משבר הקורונה – אוגדן ניתוחים
10/08/20
פרסום חדש של מחלקת המחקר של הרשות לני"ע,  מאגד מספר ניתוחי עומק 
הבוחנים את הפעילות בשווקים במהלך משבר הקורונה. הנ"ל כולל את תקופת השגרה שלפני התפשטות הנגיף, שיא המשבר בשווקים בחודש מרץ ואת ההתאוששות שלאחר מכן. 

משבר הקורונה מאיץ שינויים מבניים בשוק המשרדים
09/08/20
בעקבות המיתון העולמי ושיעור האבטלה הגבוה הנלווה אליו ברחבי העולם, S&P Global מעריכה שהביקוש לשטחי משרדים יקטן וצפויה ירידה בשיעורי התפוסה ובדמי השכירות בכל השווקים בשנה הקרובה. (סקירת מעלות)

סקירת תחום נותני שרותים פיננסים בבורסה
07/08/20
 בשנים האחרונות מגזרת נותני האשראי החוץ בנקאי התפתח מאוד  ומספר חברות בתחום הנפיקו מניות בבורסה בת"א. כלכלני בנק לאומי סוקרים את התפתחות התחום ומספקים תחזית בדבר ההשפעות הצפויות כתוצאה מהמשבר. 
 

על כדאיות השקעה באפיק הנדל"ן

06/08/20

חברת ההשקעות הבינלאומית כהן אנד סטיירס מתמחה בהשקעות באפיקים האלטרנטיביים שבהם אפיק הנדל"ן. החברה מפרסמת סקירה בה ניתוח כדאיות השקעה בתחום הנדל"ן הסחיר והפרטי לאורך תקופת התאוששות ממיתון 

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני (מידרוג)
03/08/20
היקף הנפקות אג"ח קונצרני בחודש יול י 2020 צפוי להסתכם בכ- 4.5 מיליארד ₪ ע.נ בידי 18 מנפיקים, לעומת כ- 5.7 מיליארד ₪ ביול י 2019 וכ- 3.2 מיליארד ₪ ביולי 2018 . בניטרול הסקטור הפיננסי, היקף ההנפקות בחודש זה נותר כ- 4.5 מיליארד ₪ ע.נ, בהשוואה לכ- 3.4 מיליארד ₪ ע.נ ו כ- 2.0 מיליארד ₪ ע.נ, בתקופות המקבילות בשנים 2019 ו- 2018 .
 

עלויות כלכליות של שירות החובה בישראל
30/07/20
נייר עמדה של פורום קהלת דן בשתי העלויות המרכזיות של משך שירות החובה:
העלות האלטרנטיבית למשק כתוצאה מכפיית שירות צבאי על המשרתים וכן העלות ארוכת הטווח המשפיעה על כל שנות העבודה כתוצאה מדחיית מסלול רכישת ההון האנושי במספר שנים
 

השפעת משבר הקורונה על מצב משקי הבית
29/07/20
על פי ניתוח בנק ישראל הסיכון הפיננסי העיקרי הוא באשראי לדיור, בשל גובה יתרתו. הירידה בהכנסות משקי הבית צפויה להגדיל את שיעור ההחזר החודשי מההכנסה ולהקשות על חלק מנוטלי המשכנתאות לשרת את החוב.
 

היצוא בעקבות משבר הקורונה; גם ההיי-טק לא חסין (דיסקונט)
28/07/20
התקופה הנוכחית מאופיינת באי ודאות עצומה, אולם, בכל תרחיש, היצוא צפוי להציג השנה ירידה חדה. סימן השאלה הגדול נוגע למסלול ההתאוששות.
יצוא שירותי היי-טק, שהיווה בשנים האחרונות אחד משני מנועי הצמיחה המרכזיים במשק , אינו חסין למשבר. עם זאת, אנו מעריכים, בזהירות, כי סקטור זה יתאושש מהר יותר מהאחרים.
 

