google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

שני ראשים במוח אחד

ספיר חבושה-לאופר
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גשר ייחודי מחבר בין שני חצאי המוח ומתאם את פעילותם. אבל מה קורה כשהוא איננו? מתברר שאנו יכולים לפעמים להסתדר גם בלי הקורפוס קלוסום – אחד החלקים המסקרנים במוח

המוח האנושי הוא אחת ממכונות החישוב המורכבות בתבל, הוא מכיל מעל 86 מיליארד תאי עצב (נוירונים) וצורך רבע מהאנרגיה שהגוף מייצר. המוח מחולק לשני חצאים (הֵמִיסְפֵרוֹת) ששולטים על חלקי הגוף בהצלבה, כלומר הצד הימני של המוח שולט בחצי הגוף השמאלי, וההמיספרה השמאלית שולטת בחצי הגוף הימני. שני החצאים מחוברים זה לזה באמצעות צביר עצבים המכונה קורפוס קלוסום, או כְּפִיס המוח בעברית. דרכו עובר המידע בין שני צידי המוח והם מתאמים את פעילותם למכלול אחד של חשיבה, תנועה וחישה.

באופן גס ביותר, אפשר לחלק את תפקודי המוח לתפקודי חישה ותנועה (סנסו-מוטוריקה), ולתפקודי חשיבה ועיבוד מידע (קוגניציה). סוג התפקודים הראשון הוא למעשה הקלט והפלט שלנו – קליטת מידע מהחושים (הצד הסנסורי) והנעת שרירי הגוף (הצד המוטורי). התפקודים הקוגניטיביים רחבים יותר וכוללים עיבוד מידע המגיע מהחושים, חשיבה, שפה, זיכרון, קבלת החלטות ועוד.

מצד לצד


התפקודים הסנסו-מוטוריים של המוח כמעט זהים בשתי ההמיספרות, הודות לכך ששני צידי הגוף האנושי פחות או יותר סימטריים. לכן בשתי ההמיספרות יש אזורים שאחראים על ראייה, שמיעה, הנעת הידיים וכן הלאה. לעומתם, התפקודים הקוגניטיביים אינם מחולקים באופן שווה כל כך. 

כשאנחנו נולדים, כבר קיים במוח פחות או יותר מספר תאי העצב המלא שילווה אותנו בהמשך חיינו, מלבד שינויים קטנים הנובעים מחלוקה וממוות תאי. לאחר הלידה שני חצאי המוח מתפקדים בצורה דומה מאוד זה לזה, אך בשנים הראשונות של ההתפתחות, בשלב המכונה "התקופה הקריטית", המוח עובר מעין "חיווט מחדש" שחותך קישורים עצביים מסוימים ויוצר אחרים. בשלב הזה, בעזרת שינויים בחיבורים בין התאים, ההמיספרות עוברות התמקצעות וכל אחת מתעצבת כדי להתאים את עצמה לתפקודים קוגניטיביים מסוימים.

לרוב, ההמיספרה הימנית מתמקדת בעיבוד מידע הקשור לתפיסת זמן, התמצאות במרחב וזיהוי דפוסים, ואילו בהמיספרה השמאלית נמצאים האזורים הקשורים בשפה ובדיבור. עם זאת, בקרב חלק מהאוכלוסייה, 30% אצל שמאליים ו-10% אצל ימניים, אזור הדיבור במוח מצוי דווקא בהמיספירה הימנית. למרות ההתמקצעות, שני חלקי המוח מסוגלים במידה מסוימת למלא את התפקידים שהצד השני מתמחה בהם. ההתמקצעות מאפשרת תיאום יעיל יותר בין ההמיספרות המוח, שכן עתה במקום להעביר לצד השני את כל פרטי החישוב שנעשים בצד האחר, אפשר להעביר רק את התוצאה.

להמשך הכתבה

sapir laufer.jpeg
davidson.png
bottom of page