google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

מה מחזיק אותנו במשברים עסקיים?


מאת אורלי גולדמן- יועצת ארגונית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שינוי בחוות דעתו של הממונה על ההגבלים העסקיים עלה לתשובה ושותפיו בנפילה של 17% במניות הגז. כשקראתי את החדשות חשבתי על אנשי עסקים שמעורבים בעסקאות בהיקפים גדולים. מה הם צריכים על מנת להצליח ולשרוד בעולם העסקי המטלטל והאכזר? באותה מידה אפשר לשאול מה צריכים אנשים המובילים מערכות גדולות ומורכבות, לדוגמא ראשי עיר, ראשי מדינה, באותה מידה אפשר לשאול מה צריך כל אדם שיש לו מטרה, אתגר, משימה להשלים.
אני מוצאת שני דברים עיקריים שעוזרים להניע קדימה אנשים למרות המכשולים לאורך הדרך:
חזון ברור – חזון הוא בניה של תמונת עתיד, הוא המצפן שלאורו נעים. חזון מפרט לאן אני רוצה להגיע. אדם או אירגון שיש לו חזון, גם אם יסטה לאורך הדרך, יוכל לחזור חזרה די בקלות, כי החזון מחזיר אותו לכיוון שהוא הגדיר.
 
חוסן נפשי (resiliency) – חוסן נפשי הוא יכולתו של האדם להתמודד עם קשיים ומתח בחייו, ולצאת מהם מחוזק ובעל תובנות חדשות. כמו כן, פירוש המושג חוסן הוא יכולתו של אדם לחזור למצבו הקודם, לאחר מצב לחץ מתמשך, ויכולתו להתאושש ולהסתגל לשינוי. מטפס הרים שנתקל בסופה שעוצרת אותו, איש מכירות שהפסיד עסקה, איש עסקים שנתקל בשינוי חוקתי/רגולטורי כמו במקרה של משבר הגז, כל אלה דורשים חוסן נפשי שיאפשר להם להתגבר על המכשול הזמני ולהתקדם לכיוון מימוש החזון שלהם.
אחד האנשים שמסמל בשבילי דוגמא נהדרת לחזון ולחוסן נפשי הוא שמעון פרס. שמעון פרס תמיד מסתכל לטווח ארוך, את המכשולים הוא רואה כמשהו בלתי נמנע בבניה של מערכת גדולה ומורכבת ובסופו של דבר הוא יכול לסמן הצלחות רבות לאורך 60 שנות קיומנו.
האם חזון או חוסן נפשי הם יכולת מולדת או נלמדת? התשובה היא גם וגם. יצירת חזון וחוסן נפשי הם מאפיינים אישיותיים, אבל יחד עם זה ניתן לאמן ולפתח גם את היכולת לחלום ולפתח חזון וגם את היכולת לעמוד במשברים ובמצוקות ולחזור מהם בשלום לשגרה ולהתקדמות המתוכננת לכיוון הגשמת החזון.

 

אורלי גולדמן, יועצת אירגונית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 058-6665105 orgold1213@gmail.com

אורלי דולדמן חדש.jpg
bottom of page