google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

הגוף כמיכל לזיכרון - בין אינטימיות לריחוק
מאת חוה אוסטרובסקי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


לכל זכרון יש מקום בגוף – הגוף מביע את הדברים באופן פיזיולוגי, הוא מיכל לזכרונות. אנו צוברים חוויות מיום לידתנו, לעיתים עוד בטרם לידתנו. זכרונות אלה "מאוחסנים" בתוך הגוף מבחינת התוכן, המשמעות ומבחינת הבעות הגוף באותה תקופה ומצטרף לרגש לאורך החוויה. לכן, הגוף שלנו יגיב אוטומטית לחוויה לא מודעת, משום שהגוף "זוכר" ו"נזכר" כשעולה חוויה דומה ונמנעים מאינטימיות. לדוגמא: אמרה לי פעם מטופלת שכאשר מגיעה לדודים האהובים שלה, הדוד מחבק היא לא מבינה למה היא "מתכווצת"... זמן רב אחר כך תזכר בנגיעות אסורות שנגע בה הדוד בגיל צעיר מאוד, היא לא זכרה אם היה זה אירוע חד פעמי או יותר.

זוגות הנמנעים מאינטימיות, רגשית ו/או גופנית, סוחבים איתם פחדים מילדות בנוגע לקרבה רבה מידי עם האחר. ברקע הפחד מפני קירבה ואינטימיות עשויה להיות הסטוריה משפחתית של הזנחה, התעללות, התמכרויות, סודות משפחתיים ועניינים לא פתורים שלא הייתה התייחסות אליהם. משפחות המוצא לא סיפקו את צרכיהם הרגשיים של שני בני הזוג, או אחד מהם. הדגש היה על מה שנראה בחוץ, שהסתיר תחושות של חסר, חלקיות, העדר. אין אפשרות לבטא כאב או אכזבה מאחרים, כי משמעותם היא כשלון.

הקונפליקט הזוגי משרת הימנעות מתכנים רגשיים והתרחקות זה מזה. כאשר רבים שומעים את "רעש" המריבה ולא את "שקט" הכאב. בטפול נעשית עבודה זוגית כיצד להתמודד עם הקונפליקט כדי למנוע התרחקות ולהביא את היחסים למקום בו אפשר להתמודד עם הזכרונות ולהגיע לפתרון חיובי של הקונפליקט. פתרון חיובי משמעותו העלאת הקרבה הרגשית, תחושת החברות, קרבה פיזית ואף קירבה ואינטימיות מינית לעומת פתרון שלילי המתבטא בתחושת בדידות, ריחוק ריגשי ופיזי.

אדם שקיימת בו (או שהוא מפתח) יכולת לאינטימיות, מסוגל להתחייב כלפי אדם אחר ולשמור על מחויבות זו אפילו במצבי לחץ ומשבר. באינטימיות ישנם מרכיבים פתיחות, אמון, יכולת לחלוק, מוכנות לחשיפה עצמית ולהתנסויות בינאישיות ללא פחד, רגשות אשם או תחושה של איבוד האני.

ישנן גישות פסיכולוגיות הטוענות שאינטימיות היא חלק מהמבנה הפסיכולוגי של האדם. מדובר במבנה פסיכולוגי שיש לו השפעה על נושאים שונים במעגל חיי האדם. המבנה אינו משתנה, כמעט, במשך החיים. יכולת זו מתפתחת ומשנה מושא, בתחילה מושאי האינטימיות העיקריים הם האם והאב, אחר-כך אחים, חברים וקבוצת השווים, עד אשר נבנים יחסי אינטימיות עם בן המין השני ונוצרת מסגרת זוגית חדשה. ביחסים קרובים המאפיינים את האינטימיות בולטת במיוחד האמפתיה כמרכיב בסיסי חשוב. האמפתיה, היא היכולת להבין ולחוות חוויה רגשית של האחר. אמפתיה מתפתחת בילדות כאשר אנו יכולים להכיר ולהעריך את צרכיו של האחר ולשים את עצמנו במקום של האחר, גם כאשר לא הייתה לנו חוויה דומה.

להמשך הכתבה לחץ כאן

חוה אוסטרובסקי-8.jpg
bottom of page