google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html

ועידת לקוחות הבנקאות הפרטית לתחזית בתי השקעות מובילים - ינואר 2016

1/1

כנס קפיטליזם משתף והשקעות מוסדיות בדירקט לנדינג - פברואר 2016

כנס השקעות אלטרנטיביות באפיקי השקעה מגוונים - מרץ 2016

1/1

1/1

כנס הצעות השקעה יחודיות בקרנות בינלאומיות מובילות בעולם - אפריל 2016

1/1

כנס תחזית חציון שני, תיקון 190 ו- DIRECT LENDING - מאי 2016

1/1

כנס מסוי השקעות בארה"ב -  מאי 2016

1/2

כנס תחזית חציון שני 2016 -  יולי 2016

1/1

כנס השקעה בנדל"ן אנגליה וניו יורק -  ספטמבר 2016

1/1

כנס השקעות אלטרנטיביות -  נובמבר 2016

1/1

ועידת לקוחות הבנקאות הפרטית לקראת שנת 2017  -  דצמבר 2016

1/1

"אישור הצטרפות למאגר מידע" הפרטים המלאים בתקנון האתר


כל הממלאים טופס רישום באתר זה עושים זאת מרצונם החופשי וללא כל חובה חוקית לכך,  כל המידע הנאסף בטפסי הרישום הוא לטובת דוור למידעים על כנסים והפצת דפי מידע,  המידע ישאר וישמש אך ורק את בעל מאגר המידע וחברות הבנות שלו ולא יועבר לאף גורם אחר, כל המעוניין להימחק מהמאגר, יכול לבצע זאת תוך פניה בכתב לבעל המאגר בכל עתשם מאגר המידע : "מאגר לקוחות ומדוורים קבוצת פיננסים גג, פרטי בעל מאגר המידע: קבוצת פיננסים גג בע"מ ח.פ. 514511252, רח' היסמין 1, רמת גן.

  • Facebook - White Circle
  • Pinterest - White Circle
  • Instagram - White Circle