google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html

הועידה השנתית לתחזית לשנת 2018  - ינואר 2018

1/1

כנס תחזית לשנת 2018 בירושלים  - ינואר  2018

כנס תחזית רבעון שני 2018

1/1

1/1

כנס לקוחות הבנקאות הפרטית יוני 2018

1/1

מסתכלים קדימה, הזדמנויות בתחום החוב נובמבר 2018

1/1

"אישור הצטרפות למאגר מידע" הפרטים המלאים בתקנון האתר


כל הממלאים טופס רישום באתר זה עושים זאת מרצונם החופשי וללא כל חובה חוקית לכך,  כל המידע הנאסף בטפסי הרישום הוא לטובת דוור למידעים על כנסים והפצת דפי מידע,  המידע ישאר וישמש אך ורק את בעל מאגר המידע וחברות הבנות שלו ולא יועבר לאף גורם אחר, כל המעוניין להימחק מהמאגר, יכול לבצע זאת תוך פניה בכתב לבעל המאגר בכל עתשם מאגר המידע : "מאגר לקוחות ומדוורים קבוצת פיננסים גג, פרטי בעל מאגר המידע: קבוצת פיננסים גג בע"מ ח.פ. 514511252, רח' היסמין 1, רמת גן.

  • Facebook - White Circle
  • Pinterest - White Circle
  • Instagram - White Circle