוכלוסייה האנושית, הגורם רעב עולמי, וצמצום נזקים סביבתיים כמו ההתחממות הגלובלית והכחדת המינים בעקבות הפעילות התעשייתית האנושית. החקלאות האורגנית מנסה לתת מענה  לשני האתגרים הללו.

חקלאות אורגנית היא מערכת ייצור של מוצרי צריכה חקלאיים (פירות, ירקות, בשר וכדומה) שתומכת בבריאות המערכת האקולוגית, הקרקע ובני האדם. בשונה מהחקלאות הרגילה, שהשאיפה המרכזית בה היא למקסם את התוצרת ולמזער את ההוצאה עליה, החקלאות האורגנית חרתה על דגלה שילוב של ערכי איכות ובריאות הסביבה והאדם בתהליך הייצור.

תוצרת אורגנית נחשבת בדרך כלל בריאה יותר מהתוצרת רגילה, בעיקר בגלל האמונה שהיא מכילה יותר ויטמינים ונוגדי חמצון ואין בה שאריות של חומרי הדברה, אנטיביוטיקה וכימיקלים אחרים. צרכנים רבים מעדיפים תוצרת אורגנית גם משום שתהליך הייצור שם דגש על צמצום הפגיעה בסביבה ואוסר על שימוש במוצרים מהונדסים גנטית.

בשנת 2005 פרסם משרד החקלאות חוק להסדרת תוצרת אורגנית, ואחריו תוספות ותקנות לייצור מוצרים אורגניים. החקיקה הזו נולדה בעקבות ההתפתחות המהירה של שוק המוצרים האורגניים בעולם ובישראל והצורך להתאים את התקינה הישראלית לנורמות הבינלאומיות.

להמשך הכתבה 

davidson.png
sop-resize-200-3724.jpg
bottom of page