התייחסות להצעה למימון פרויקט המטרו
24/07/20
דר' אשר מאיר ודר' מיכאל שראל מפורום קהלת מפרסמים נייר עמדה לפיו המתווה של מימון פרויקט המטרו תמוהה ומאכזב ביותר. החלטה זו מעלה חשש לניסיון למחטף – העברה של החלטה מהירה, בהיקף של מאות מיליארדי שקלים, ללא שום דיון רציני ואפילו ללא שום בסיס של נתונים או ניתוח התומכים במתווה המימון שהוצע, על פני האלטרנטיבות.
 

תחזית השקעות גלובאלית KKR

23/07/20

קרן הפריווט אקוויטי הבינלאומית מפרסמת סקירה מורחבת לניתוח מצב הכלכלות בעולם על רקע המשעות משבר הבריאות. לצד זו תחזית מורחבת למגוון אפיקי השקעה בינלאומיים 

דוח המדיניות המוניטרית למחצית הראשונה 
21/07/20
מהלך המחצית הנסקרת, על רקע הרעה משמעותית בתנאים הכלכליים במשק בעקבות התפשטות נגיף קורונה והצעדים שננקטו לבלימתה, הפעילה הוועדה המוניטרית מגוון כלים במטרה לסייע בהתמודדות עם המשבר.
 

סקירת שוק המשרדים והמסחר בתל אביב

20/07/20

חברת הייעוץ הבינלאומית CBRE העוסקת בתחום הנדל"ן, מפרסמת סקירה לבחינת מחצית ראשונה של 2020 בשוק המסחר והמשרדים בתל אביב אשר סבל מירידות מחירים חריפות על רקע משבר הקורונה

סקירת המלצות אנליסטים למניות בסקטור הרפואי

19/07/20

קבוצת המחקר והאנליזה הבינלאומית אדיסון מפרסמת סקירה ובה ריכוז המלצות השקעה למגוון רחב של מניות מסוקרות בשווקי המניות בעולם

אומדן שלישי לרבעון הראשון של שנת 2020
16/07/20
על פי נתוני הלמ"ס  התוצר המקומי הגולמי ירד ב- 6.9% בחישוב שנתי. 
ההתפתחות השלילית של הרבעון הראשון של שנת 2020 הושפעה באופן ישיר ממשבר הקורונה ונקיטת הצעדים של הממשלה לבלימת התפשטות הנגיף שגרמה להאטת הפעילות במשק

סקירה שבועית מיטב

15/07/20

אסטרג ההשקעות של מיטב, אלכס ז'יבז'ינסקי סוקר תא נתוני המקרו בישראל ובעולם ומנתח את כדאיות ההשקעה באפיקים השונים

סקירת סקטור ההלבשה וההנעלה

14/07/20

כלכלני בנק לאומי סוקרים את השפעת המשבר בחודשים מרץ אפריל על סקטור ההלבשה וההנעלה 

התאמות המשק והחברה לעידן הפוסט-קורונה
12/07/20
 עם פריצת משבר הקורונה מומחי מוסד שמואל  נאמן מציגים תובנות ודרכי פעולה שיהפכו את משבר הקורונה להזדמנות, שתעלה את מדינת ישראל על מסלול של צמיחה ורווחה לכלל תושביה. השתדלנו להציג תמונה מערכתית רחבה - תוצר של הקשבה לפורום של כ- 50 בעלי מקצוע בכירים ועתירי ניסיון ששיקפו מגוון דעות עשיר.
 

