google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

נתוני הבסיס של המחקר לאיתור והערכת גורמי סיכון לדמנציה

 

 

 

 

 

 

 

 

מחקר חשוב ורחב היקף נעשה בבריטניה במטרה להעריך כמה גורמי סיכון חשובים לדמנציה. תוצאות המחקר משמעותיות מכמה סיבות. ראשית, מאחר ונבדקו גורמים הניתנים לשליטה. שנית, כי התוצאות מצביעות על הפחתת סיכון משמעותית של עשרות אחוזים. ושלישית, מאחר שרקע גנטי כזה או אחר לא השפיע על מובהקות התוצאות. מובאים כאן תמצית עיקרי הדברים.

למחקר זה גויסו כחצי מיליון נחקרים בין השנים 2006-2010 כחלק מפרויקט הביו-בנק הבריטי. הנחקרים היו בני 56 בממוצע, ללא דמנציה בתחילת המחקר. נעשה מעקב וניתוח נתונים עד לשנת 2019.

מטרת המחקר היתה לבדוק את הקשר בין הרגלים שונים לבין הסיכון לדמנציה, תוך התייחסות להשפעה של מאפיינים גנטיים על הקשרים אלה.

בתחילת המעקב המשתתפים מילאו שאלונים להערכת הפעילות הגופנית, הפעילות המנטלית והפעילות החברתית של כל משתתף. הוערכה מידת הסיכון הגנטית לפי היסטוריה משפחתית, ולפי נשאות לגן החשוב ביותר לדמנציה: APOE. מבחינת הפעילויות השונות, נאספו נתונים מפורטים לגבי סוגי הפעילות הגופנית, דרכי הגעה לעבודה, פעילות בבית ועוד. לגבי הפעילויות האחרות, התייחסו גם לזמן מול טלביזיה, שימוש בטלפון, ביקור חברים או משפחה, השתתפות בקהילה דתית ועוד. מבחינה הפעילות המנטלית, התייחסו גם להשכלה קודמת, משחקי מחשב וכדומה.

להמשך הכתבה

logo נטורופט.png
אופיר פוגל.jpg
bottom of page