google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html


שינוי תנוחה פתאומי, כעס והתרגשות עלולים להגביר את הסיכון המיידי לשבץ מוחי

ד"ר סילביה קוטון מבית הספר למקצועות הבריאות חוקרת האם קיימים גורמי סיכון מידיים אשר מהווים גורמים משפעלים (טריגרים) לשבץ מוחי


 

 

 


שבץ המוח הינו סיבת המוות השלישית בחשיבותה והגורם העיקרי לנכות בגיל המבוגר במדינות המפותחות, בכללן ישראל. על פי אומדני התחלואה המבוססים על נתוני הרישום הלאומי לשבץ מוחי בישראל, בכל שנה מתרחשים בישראל כ-15,000 מקרי שבץ. בספרות המקצועית קיים מידע רב על גורמי הסיכון העיקריים לשבץ מוחי. ישנם גורמי סיכון שאינם בשליטתנו ולא ניתנים לשינוי כגון גיל והיסטוריה משפחתית אך ישנם גורמי סיכון רבים אשר ניתנים לטיפול ולויסות, העיקריים שבהם יתר לחץ דם, עישון, סוכרת, השמנת יתר. "למרות הידע הקיים והמחקרים הרבים אשר בוצעו על גורמי הסיכון המוכרים לשבץ מוחי, חסר מידע אשר יכול להסביר מה גורם לאדם שבמשך שנים נשא גורמי סיכון לחלות בשבץ ברגע מסוים. השאלה האם קיימים גורמי סיכון מידיים אשר מהווים גורמים משפעלים (triggers) לשבץ מוחי היוותה בסיס למחקר שלי".

 

בני אדם נבדלים באופן תגובתם לחשיפה לגורמים כגון כעס ודחק נפשי. אירוע מסוים יכול להתפרש על ידי אדם אחד כמרגש במיוחד בעוד שאדם אחר לא יחוש כל התרגשות בעקבותיו. במחקר החדשני של ד"ר קוטון נעשה שימוש בשיטות המאפשרות הערכת החשיפה לגורמים משפעלים תוך התייחסות להבדלים הבין אישיים. במחקר נמצא כי חולים רבים נחשפו לגורם משפעל אחד לפחות במהלך השעתיים שקדמו להופעת שבץ המוח. על פי ממצאי המחקר, כעס קיצוני, התרגשות שלילית חריגה ושינוי תנוחה פתאומי בעקבות אירוע חיצוני מפתיע עלולים להגביר באופן משמעותי את הסיכון המיידי להופעת השבץ. מנגנון הפעולה של אותם משפעלים אינו ברור אך יתכן כי הם גורמים לשינוים בכלי הדם ובזרימת הדם בעורקי המוח המובילים להתרחשות השבץ.  גורמים אלה יכולים לפעול באופן עצמאי או בשילוב עם גורמי הסיכון המוכרים ולהגביר את הסיכון לשבץ.

 

"גורמי הסיכון העיקריים לשבץ מוחי היו ונותרו יתר לחץ דם, עישון, סוכרת, יתר שומנים בדם והשמנת יתר אך המחקר הזה מראה כי יש גורמים נוספים שיכולים לזרז את הופעת השבץ." אומרת ד"ר קוטון ומוסיפה "נכון שלא ניתן לומר לאדם לא לכעוס אך באפשרותנו לספק לו כלים להתמודדות עם כעס והתרגשויות חריגות באמצעות הדרכה מכוונת לשינוי התנהגות". לדברי ד"ר קוטון, מחקרים עתידיים יכוונו לחקר המנגנונים בהם אותם המשפעלים קשורים להתרחשות שבץ המוח.

 

מחקרה של ד"ר קוטון הוצג בכנס הבינלאומי לשבץ מוח בארה"ב. הממצאים פורסמו בעיתון המקצועי היוקרתי "Neurology" במאמר בו שותפים עמיתיה למחקר פרופ' מנפרד גרין, פרופ' דוד טנה ופרופ' נתן בורנשטיין. כמו כן, הוא דווח בהרחבה בכתבות רבות בעיתונות היומית בישראל ובארה"ב. 

"אישור הצטרפות למאגר מידע" הפרטים המלאים בתקנון האתר


כל הממלאים טופס רישום באתר זה עושים זאת מרצונם החופשי וללא כל חובה חוקית לכך,  כל המידע הנאסף בטפסי הרישום הוא לטובת דוור למידעים על כנסים והפצת דפי מידע,  המידע ישאר וישמש אך ורק את בעל מאגר המידע וחברות הבנות שלו ולא יועבר לאף גורם אחר, כל המעוניין להימחק מהמאגר, יכול לבצע זאת תוך פניה בכתב לבעל המאגר בכל עתשם מאגר המידע : "מאגר לקוחות ומדוורים קבוצת פיננסים גג, פרטי בעל מאגר המידע: קבוצת פיננסים גג בע"מ ח.פ. 514511252, רח' היסמין 1, רמת גן.

  • Facebook - White Circle
  • Pinterest - White Circle
  • Instagram - White Circle