google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

כן, אנחנו מדברים בשפת התנ"ך

 רוביק רוזנטל 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


מבאבא בובה ועד פיסטוק: הגלריה של החינוכית 

 

 

 

 

 

 

 


 


האם התנ"ך כתוב ב"שפה זרה"? ואם לא, למה קשה לנו אתו? שפת התנ"ך נמצאת בכל פינה של העברית החדשה. ספר חדש מביא את הסיפור מזוויות מבט שונות, תחומי מחקר, מקרי דוגמה וגם הפתעות

השבוע יצא לאור בהוצאת כתר ספרי "מדברים בשפת התנ"ך". הספר מציג בעשרים פרקים את היחס בין שפת התנ"ך לעברית המודרנית. מצד אחד: שפה ספרותית ייחודית, מהודקת, בתחביר קשה לעיכול, מצד שני שפה עשירה המשמשת כשפת דיבור, עיתון וספרות. ולהלן תריסר טעימות מפרקי הספר.

קשה לו עם החותנת

שני שלישים מן המילים במילון המקראי משמשים בעברית החדשה בלשון הדיבור והעיתון.

הקורא הספקן מוזמן לקרוא את המשפטים הבאים, ולענות על השאלה מה משותף להם:
•אני רעב. מתי אוכלים ארוחת בוקר?
•ראש הממשלה קרא לשרים לשיחה דחופה בענייני ביטחון.
•שְלַח לי תשובה כאשר יהיה לך זמן.
•איש מדע יווני גילה כוכב חדש במערכת השמש.
•הוא אוהב את אשתו, אבל קשה לו עם החותנת.

תשובה: כל המילים במשפטים האלה מופיעות בתנ"ך. בנטיות שונות, בהקשרים שונים. אבל הן שם. במילון המקראי.להמשך הכתבה

sop-resize-400-אדם-ואלוהים.png
sop-resize-400-רוביק רוזנטל-1.jpg
bottom of page