google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

המכבים באים

שלומית אורן 

סיפור חג החנוכה הוא בן יותר מ-2000 שנה והפופולריות שלו ידעה עליות ומורדות לאורך השנים, ובהתאם לכך גם הייצוג שלו באמנות. כיוון שלא מדובר בסיפור מהברית הישנה או החדשה, הציירים מיעטו לעסוק בו. כאשר אנחנו רואים איזכור שלו לרוב יש לכך איזו סיבה אקטואלית לתקופה שבה צוייר הציור.

כמו תמיד עם ציורים היסטוריים או דתיים, ניתן לראות כי לרוב האמנים לרוב נותנים לגיבורים חזות שתואמת את האופנה בזמנם. לחילופין, משתמשים במודל הדעה הרווחת לגבי האופן בו התלבשו האנשים וכיצד נראה בית המקדש באותה התקופה ולעיתים גולשים לאוריינטליזם.

אלעזר, חנה ושבעת בניה, מאה 12-13 לפנה"ס

 

בימי הביניים היה עיסוק רב בנושא המרטירים, הקדושים המעונים שמתו על מזבח אמונתם. מתוך כך היה עניין בסיפור על חנה ושבעת בניה, אשר סירבו לאכול בשר חזיר במצוות אנטיוכוס ועל כן הוצאו להורג. על פי הסיפור, מאורע זה הניע את יהודה המכבי למרוד ביוונים. באיור זה שלקוח מספר תנ"ך ניתן לראות את חנה ושבעת בניה ולצידם אלעזר, שהיה המורה שלהם וגם הוא סירב לבשר החזיר, כולם לבושים במיטב האופנה של ימי הביניים, אולם אין כאן תיאור של סצנה. הסיפור הזה הפך למשל לקורבן האולטימטיבי.

להמשך הכתבה

810_9454a2059.jpg
SO-ART.JPG
189653_603786acf0c74569940675a4bb17646f~mv2.webp
bottom of page