google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

מה יעלה בגורלו של עזבון אדם, שלא הותיר אחריו צוואה?

עו"ד אביחי אהרונוף

במאמרים קודמים כתבתי על החשיבות בתכנון העתיד תוך הצגת מקרים בהם היעדרה של צוואה יוביל לתוצאה אליה לא התכוון אדם בכל הנוגע לחלוקת עזבונו, לאחר פטירתו.

הוראת סעיף 2 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן – "חוק הירושה") קובעת, ש"הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה". כלומר, כאשר אדם לא הותיר במותו צוואה יהיו היורשים אלו הקבועים בחוק הירושה. המקרים "הפשוטים" יחסית והשכיחים הם מקרים בהם הותיר אדם אשה וילדים. אולם קיימים מקרים בהם אדם הלך לעולמו כאשר בפטירתו לא היו לו אשה או ילדים ואז עולה השאלה כיצד תבוצע חלוקת עזבונו ומיהם יורשיו?

במקרה שהגיע לבית המשפט נפטרה אשה (שתכונה להלן "רבקה") ובמועד פטירתה לא היו לה ילדים או בן זוג. הוריה של רבקה, אברהם ושרה, נפטרו טרם פטירת רבקה ונולדו להם שלושה ילדים משותפים (חוץ מרבקה) ולאברהם נולדו עוד ארבעה ילדים מקשר זוגי אחר. היות שרבקה לא הותירה צוואה התעוררה השאלה: מיהם יורשיה ומה חלקו של כל אחד מהם בעזבונה?

להשלמת התמונה יצוין כי, באותו מקרה, כל שבעת אחיה של רבקה חתמו על הסכם חלוקת עזבון ובו הסכימו שכל אחד מהם יירש שביעית (1/7) מעזבונה של רבקה וכעת הגישו מספר אחרים בקשה לבית המשפט למתן תוקף להסכם חלוקת העזבון. האחים האחרים טענו, שלא ידעו על כך שעל פי דין כל אחד מהם זכאי לחלק אחר בעזבון רבקה ולכן הסכימו לחתום על הסכם חלוקת העזבון.

להמשך הכתבה

אביחי אהרונוף.jpg
bottom of page