google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

מיהו "בן זוג" לעניין חוק הירושה ותכנון ההון המשפחתי?

עו"ד אביחי אהרונוף*

 

בפרסומים קודמים, הבאתי בפניכם את החשיבות של תכנון הון משפחתי ובמסגרתו עריכת צוואה. כאשר אדם אינו עורך צוואה בה הוא מפרט את הסדרי החלוקה לעזבון שהותיר, חלות על עזבונו הוראות חוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן – "חוק הירושה") בשיטה המוכרת כ"שיטת הפרנטלות" הכוללת מעגלי קירבה של אנשים שונים שבהתקיים התנאים הקבועים בחוק הופכים ליורשי המנוח. לא פעם אנשים השוקלים עריכת צוואה סבורים, שהוראות חוק הירושה מספקות לעניינם ואין להם צורך בעריכתה ואולם לאחר שהם מקבלים ייעוץ מעורך דין הבקיא בתחום הם מבינים שדינמיות החיים עשויה לגרום לכך שרצונותיהם לא יבואו לידי ביטוי ללא עריכת צוואה מתאימה.

לאחרונה פרסם בית המשפט העליון פסק דין בו נדונה השאלה מיהו "בן זוג" לעניין חוק הירושה. באותו מקרה, התגלע סכסוך בין אבי המשפחה וילדיו בשאלה מיהו היורש של אם המשפחה כאשר באותו מקרה האם לא ערכה צוואה וכאשר לאורך השנים הגיש האב שתי תביעות גירושין (שלא הסתיימו בגט) ואף קיבל היתר לשאת אישה נוספת. אם הייתה האם מתייעצת עורכת צוואה (שאינה מורכבת) וכותבת בה שרצונה הוא שילדיה הם שיירשו אותה או בעלה היו חוסכים הצדדים זמן, הוצאות משפטיות וסבל מאותם הליכים שהתקיימו בבתי משפט שונים עד שהגיעו לבית המשפט העליון והיו מצליחים לשמור על מערכת יחסים תקינה גם לאחר סיום ההליכים.

חוק הירושה קובע במקרה שנפטר בן-זוג, בן הזוג הנותר זכאי למחצית זכויותיו של בן הזוג שנפטר (נוסף על המחצית המוקנית לו בנכסיהם). בית המשפט העליון דן בשאלה מי ייחשב "בן זוג" לפי חוק הירושה וזאת לצורך קביעה האם האב הוא יורש האם או שמא היא נעדרת בן זוג ועל כן יירשו אותה ילדיה. בית המשפט העליון קבע, כי לעניין חוק הירושה "בן זוג" הוא מי שמבחינת הסטאטוס הפורמלי שלו נחשב "בן זוג" כלומר רשום כבן זוג וללא התייחסות לטיב היחסים בין השניים או לשאלה האם חיו יחד או בנפרד בסמוך למועד פטירת אחד מהם.

משעה שבית המשפט העליון הוציא תחת ידו קביעה חד משמעית זאת עלינו להיערך בהתאם ולתכנן את ההון המשפחתי שלנו גם בעתות משבר כגון: סכסוך בן בני זוג, שעדיין לא הסתיים בגט. כך כדוגמה כאשר בן זוג שוקל את סיום הקשר עם בן הזוג האחר עליו לערוך צוואה מתאימה ובה לקבוע שיורשיו יהיו אחרים שאינם בן הזוג כגון: ילדיו, הוריו, אחיו וכיוצ"ב. כמובן, שככל שמערכת היחסים בין הצדדים תשתפר יוכל בן הזוג, שערך את הצוואה לבטל את צוואתו (בהתאם לדרישות החוק) ולערוך צוואה אחרת תחתיה.

דוגמה נוספת – בני זוג ערכו צוואה הדדית בה כל אחד מוריש את רכושו לבן הזוג הנותר ולאחר מכן לילדיהם ולאחר החתימה על הצוואה יחסיהם עלו על שרטון. במקרה זה, יהיה צורך בביטול הצוואה בהתאם לקבוע בחוק (הסדר מיוחד) או בצוואה ההדדית ולאחר מכן לערוך צוואה של בן הזוג תחתיה. בכל מקרה אין להותיר את תכנון העתיד ליד הגורל אלא להתייעץ, להיערך ולהתכנון כראוי.

* עו"ד אביחי אהרונוף מומחה בתחומי תכנון ההון המשפחתי למשפחות עתירות הון ומשפחות מן הישוב (הכולל: צוואות חכמות, ייפוי כח מתמשכים, נאמנויות, העברה בינדורית, נדל"ן ועוד) ובמשפט מסחרי (מקומי ובינלאומי) ומייצג חברות ציבוריות, פרטיות ויחידים.

פרטי התקשרות:www.aharonoff-law.com  טלפון: 050-7676715.

**החיבור נכתב בלשון זכר ואולם מתייחס לשני המינים.

***המידע המופיע למעלה אינו בגדר ייעוץ משפטי למקרה ספציפי או המלצה וכל מקרה דורש היוועצות בעורך דין.

אביחי אהרונוף.jpg
bottom of page