google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

כוחו של תיקוף (VALIDATION (במערכות יחסים.

חוה אוסטרובסקי

תיקוף (הכרה ותוקף) הוא אחד המרכיבים המרכזיים במערכות יחסים בריאות; מדובר בפעולה  של הקשבה  וקבלה של האחר ושל עצמנו. אין מדובר בהסכמה או אישור, אלא דרך לתמוך ולהקשיב כדי להבין.  במילים פשוטות, תיקוף משקף את מה שהאחר ואתה עשויים להרגיש, גם אם עמדתכם ודעותיכם שונות.  בתיקוף ישנה אמירה שגם אם קיימים ביניכם חילוקי דעות – היחסים ביניכם חשובים מכל.

כולנו חווים ומרגישים. חשוב לכבד ולהבין רגשות אלה. גם אם קשה לנו להכיל ולהקשיב, חשוב  ללמוד לעשות זאת, מבלי להתעלם מהקושי של האחר ושלך. הדברים אמורים גם ביחס לילדים. תיקוף והכלה, ללא שיפוט ומתן עצה, הם הדרך לרכישת בטחון לחלוק מחשבות או חוויות עם ההורים.

האשמת אנשים שחווים רגשות שליליים היא חסרת טעם. איננו יכולים לבקש ממישהו להפסיק להרגיש באופן מסוים, משום שהתחושה כבר התרחשה  ואי אפשר  מייד לשנות אותה. שום מאמץ לא יכול לבטל את האירוע. מגיע זמן, מאוחר יותר שאפשר לנסות לתת פרשנות חדשה, להציע אפשרות נוספת לאירוע.

להמשך הכתבה 

חוה אוסטרובסקי-8.jpg
bottom of page