פערים חברתיים כלכליים ומגזריים במידת המוכנות להוראה מרחוק במערכת החינוך
09/07/20
מניתוח משרד האוצר עולה כי לחלק לא מבוטל מהתלמידים אין את הכלים המתאימים ללמידה מרחוק: כ-20% מהתלמידים בישראל מתגוררים במשקי בית ללא מחשב ול-27% אין בבית חיבור לאינטרנט. בעוד שלכל תלמיד מהעשירון העליון יש בממוצע שני מחשבים 

תחזית חצי שנית לשווקים המתעוררים
08/07/20
חברת ההשקעות הבינלאומית  Mirae בוחנת את ביצועי השווקים המתעוררים על רקע משבר הקורונה. החברה מספקת תחזית השקעות לפיה ביצועי שווקים אלו צפויים להיות טובים מביצועי השווקים המפותחים. 
 

סקירת מקרו בארץ ובעולם (הראל)

07/07/20

כלכלני הראל פיננסים סוקרים את נתוני המקרו האחרונים בארץ ובעולם במסגרת סקירה חודשית

סיכום חודש יוני בבורסה בת"א
06/07/20 
המסחר בתל-אביב ביוני התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים,
ומדדי ת"א- 35 ות"א- 90 ירדו בכ- 5.2% . חמש חברות חדשות הצטרפו החודש לבורסה, כך שמתחילת השנה הצטרפו שמונה חברות חדשות: ארבע חברות ביצעו הנפקה ראשונה של מניות

תחזית השקעות וולס פארגו

05/07/20

הבנק האמריקאי מפרסם תחזית השקעות לפיה צפי הירידה ברווחיות של החברות המובילות בארה"ב צפוי להעצר. על רקע זה המלצות יתר להשקעה בחברות אמריקאיות בעלות שווי שוק גבוה על פני מניות בעולם.

שירותי לוגיסטיקה (ניתוח בנק לאומי)
03/07/20
כלכלני בנק לאומי סוקרים את תחום השירותים ללוגיסטיקה ובוחנים את הצפי העתידי על רקע עליית הסחר המקוון והצפי לפתיחת נמלים חדשים בשנה הבאה.
 

מאפייני המימון של חברות ההייטק בישראל (מחקר בנק ישראל)
01/07/20
בישראל, כמו בעולם, גדל בשנים האחרונות היקף המימון בהון סיכון בחברות הנמצאות בשלבים מתקדמים של התפתחותן, ולכן צורכות סכומים גבוהים יחסית. שווי גיוסי הון הסיכון של חברות ההייטק הישראליות עמד בשנת 2019 על כ-9 מיליארד דולרים.
 

פסולת עירונית – הבעיה וכלים כלכליים לטיפול
29/06/20
כלים כלכליים תפקיד חשוב בהפחתת כמות הפסולת ושיפור הטיפול בה, והשימוש בהם בישראל גבר בשנים האחרונות. שיפור באופן קביעת גובה ההיטלים והרחבת תחולתם עשויים להגדיל את תרומתם להתמודדות עם הבעיה (ניתוח בנק ישראל).

הבורסה מסכמת את המחצית הראשונה של 2020
28/06/20
המסחר במניות התאפיין בירידות בשערים ובמחזורי מסחר גבוהים בצל משבר הקורונה העולמי ובדומה לבורסות מובילות בעולם; משבר הקורונה העצים את האטרקטיביות של חברות הטכנולוגיה והביומד ומדדי ת"א טק-עילית ות"א-טכנולוגיה הגיעו לשיא כל הזמנים
 

השפעות משבר נגיף קורונה על ענף התעופה
25/06/20
מסמך שהוכן על ידי מרכז המחקר של הכנסת מציג  נתונים על ענף התעופה בישראל; אומדנים של השפעת משבר הקורונה על הענף בישראל ובעולם; כלי הסיוע שניתנו לחברות תעופה בעולם והשוואת מצבן הכספי של כמה חברות תעופה ערב משבר הקורונה.
 

