google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

ההבדל בין צריך לבין רוצה – החשיבות הנפשית של תחושת היכולת לבחור.

חוה אוסטרובסקי – פסיכותרפיסטית MSW

אנשים המונעים מ"צריך/חייב" שוכחים לעיתים איך זה להרגיש "רוצה/בוחר".

שמתם לב כמה החיים שלכם מונעים על ידי "אני צריך/אני חייב"? רבים מקדישים אנרגיה וזמן רב לעשות מה שחושבים שצריכים וחייבים. הרבה פחות אנרגיה, זמן ותשומת לב מוקדשים למה שבאמת רוצים ובוחרים לעשות. בסופו של דבר, אנשי הצריך/חייב, עשויים לחוות שחיקה, עייפות, ניתוק מהצרכים ומהאוטנטיות ביחס לרצונותיהם.

כדי שהחיים יתנהלו ויתפקדו כראוי, ישנם דברים רבים שצריך לעשות, גם אם לא בא לנו בטוב. לדוגמה: עבודה, דאגה לבריאות ורווחת המשפחה, שמירה על מערכות יחסים. בעצם ליצור חיים ששואפים אליהם, התחייבנו ובחרנו בהם.

ילדים בגילאים המאוד צעירים, מונעים באופן טבעי, על ידי רצון ודרישה למילוי צרכיהם ורצונותיהם "כאן ועכשיו".. הבעיה מתפתחת בחלוף הזמן והחיים – ככל שמתבגרים ה"רוצה" מתחלף לרוב ב "צריך/חייב".

"רוצה/בוחר" ו"צריך/חייב", עלולים להתנגש ולהשפיע על מערכות יחסים זוגיות, משפחתיות ואחרות. כאמור, ילדים צעירים מחוברים עמוקות לצרכים ולרצונות של עצמם, מביעים את הצורך והרצון לעיתים בקול ובזעם. כבר מגיל צעיר יאמרו "בא לי/לא בא לי..." בלי בעיה. אבל, ככל שמתבגרים , הדברים משתנים באמצעות התניות חברתיות, תרבותיות, משפחתיות ושלל גורמים אחרים. אצל רבים, הקשר עם הרצונות והצרכים הנרקיסיסטים המתחלף במה שניתן להגדיר: מצב קבוע של "צריך/חייב" : לשרת, לעשות, לתת, לעמוד במשימות - לעיתים עד תחושה של שחיקה.

להמשך הכתבה 

חוה אוסטרובסקי.jpg
RStephens200x200.jpg
bottom of page