google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

כלים לתכנון הון משפחתי – על ייפוי כח מתמשך, צוואה ומה שביניהם

עו"ד אביחי אהרונוף*

לפני מספר שנים תיקון מספר 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 ("החוק") יצר כלים משפטיים חדשים לתכנון העתיד. כלים משפטיים אלו נועדו להגן על אדם ולמלא את רצונותיו כבר משלב בו חס וחלילה יהפוך לחסר כשירות להבחין בין טוב לרע ועד לאחר פטירתו. אחד מהכלים המשפטיים הללו הינו: "ייפוי כח מתמשך" במסגרתו מתכנן אדם את עתידו כאשר הוא צלול ובריא, בנושאים: רפואיים, רכושיים ואישיים, ומתייחס למצבים שעשויים להתרחש במועד בו לא יוכל לקבל עוד החלטות בענייניו. במסגרת ייפוי הכח המתמשך קובע המצווה מי ימונה (או ימונו) כאחראים על עניינים אלו ובאיזה אופן ינהלו את ענייניו ואלו החלטות יוכלו לקבל. במסגרת עריכת ייפוי הכח המתמשך קוראים מיופי הכח, שממנה המצווה, את הנחיותיו של המצווה והם יכולים לשאול אותו בזמן אמת מהם רצונותיו ולהבינם בצורה מלאה, כאשר הוא צלול ומבין בדבר.

אלו אירועים עשויים לגרום לכך שאדם ייחשב כמי שאינו יכול להבחין בדבר ולכן ייפוי כח המתמשך בעניינו ייכנס לתוקף? לצערנו, מגוון האירועים הוא רחב ומדובר באירועים שכל אחד מאיתנו שמע ממשפחתו, חבריו או מכריו על התרחשותם כגון: פגיעה בתאונת דרכים, שגרמה לאובדן יכולת לקבל החלטות; ניתוח שנכנסנו אליו כשירים שכלית אבל בשל הסתבכות יכולת זאת נפגעה; אירוע מוחי קשה; תאונה במסגרת טיול וכמובן, המחלה ההופכת יותר ויותר נפוצה המוכרת כמחלת הזיקנה – האלצהיימר וכל ארוע אחר שלאחריו לא יוכל לקבל החלטות מושכלות בענייניו.

במסגרת ייפוי הכח המתמשך ניתן לערוך תכנון הון משפחתי, כך שבמסגרתו ייקבע מי ינהל את העניינים הרכושיים של המצווה, האם ינהלו יחד, אלו החלטות יוכלו לקבל ובאיזה הרכב ועוד הוראות רבות ומגוונות והכל בהתאם להרכב ההון של המצווה ומורכבותו וכן ההרכב המשפחתי והיחסים הפנים משפחתיים.

כמו כן, במסגרת ייפוי הכח ניתן לקבוע מי יקבל גישה לחשבונות הבנק של המצווה, עם כניסת ייפוי הכח המתמשך לתוקף, ואלו פעולות יוכל לבצע ובאלו היקפים. בעניין זה חשוב לציין, כי כאשר הבנק מקבל דיווח שאדם הפך חסר כשירות (וכיום התקשרות המחשובית בין הגופים השונים מאפשרת קבלת מידע על כך בזמן אמת) נחסמים מיידית חשבונות הבנק של מי שהפך חסר כשירות. עוד חשוב לציין, כי חסימה כזאת מתבצעת גם כאשר מדובר בחשבון משותף של בני זוג, גם כאשר שניהם בעלי זכויות חתימה לפעולה לבדם בחשבון וגם כאשר חתמו על "טופס אריכות ימים", היות שטופס זה מתייחס רק למקרה פטירה של חד מבני הזוג ולא למקרה של אובדן כשירותו לקבל החלטות. במקרים אלו, כאשר אדם הפך חסר כשירות ולא ערך ייפוי כח מתמשך, לא יוכלו קרובי משפחתו לבצע פעולות בחשבונותיו, גם אם הם כוללים ניירות ערך, מטבע זר וכיוצ"ב, שמחייבים פעולות יומיומיות מיידיות לשם למניעת הפסדים, וזאת עד לקבלת צו מבית משפט המאפשר ביצוע פעולות על ידי מאן דהוא או בדרך של מינוי אפוטרופוס. הדבר נכון, גם להוצאות כספיות הדרושות לאדם עצמו כגון: אשפוז במוסד, הוצאות ביגוד, אוכל ורווחתו – החשבונות חסומים ללא החרגות.

היבטים רכושיים אינם מסתכמים בכספים ובחשבונות בנק וכאשר עסקינן בנכסי נדל"ן כגון: דירת המגורים, דירות ונכסים המושכרים על ידי המצווה מתאפשר לתכנן הון זה ולקבוע אלו פעולות ניתן יהיה לבצע, באלו נסיבות ומי יחליט על כך. החוק מגביל את האפשרות למכירת נדל"ן ללא אישור בית משפט ולעריכת פעולות נוספות ואולם שוו בנפשכם מקרה בו דירת מגוריו של מי שהפך חסר כשירות המצויה בשלבי אישור פרויקט תמ"א וכאשר אין מי שיוכל לקבל החלטות, לחתום על מסמכים ולנהל את המהלכים הדרושים לשם שמירה ומיקסום זכויותיו, עוד שוו בנפשכם מקרה בו דירה המושכרת על ידי מי שהפך חסר כשירות כאשר השוכר לא משלם שכר דירה או מסרב להתפנות. מקרים אלו ואחרים דורשים התייחסות בייפוי הכח המתמשך.