סקירה שבועית מיטב
23/06/20
ההתאוששות במשק נמשכת, אך מופיעים סימנים שהקצב הואט. בישראל נרשמה עלייה חדה בחריגות אשראי בבנקים. מצבו של האשראי הצרכני עלול להכביד במיוחד על התאוששות המשק מהמשבר. עלה הסיכוי להגדלת התערבות של בנק ישראל בשוק האג"ח, כולל הקונצרני ו/או להורדת ריבית לאפס
 

אירועים יוצאי דופן יוצרים הזדמנויות בנכסים ריאליים
22/06/20
חברת ההשקעות האמריקאית כהן אנד סטיירס מפרסמת סקירה לבחינת אירועים יוצאי דופן במשבר הקורונה וההזדמנויות שנוצרו בתחום ההשקעות בנכסים ראליים
 

ניתוח השפעת המשבר על שווקי החוב הסחירים
21/06/20
סקירה מיוחדת של חברת ההשקעות בתחום מדדי סל FTSE  ראסל עוסקת השפעות המשבר על שווקי החוב הסחירים בהיבט נזילות ותשואות לאורך המשבר  
 

ענף התיירות הישראלי: לאן ממשיכים מכאן ?
15/06/20
נייר מדיניות חדש של אורי כץ ושקד מענה, מפורום קהלת, מתאר את מבנה התמיכה הממשלתית בענף התיירות, את הטיעונים בעד ונגד התמיכה בתיירות ואת המדיניות הרצויה שיש לנקוט על רקע משבר נגיף הקורונה, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.
 

החברות הגדילו את היקף הרכישות העצמיות במניות
14/06/20
על פי ניתוח יחידת המחקר של הבורסה בת"א,  מתחילת מרץ ועד סוף מאי אימצו 31 חברות תכנית לרכישה עצמית של מניותיהן (או הגדילו את המסגרת של תכנית קיימת). בסוף אפריל נעצר גל ההכרזות, ובסוף חודש מאי הוכרזו 4 תכניות חדשות נוספות.

סקירת ואנגרד לשווקי ההון הבינלאומיים
12/06/20
חברת ההשקעות הבינלאומית מפרסמת תחזית לאפיקי ההשקעה העיקרים בעולם 
 

המאבק העולמי בהתחממות הגלובלית והשלכותיו על ישראל
10/06/20
על רקע משבר האקלים: המשרד להגנת הסביבה ובנק ישראל מקיימים סדנת מומחים משותפת בה נידון תהליך ההתחממות הגלובלית, השפעתו הפוטנציאלית על כלכלת ישראל ומנגנונים אפשריים לצמצום פליטת גזי החממה בהתאם להתחייבויות הבין-לאומיות שישראל קיבלה על עצמה, ולמקרה שיוחלט בעתיד על האצת התהליך.
 

השפעת התערבות בנק ישראל בשוק האג"ח הממשלתי בשיא המשבר
08/06/20
על פי ניתוח מחלקת המחקר של בנק ישראל, עיקר השפעתו של בנק ישראל על התשואות היה בזמן ההודעה ב-23.3 על התחייבותו לרכוש 50 מיליארד שקלים של אג"ח ממשלתיות. תוצאה זו עקבית עם בדיקה שנעשתה בבנק לגבי ההתערבות של בנק ישראל בשוק האג"ח הממשלתי ב-2009.
 

הנפקות ציבוריות של אגרות חוב מגובות בנכסים
07/06/20
מסמך חדש של הרשות לני"ע נועד להגביר את ההכרות וההבנה של שחקני השוק עם המאפיינים המרכזיים של עסקאות האיגוח, ולהציג את המאפיינים של עסקאות איגוח פשוטות יחסית במטרה להגביר את הוודאות המשפטית בקרב גורמים השוקלים הנפקה ציבורית של אגרות חוב מגובות בנכסים
 

תמצית הסביבה הכלכלית בארץ ובעולם – (הראל)
06/06/20
הבעיה המרכזית כרגע היא שלמרות השתטחות עקומת ההדבקה, השגרה החדשה גוזרת פעילות כלכלית נמוכה מבעבר. נראה שהדרך לעולם נורמאלי ויציאה מהמשבר דורשת לפחות אחד מ 3- פתרונות הבאים; המצאת חיסון והפצתו בעולם, זיהוי תרופות וטיפולים יעילים לדאגה בחולים הקשים או שיפור משמעותי של הטכנולוגיה לאיתור נדבקים בנגיף , ונראה שכל הפתרונות הללו דורשים זמן.
 

