google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

שמים קץ לסודיות וחוזרים לישון בשקט בלילה 
רו"ח ראובן שיף, RSM   שיף הזנפרץ ושות' רו"ח

 

רשות המיסים "עולה מדרגה" במלחמתה בהון השחור ובניסיונות להרחבת רשת החייבים בדיווח.      יותר מ-100 אלף דרישות נשלחו באחרונה על ידי רשות המסים לתושבים ישראלים , ובהם כאלה אשר בבעלותם מספר דירות, כאלה שחצו את גבולות המדינה בתדירות לא שגרתית , רכשו רכבי יוקרה או גם לאלה ששיפצו את ביתם בסכומים חריגים. הפנייה היא למלא שאלון בדבר פרטים אישיים והצהרה על מקורות ההכנסה בארץ ובחו"ל.


כחלק ממלחמתה בהון השחור והניסיונות להגדלת רשת החייבים בדיווח , מסמנת רשות המיסים מדי פעם יעדים חדשים. בעבר היו אלה אנשי עסקים המרבים לטוס לחו"ל לצרכי עסקים והיה ספק לגבי מקום תושבותם וכפועל יוצא לגבי חבות המס שלהם, אומנים ישראלים , המופיעים בארץ ובחו"ל ועוד .
לאחרונה הרחיבה רשות המיסים את "יריעת" המס ומפעילה פרויקט רחב יותר של איתור "לקוחות" חדשים לרשת המס לרבות משקיעים בשוק ההון . אקדים ואומר כי בשלהי  שנות ה-90, התיר הדין לתושבי ישראל להחזיק נכסי נדל"ן ונכסים פיננסיים בחו"ל ופירות ההכנסה מהם לא היו חייבים במס בישראל .ברם, אולם ב-2003 חל שינוי בשיטת המס הישראלית,  שמהותו כי  המיסוי יהיה פרסונאלי ולא עוד טריטוריאלי, כפי שהיה קיים במשך שנים רבות עד לאותו מועד,  רוצה לומר כי מאותו מועד נישום התחייב בגין הכנסתו במס בין אם ההון והנכסים נמצאים בישראל ובין אם מחוצה לה. 
 
יחד עם זאת, כידוע תקנות מס הכנסה פוטרות נישומים יחידים רבים מחובת הגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים, בתנאים הקבועים בתקנות. (בעיקר שכירים עם הכנסה עד לתקרה מסוימת ) כחלק מפעילותה של רשות המיסים להגדיל את מספר את מספר המדווחים למס הכנסה באופן שוטף,  פורסם ביום 7 באוגוסט 2014  תיקון חקיקה לתקנות מס הכנסה , הקובע כי לא יחול פטור מהגשת דו"ח על  יחיד אשר הכנסתו החייבת  או הכנסתו החייבת של בן זוגו, מכל מקורות ההכנסה שלהם, עולה על סך  של 811,560₪.  
 
משקיעים בשוק ההון – האם גם הם חייבים בדיווח שנתי למס הכנסה ? 
 
משקיע רגיל בשוק ההון אינו מחויב בדרך כלל בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה אלא במקרים בהם הוא  ביצע מספר רב  של פעולות קנייה ומכירה ובכך הפך את פעילותו מהונית לעסקית, או כששיעור האחזקה שלו בחברה מסוימת מגיע ל-10% ויותר. ואולם , באותו תיקון מיום 7.8.2014 כאמור נקבע גם, בהתייחס ליחידים להם הכנסות מניירות ערך הנסחרים  בבורסה, כי לא יחול פטור מהגשת דו"ח על יחיד אשר מחזור הכנסותיו מניירות ערך עולה על סך  של 811,560 ₪. (עד לתיקון זה  התקרה הייתה בסך של 1,850,000₪ )

