google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

מהי "הפקדת צוואה"? וכיצד היא מצמצמת את האפשרויות להתנגדויות לצוואה

עו"ד אביחי אהרונוף*

לפני תקופה, פורסם כאן מאמר שלי בשם: "מדוע באים סכסוכי ירושה לעולם וכיצד ניתן למונעם" ובו דנתי בסיבות להיווצרותם של סכסוכי ירושה. חוסר היכולת של יורשים להשלים עם העדפתו של יורש אחד על פניהם אינה נותנת להם מנוח ועלינו למצוא דרכים, שלא יאפשרו להם להתנגד לקיום הצוואה. במאמר זה נתאר כלי העומד לרשותנו בחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן – "חוק הירושה") אשר מצמצם את האפשרות להתנגדות לצוואתנו, בבוא היום.

לא מעט סכסוכי ירושה באים לעולם בטענה, שקיימת צוואה מאוחרת לצוואה שמבקשים ליתן לה תוקף ולממש את הוראותיה. ישנם מקרים בהם הצוואה מושמדת על ידי מי שנחשף אליה ואינו שבע רצון מהוראותיה וזאת כאשר היעדר צוואה יביא לכך שיירש חלק גדול יותר מהעזבון. דוגמה לכך: היא צוואה בה הודר בן מירושת אביו. כאשר הצוואה המדירה את הבן אינה קיימת (וכאדר לא קיימת צוואה אחרת של המוריש) יהיה הבן זכאי לרשת חלק בעזבון בהתאם להוראות חוק הירושה. מכאן המוטיבציה של הבן להשמיד את הצוואה, מעשה שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק.

בכדי למנוע טענות ואירועים מסוג זה חוק הירושה מאפשר להפקיד בעלות סמלית את הצוואה, שנערכה על ידי אדם בכתב ידו או צוואה שנערכה בפני עדים, אצל הרשם לענייני ירושה. ההפקדה נרשמת במרשם ארצי חסוי המנוהל באגף האפוטרופוס הכללי.

משעה שהופקדה הצוואה בפני רשות הרי שהחשש שתושמד על ידי מי שאינו מרוצה מתוכנה מוסר כליל. כמו כן, החשש שמי מקורבי המשפחה ייחשף לתוכנה של הצוואה, שערכנו ושמרנו בביתנו אינו קיים כאשר אנו מפקידים את הצוואה,  שאז עד לפטירתו של המצווה אף אדם לבד מהמצווה שהפקידה לא יהיה חשוף לתוכנה. נוסף על כך, מובן שלא יהיה ניתן לטעון שהמצווה לא ערך את הצוואה המופקדת אלא אדם אחר. עוד יש לזכור, כי קיימת חזקה שהצוואה נערכה לכל המאוחר בתאריך הפקדתה מה שמסייע לנו להכריע לאיזו מבין צוואותיו של המצווה יש ליתן תוקף, כאשר באופן כללי ניתן לומר שיש ליתן תוקף לצוואה המאוחרת.

האם הפקדת הצוואה מונעת מאיתנו את "החופש לצוות", עקרון העל בדיני הירושה? התשובה שלילית. אדם יכול להחליט בכל עת לשנות מהוראות צוואתו שהופקדה ואין בהפקדתה בבחינת סוף פסוק.

כמובן, שהפקדת הצוואה נעשית לאחר עריכתה. עריכת הצוואה יכולה להיעשות על ידי המצווה לבדו או תוך הסתייעות בשירותי עורך דין המומחה בדיני ירושה שלאחר שישמע את רצונותיו של המצווה, יבין את מצבו המשפחתי, את מצבת הנכסים וההתחייבויות וכו' יוכל לייעץ לו כיצד נכון לערוך את צוואתו כך שתביא לידי ביטוי את כל הפרמטרים לעיל.

עם פטירתו של המצווה הדבר מעודכן אצל רשם הירושה וכאשר ניגשים היורשים להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה בעניינו תעלה אצל רשם הירושה הצוואה המופקדת וכך לא יוכלו להתעלם ממנה. היה ולא תוגש בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה במשך שלושה חודשים לאחר פטירת המצווה הרשם לענייני ירושה פותח את הצוואה ושולח הודעות לזכאים על פי הצוואה.

עוד אציין, כי קיימת אפשרות נוספת להשגת המטרות לעיל המכונה עריכת "צוואה בפני רשות"  במסגרתה המצווה אומר בעל-פה את ציוויו או מוסר אותם כתובים לרשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי או נוטריון ועל כך נרחיב בפעם אחרת.

אם נסכם, הרי שמי שמבקש לצמצם את העילות בגינן יהיה ניתן להתנגד לצוואתו בבוא היום יכול להפקיד את צוואתו, כמתואר לעיל וליהנות מהיתרונות הרבים הגלומים בכך, במיוחד כאשר ההליך פשוט והאגרה בגינו סימלית. חשוב לזכור, כי הפקדת צוואה רק מצמצמת ואינו מונעת כליל טענות וטרוניות של יורשים שאינם שבעי רצון ממה שירשו או ממה שירשו אחרים.

 

* עו"ד אביחי אהרונוף מומחה בתחומי תכנון ההון המשפחתי למשפחות עתירות הון ומשפחות מן הישוב (הכולל: צוואות חכמות, ייפוי כח מתמשכים, נאמנויות, העברה בינדורית, נדל"ן ועוד) ובמשפט מסחרי (מקומי ובינלאומי) ומייצג חברות ציבוריות, פרטיות ויחידים.

פרטי התקשרות:www.aharonoff-law.com  טלפון: 050-7676715.

**החיבור נכתב בלשון זכר ואולם מתייחס לשני המינים.

***המידע המופיע למעלה אינו בגדר ייעוץ משפטי למקרה ספציפי או המלצה וכל מקרה דורש היוועצות בעורך דין.

אביחי אהרונוף.jpg
bottom of page