כמובן, שבמקרים בהם אדם הינו בעלים של חברה או פעילות עסקית במסגרת אחרת או חבר הנהלה או דירקטוריון של חברה והוא הופך חסר כשירות נוכל לקבוע הוראות שונות כדי להסדיר את המשך פעילותם של החברה או הפעילות העסקית וללא הוראות אלה תידרש פניה חוזרת ונשנית לבית המשפט לשם קבלת אישור לפעילויות יומיומיות.

ייפוי הכח המתמשך הינו כלי רב שימושים ומסייע מאוד בתכנון ההון המשפחתי וכפי שצוין ניתן לקבוע בו הוראות בהתייחס לתחומים: הרפואי, הרכושי והאישי. רשימה זאת מעניקה טעימה מהנושאים שניתן להסדיר בעניינים הרכושיים במסגרת תכנון ההון המשפחתי וקיימות הוראות רבות ומגוונות שניתן לקבוע במסגרתו, שיכולות להיות נכונות למקרים ספציפיים של הון, הרכב משפחתי, רצונות מצווה וכיוצ"ב.

מכאן נעבור לשאלה נפוצה: אם ערכתי צוואה מדוע עליי לערוך גם ייפוי כח מתמשך? כאמור, ייפוי כח מתמשך ייכנס לתוקף בחייו של אדם וכאשר הוא הפך חסר כשירות להבחין בין טוב לרע ויחול עד תשעים יום לאחר פטירתו (כדי לאפשר תשלומים בגין שירותים שניתנו למצווה או קשורים ברכושו) לעומת זאת, הוראות שנכתבו בצוואתו של אדם יחולו משעה שיקבלו תוקף משפטי (בדרך של צו קיום צוואה) ובפרקטיקה הדבר קורה מספר חודשים לאחר פטירתו של אדם. הוראות הצוואה הינן הוראות חלוקתיות הקובעות את חלקו של כל אחד מהיורשים בעזבון ואילו הוראות ייפוי הכח המתמשך הינן הוראות המאפשרות את ניהולו של ההון של המצווה בצורה הנכונה לו ולהרכב המשפחתי.

ואולם, חשוב לציין, כי יכול להתקיים קשר ישיר בין הוראות ייפוי הכח המתמשך להוראות הצוואה. כך כדוגמה: כאשר בנו של המצווה עובד בחברה המשפחתית במשך שנים רבות והאב מבקש להוריש לו את הפעילות (תוך פיצוי היורשים האחרים) יהיה זה טבעי, שבייפוי הכח המתמשך ייקבעו הוראות שיאפשרו לאותו בן לקבל החלטות ניהוליות בהתייחס לחברה המשפחתית כך שלא יידרש לקבלת הסכמתם של אחיו בעניינים שאינם נתונים לתחום מומחיותם (וכמובן שניתן להוסיף הוראות יידוע של אחיו ואחיותיו בהחלטות משמעותיות).

כאשר אני עורך תכנון הון משפחתי ללקוחותיי, הכוללים משפחות עתירות הון, אני מקפיד להבין את המבנה והדינמיקה המשפחתית, ההון הקיים, הרצונות של המצווה וזאת בכדי להציע ללקוחותיי הצעות שונות לתכנון העברת ההון המשפחתי בצורה מיטבית עבורם. הכלים שנוספו במסגרת החוק מאפשרות תכנון הון משפחתי בצורה נכונה יותר ומונעות סכסוכים משפחתיים בשלבים המוקדמים בהם אדם הפך חסר כשירות. חשוב לסנכרן בין הוראות הכלים השונים בהם עושים שימוש במסגרת תכנון ההון המשפחתי כדי להגיע לתוצאה הטובה ביותר למשפחה הרלוונטית.

 

* עו"ד אביחי אהרונוף מומחה בתחומי תכנון ההון המשפחתי למשפחות עתירות הון ומשפחות מן הישוב (הכולל: צוואות חכמות, ייפויי כח מתמשכים, נאמנויות, העברה בינדורית, נדל"ן ועוד) ובמשפט מסחרי (מקומי ובינלאומי) ומייצג חברות ציבוריות, פרטיות ויחידים.

פרטי התקשרות:www.aharonoff-law.com  טלפון: 050-7676715.

**החיבור נכתב בלשון זכר ואולם מתייחס לשני המינים.

***המידע המופיע למעלה אינו בגדר ייעוץ משפטי למקרה ספציפי או המלצה וכל מקרה דורש היוועצות בעורך דין.

אביחי אהרונוף.jpg
bottom of page