google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

הזדמנות השקעה בדור הבא של תשתיות התקשורת "אינטרנט של הדברים – IOT"

מהו אינטרנט של הדברים (IOT)?

רקע אודות רשת sigfox

רקע:

חברת קפאסיקום עוסקת מזה שנים בפיתוח פתרונות טכנולוגיים לשווקי תקשורת הכבלים והאינטרנט של הדברים.

בשנים הקרובות , שוק התקשורת בעל שיעורי הצמיחה הגבוה ביותר צפוי לתחום התקשורת בין חפצים.

קפאסיקום זיהתה לפני מספר שנים את צוואר הבקבוק בצמיחת השוק בדמות הקושי הטכנולוגי של ספקיות התקשורת להגיע לפריסת רשת תקשורת עולמית.

על רקע קושי זה, בשנים האחרונות החברה השלימה פיתוח טכנולוגי המאפשר האצה משמעותית ביכולתן של ספקיות תקשורת לפרוס את תשתית האינטרנט לתקשורת בין חפצים (פתרונות טכנולוגים אשר רשומים עליהם פטנטים)

.  

בשלב הראשון החברה פיתחה טכנולוגיה המאפשרת לספקיות התקשורת לפרוס את רשת התקשורת הבינלאומית Sigfox   (אחת הרשתות המובילות לתקשורת בין חפצים).

בשלבים הבאים הפתרון הטכנולוגי ייושם לרשתות תקשורת חפצים נוספות.

 

בימים אלו חברת קפאסיקום מרחיבה גיוס הון פרטי המיועד ל"משקיעים כשירים" בלבד , במטרה להאיץ את קליטת הפתרון הטכנולוגי בקרב ספקיות התקשורת והאצת המכירות הצפויות.

bottom of page