google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

חיידקים, אנשים, והמספרים שביניהם

מאת: פרופ' רון מילא
 

 

 

 

 

כמה חיידקים "מתארחים" דרך קבע בגופו של אדם רגיל? לפי ההערכה הנפוצה בעשורים האחרונים בעולם המדע, מספרם של החיידקים גדול פי 10 ממספר תאֵי האדם. כלומר, תאי האדם הם במיעוט בולט ביחס למספר החיידקים בגופו של אותו אדם. בחישוב שערכו לאחרונה מדעני המכון התגלתה תוצאה מפתיעה: בגופו של אדם רגיל חיים כ-40 טריליון חיידקים, לצד כ-30 טריליון תאי אדם; כלומר, היחס המספרי בין חיידקים לבין תאי אדם בגופו של אדם רגיל קרוב יותר להיות שוויוני – יחס של 1:1.
 
החיידקים החיים בגוף האדם הם גורם חשוב ומרכזי בתהליכים שונים המתחוללים בגופנו, במצבים של בריאות וחולי כאחד. ההרכב הייחודי של אוכלוסיית החיידקים בכל אדם (Microbiome) הוא אחת הסיבות להבדלים אישיים בכל האמור בהשמנה, בתגובה לתרופות ועוד, ויש הרואים בו מעין "גנום שני" שיש להתחשב בו בהתוויית שיטות טיפול שונות.
 
החשיבות הגוברת של חיידקי הגוף במחקרים מדעיים עכשוויים בתחומים שונים הובילה את פרופ' רון מילוא, ד"ר שי פוקס, ותלמיד המחקר רון סנדר, כולם ממכון ויצמן למדע, לבחון את השאלה: האם היחס בין תאֵי האדם לבין החיידקים בגופו של אדם רגיל הוא, אכן, עשרה חיידקים לכל תא אדם, כפי שהוערך עד כה?


להמשך הכתבה

Ron-Milo (1).jpg
sop-resize-200-מכון ויצמן-7.png
bottom of page