סקירת שוק הדיור המוגן

05/06/20

כלכלני בנק לאומי מפרסמים סקירה כלכלית לתחום הדיור המוגן על רקע משבר הקורונה והאתגרים שהוא מייצר וצפוי  להמשיך ולייצר

סיכום חודש מאי בבורסה בת"א
04/06/20
המסחר בתל-אביב במאי התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים,
והושפע מפרסום דו"חות כספיים לרבעון הראשון של השנה ע"י החברות הבורסאיות. בסיכום חודשי ירדו מדדי ת"א- 35 ות"א- 90 ב- 0.7% וב- 2.7% , בהתאמה.
 

האסטרטגיה המומלצת לצמצום הדרגתי בגירעון התקציבי
03/06/20
מיכאל שראל מפורום קהלת מפרסם ניר מדיניות המתרכז בצעדים מוצעים של הפחתות עתידיות בגירעון התקציבי וכן מספר הצעות לרפורמות וצעדים אשר מומלץ להכניס לתוקף רק בעוד מספר שנים כגון המלצות על ביטול פטורים ממע"מ, ביטול הטבות במסים ישירים וביטול הפטור ממס שבח לדירת מגורים יחידה.
 

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני (מידרוג)
02/06/20
היקף הנפקות אג"ח קונצרני בחודש מאי 2020 הסתכם בכ- 5.9 מיליארד ₪ ע.נ בידי 18 מנפיקים, לעומת כ- 2.9 מיליארד ₪ במאי 2019 וכ- 5.2 מיליארד ₪ במאי 2018

שוק הדיור בעקבות משבר הקורונה (דיסקונט)
01/06/20
הפגיעה של משבר הקורונה בשוק הדיור היא מיידית הן בצד הביקוש והן בצד ההיצע לנוכח העובדה שצפויה התאוששות איטית וממושכת ממשבר הקורונה, התעוררות בביקושים לא תקרה השנה, אלא בשנה הבאה בהשוואה לביקוש לדירות.  התאוששות בצד ההיצע תגיע בשלב הרבה יותר מאוחר, כאשר בטווח הבינוני (2021+) ההאטה בקצב התחלות הבנייה עשויה להימשך 

איך ממשיכים מכאן?
31/05/20
כלכלני קרן השקעות הפראייוט אקוויטי הבינלאומית KKR מפרסמים סקירות מקרו וסקירת שווקים עדכנית על רקע העליות בשווקים והנתונים הכלכליים האחרונים    
 

השפעת המיתון על רמת החיים, העוני והאי שוויון
28/05/20
מחקר שנערך על ידי  מנהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי מעלה כי האוכלוסיות שנפגעו בצורה החזקה ביותר מהמשבר, גם לאחר התמיכות הכספיות, הן המשפחות העובדות, חד הוריות ומשפחות צעירות בהשוואה לקבוצות ההתייחסות שלהן שהעוני בקרבם עלה בשיעורים שבין% 10 ל-20%

ניתוח מצב התחלואה בישראל ובמדינות אירופאיות דומות
27/05/20
נתוני התחלואה המוצגים בנייר שנערך ע"י מכון אהרון (פרופ'צבי אקשטיין, שרית מנחם-כרמי וסרגיי סומקין) מראים כי בגל התחלואה הנוכחי החשש שמערכת הבריאות תתקשה לתמוך בטיפול בחולים קשה (ICU) אינו מוצדק. 