ברצוני להאיר את תשומת הלב כי התיקון הנ"ל הינו רטרואקטיבי וחל לגבי דוחות שיש להגישם בשל שנת המס 2013 ואילך. פעולות אלה ונוספות מהוות דוגמאות אקטיביות להעמקת פעילותה של רשות המיסים להגדלת רשת החייבים בדווח שנתי למס הכנסה. יתירה מזאת , מדובר במגמה חוצה גבולות, אשר התגברה בשנה האחרונה- בין היתר מפעילותה הנמרצת של ארה"ב, המאלצת את כל מדינות העולם לחתום על הסכמים  של חשיפת מידע בנקאי (FATCA) ובכך מעודדת מדיניות של איסוף מידע וחשיפה של כל אותם אלה שלכאורה אינם משלמים מיסים כנדרש , מה  שגורם לכך שמדינות האוספות מידע הן גם מעניקות  מידע . ברי לכל, אי דיווח על הכנסות והון  מהווה עבירה פלילית, שהסנקציה בגינה עלולה להיות חמורה מאד בין אם הדבר נעשה ביודעין ובין אם לאו.  העולם הדיגיטלי של היום מסייע  לרשויות להפוך את הנסיבות לנגישות היות וניתן לחשוף כמעט כל מידע.  יתר על כן, מסתבר כי במקרים רבים קיימות לרשויות המס יכולות מודיעין טובות המקנות יכולת לברר מהיכן נובעים מקורות ההכנסה של נישום זה או אחר. לאחרונה פתחה רשות המיסים שוב חלון הזדמנויות בדמותן של פעולות אקטיביות של הנישום לפיה  ניתנת לו ההזדמנות לקבל חסינות על עבירות פליליות במה שקרוי: " הליך של גילוי מרצון". רוצה לומר, במידה והנישום יגיע מיוזמתו לרשות המיסים ויגלה את מחדליו הוא יקנה בכך לעצמו חסינות בפני הליכים פליליים.
 
הליך גילוי מרצון – למי הוא כדאי ? 
כמי שמלווה ומייעץ במשך שנים רבות לתאגידים עסקיים ואנשי עסקים פרטיים רבים, נחשפתי לטעויות בדיווח ,שלא אחת נעשו בתום לב או מחוסר ידיעת החוק. לאותם נישומים מומלץ ליזום ולתקן  את הטעויות שנעשו על ידם בעבר בדרך של  הליך של גילוי מרצון. יש לציין כי , המגמות המתפתחות באמצעות  שיתוף והחלפת המידע שבין מדינות ה- OECD  הנובעות מהחלטת הארגון לקרוא לכל המדינות החברות בו , להחליף ביניהן מידע באופן  גורף מצמצמת את אלמנט הסודיות בצורה דרסטית מצד אחד, ומגדילה משמעותית את הסיכון לחשיפת הנכסים וההכנסות  מול רשויות המס, מצד שני. לדידי, מגמות אלו צריכות להדיר שינה מעיניו של כל אדם המחזיק נכסים פיננסיים ונכסים ריאליים בלתי מדווחים אחרים, על פי רוב מחוץ לישראל , שכן הוא חשוף לסנקציות פליליות ובנוסף לתשלום המס המתחייב והקנסות הצפויים שיוטלו עליו בגין אי הדיווח. על מנת  להימנע מתרחישי אימה כאלו, אני סבור כי מומלץ לפנות בהקדם לייעוץ ולאחריו לפנות לרשות המיסים בבקשה לבצע הליך של "גילוי מרצון" שבמסגרתו ניתן יהיה ליהנות מחסינות פלילית והסדרת חוב המס האזרחי כמתחייב.
 
מן הראוי לציין כי רשות המיסים יצאה לאחרונה בהנחיות חדשות לפקידי השומה על האופן בו הם צריכים לנהוג  בתרחישים כאלה במטרה להעניק לנישומים תמריץ חיובי  וודאות לגמר ההליך בזמן סביר . בסופו של יום , מדיניות שכזו היא בבחינת WIN WIN לשני הצדדים , שכן המדינה תוסיף מזומנים לקופתה .

והנישומים ? הם יוכלו  לחזור לנשום לרווחה ולישון בצורה רגועה יותר בלילה ...
 
 
הכותב הינו שותף מנהל וממייסדי RSM  שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון ונשיא לשכת רואי חשבון לשעבר. 
 
 
RSM  שיף הזנפרץ ושות' רו"ח מעניקים ליווי מקצועי גם בהליך של גילוי מרצון כמו גם בשירותים נוספים
      בתחומים של מיסוי מקומי ובינלאומי.

sop-resize-200-רוח שיף.jpg
bottom of page