google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html

אמהות ובנות - מורכבות ביחסים

חוה אוסטרובסקי

מאמר זה מתייחס ליחסי בנות-אמהות אך ניתן לייחס אותו לכל מערכת יחסים משמעותית בין הורים לילדים.

קשר בין אם לבת הוא קשר ראשוני והבסיס לכל קשר שיבוא מאוחר יותר. קשר זה הוא מודל לקשר טוב אותו הבת תנסה לשחזר לאורך חייה עם אחרים, או כשהקשר קשה מאכזב ולא מספק, הבת תנסה לתקנו בקשריה עם אחרים. לאורך החיים ישנה ערגה בלתי נמנעת לקשר הראשוני, שהיה או לא היה. קשר אם-בת מתמשך ומתפתח לאורך כל מהלך החיים, מלידת הבת ועד לאחר מות האם. קשר זה הינו מוקד לרגשות מורכבים, קונפליקטים, משאבים רגשיים והזדהות. הסוגיה הדומיננטית ביחסי אם-בת הם יחסי קירבה ומרחק, גבולות והתמזגות (סימביוזה), תלות ועצמאות, דמיון ושוני. יחסים אלה לובשים ופושטים צורה במהלך כל החיים.

להמשך הכתבה 

"אישור הצטרפות למאגר מידע" הפרטים המלאים בתקנון האתר


כל הממלאים טופס רישום באתר זה עושים זאת מרצונם החופשי וללא כל חובה חוקית לכך,  כל המידע הנאסף בטפסי הרישום הוא לטובת דוור למידעים על כנסים והפצת דפי מידע,  המידע ישאר וישמש אך ורק את בעל מאגר המידע וחברות הבנות שלו ולא יועבר לאף גורם אחר, כל המעוניין להימחק מהמאגר, יכול לבצע זאת תוך פניה בכתב לבעל המאגר בכל עתשם מאגר המידע : "מאגר לקוחות ומדוורים קבוצת פיננסים גג, פרטי בעל מאגר המידע: קבוצת פיננסים גג בע"מ ח.פ. 514511252, רח' היסמין 1, רמת גן.

  • Facebook - White Circle
  • Pinterest - White Circle
  • Instagram - White Circle