סקירה כלכלית בנק דיסקונט
25/05/20
כלכלני בנק דיסקונט סוקרים את נתוני המקרו בארץ ובעולם 

הזדמנויות השקעה בשווקי החוב הבינלאומיים
24/05/20
משבר הקורונה יצר משבר כלכלי חמור במרבית המדינות בעולם. אחד מהשווקים אשר נפגעו באופן ניכר הנו תחום החוב הלא מדורג והלוואות בנקאיות סחירות.
המיתון הכלכלי מעלה אשר תחזית שיעורי חדלון הפירעונות הצפויה בקטגוריה. חברת ההשקעות גוגנהיים צופה שיעורי חדלון פירעון נמוכים מתחזיות השוק ורואה הזדמנויות השקעה ניכרות.        
 

ניתוח צריכת החשמל בישראל כאינדיקטור מהיר לפעילות הכלכלית במשק
21/05/20
ניתוח בנק ישראל מציג תמונת מצב על צריכת החשמל המשקית, על בסיס נתוני ייצור חשמל בתדירות שעתית ובפיגור של 1-3 ימים בלבד, כאינדיקטור למצב הפעילות במשק בזמן המשבר ובתהליך ההתאוששות 
 

תמונת מצב המדינה 2020 (מרכז טאוב)
20/05/20
"תמונת מצב המדינה 2020" מציגה נתונים עדכניים על החברה והכלכלה בישראל, בעיצומה של שנה מאתגרת שתוצאותיה הסופיות עדיין אינן ידועות ועוד נחווה אותן בהמשך. הממצאים בחוברת, שהופקה בתמיכתה הנדיבה של קרן קורת, משרטטים תמונת מצב מורכבת של החברה הישראלית
 

סקירת מאקרו גלובאלית
19/05/20 
כלכלני הראל סוקרים את הנתונים העדכניים בכלכלת ישראל ונתוני מאקרו בעולם 
 

האם שווקי החוב המתעוררים מומלצים להשקעה?
17/05/20
פרסום של חברת מדדי ההשקעות הבינלאומית פוטסי-ראסל עוסק בניתוח מבנה שווקי החוב המתעוררים וההשפעות הצפויות בשווקים אלו על רקע המשבר 
 

פרסום סקירת מערכת הבנקאות לשנת 2019 (בנק ישראל)
14/05/20
מערכת הבנקאות הישראלית המשיכה בשנת 2019 לשמור על חוסנה ועל יציבותה,
תוך המשך התאמתה לסביבה העסקית והתחרותית המשתנה ולשינויים הטכנולוגים. התפתחויות אלה הובילו לכך שהבנקים הישראלים נכנסו למשבר הקורונה בנקודת פתיחה טובה 

חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות לשנת 2019
13/05/20
הרשות לני"ע מפרסמת פרסום שנתי בדבר פעילות חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות ליום 31.12.19
 

סקירה כלכלית – מיטב
12/05/20
הסיכונים העיקריים בשוק המניות נובעים בשלב זה מהתפתחות המגפה ולא מהפרמטרים הכלכליים. הערכת יוקר השוק קשה במצב הנוכחי למדידה ויתכן שהשוק באמת יקר רק בחלקו הקטן יחסית.
 

ניתוח מאפייני דורשי עבודה בתקופת הקורונה
10/05/20
על פי פרסום אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, כמחצית מכלל העובדים המושבתים הגיעו מ-6 ענפים: חינוך, שירותי מזון ומשקאות, שירותים של משקי בית, קמעונאות, תעשייה ומסחר סיטוני. 

