google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

האם בקשה למרחב אישי (SPACE) לגיטימית בזוגיות?

חוה אוטרובסקי, פסיכוטרםיסטית MSW

אמירה של"אני צריך מרחב" (ספייס) עלולה לערער ולטלטל זוגיות. רצון למרחב עלול להתפרש כרצון למרחק, התרחקות ולהוביל לניתוק. למעשה, אמירה כזו עלולה לאיים ולפגוע בבסיס האמון והקשר, בעיקר כשיש קשיים מופיע חשש שבן הזוג בדרכו לסיים את הקשר. מחשבות מטלטלות ומפחידות עשויות להעצים את הפרשנויות השליליות.

מרחב אישי איננו מצביע על  התרחקות. הוא יכול להתקיים בתוך הקשר כאשר בן הזוג מתמקד בתוך עצמו, מטרותיו ורצונותיו, כדי להבין טוב יותר תהליכים הקורים בחייו, האישיים והמקצועיים.

בקשר מחייב משמעותי, בקשה למרחב אישי,  עלולה להרגיש לא מובנת,  מטרידה ומאיימת על יציבות היחסים.  בקשה זו עלולה לעורר זעם, תוקפנות, וחרדה לנוכח שאלת מהות הקשר ויציבותו. חוסר בהירות מגביר את הרגשות והפרשנויות השליליות. ספק וחוסר הביטחון  מעצימים  תחושת נטישה ועלולים להציף פצעי עבר כואבים.  

צרכים והעדפות של כל אחד למרחב אישי, יכולים להשתנות במהלך החיים ובמהלך הקשר. בקשה למרחב איננה מצביעה בהכרח משהוא איננו תקין בזוגיות, אלא מדובר בצורך. הבנת הצרכים והדאגות הספציפיות של כל אחד מבני הזוג, מצריכה תקשורת פתוחה וכנה. לעיתים קרובות הדברים אינם בהירים בהתחלה ומתגבשים לכלל בהירות ככל ששומרים על תקשורת.

להמשך הכתבה

חוה אוסטרובסקי-8.jpg
bottom of page