השפעות התפשטות נגיף הקורונה על ענף הדיור המוגן בישראל
04/05/20
על פי דוח מיוחד של חברת מידרוג, אירוע התפשטות של הנגיף בבית דיור מוגן עלול להוות אירוע סיכון משמעותי אשר עלול לפגוע בכושר החזר האשראי
של חברות בענף
 

ההשפעה הכלכלית של נגיף הקורונה והמדיניות הנדרשת
03/05/20
פרסום של פרופ' קנית פלוג (המכון הישראלי לדמוקרטיה) עוסק בנגיף הקורונה - התמודדות עם המשבר העולמי
 

תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה
30/04/20
38.4% מהעסקים דיווחו כי הם מאפשרים עבודה מהבית, רובם מתרכזים בענפי ההייטק, השירותים הפיננסים ושירותים מקצועיים וטכניים, דואר ובלדרות.
 46.9% מבין העסקים שאפשרו עבודה מהבית, דיווחו כי היא אפקטיבית 'במידה רבה' 'ורבה מאוד' - שיעור גבוה במיוחד 84.4% נרשם בענפי ההיי טק.

סקירת מקרו שבועית (הראל)

28/04/20

כלכלני הראל סוקרים את התפתחויות המקרו בעולם וצעדי הבנקים המרכזים והממשלות בהתמודדות עם משבר הקורונה

המערכת הבנקאית במשבר הקורונה
27/04/20
הפיקוח על הבנקים הציג נתונים עדכניים אודות התפתחות האשראי הבנקאי מפרוץ המשבר. מתחילת מרץ ועד ה-19.4.20 דחתה המערכת הבנקאית תשלומי הלוואות של כ-360 אלף הלוואות, בהיקף כספי של כ-4.7 מיליארדי ש"ח, בכל מגזרי הפעילות
 

תחזית אוכלוסיית ישראל, 2040-2017
26.04.2020
מחקר שערך פרופ' אלכס וינרב (מרכז טאוב)  חוזה את מספר התושבים עד שנת 2040, על פי הנחות עתידיות שנקבעו לפריון, לתמותה ולהגירה בקרב יהודים וערבים. על פי התחזיות של מרכז טאוב, אוכלוסיית המדינה תגיע בשנת 2040 לכ-12.8 מיליון תושבים, אך עם דפוסי צמיחה שונים בין קבוצות אוכלוסייה וגיל.
 

אומדן הפגיעה המשקית מהשבתה ממושכת של מערכת החינוך
23/04/20
בישראל יש כ-400 אלף משקי בית בהם הורה מועסק נאלץ להישאר בבית על מנת להשגיח על ילדיו הקטנים בשל אי-קיומן של מסגרות לימודים בבתי הספר והגנים
כל שבוע השבתה של מערכת החינוך גורע מהתוצר של המשק כ-2.6 מיליארד ש"ח בשל היעדרותם של ההורים ממקום העבודה
 

המשבר בענף התיירות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה
22/04/20
מסמך שהוכן על ידי מרכז המחקר של הכנסת עוסק בנושא התמודדות משרד התיירות עם משבר הקורונה. במסמך מוצגים נתונים על ענף התיירות בישראל, אומדנים של השפעת משבר הקורונה על הענף וכן נסקרים כלי מדיניות של סיוע לענף התיירות שננקטו במדינות שונות בעולם.

סגר על מבוגרים כהתמודדות עם הקורונה
20/04/20
מסמך שהוכן על ידי פורום קהלת בוחן את השלכות סגר של מבוגרים על כלכלת ישראל ועל איכות חייהם של המבוגרים

האם שוק האג"ח הבינלאומי מסוכן להשקעה?
19/04/20
גולדמן סאקס מפרסם סקירה מיוחדת לבחינת כדאיות ההשקעה בתחום החוב לאור העלייה החדה בתנודיות בשווקים 

תמחור נכסים פיננסים לאור משבר הקורונה
17/04/20
חברת ההשקעות הבינלאומית pinebridge מפרסמת סקירה עדכנית לבחינת המשמעיות של המשבר הכלכלי ואופן תמחור הנכסים הפיננסים באפיקי ההשקעה הבינלאומיים

מניות הנדל"ן והריט העולמים לאור משבר הקורונה
12/04/20
חברת השקעות Cohen & Steers  מפרסמת סקירה מיוחדת לבחינת כדאיות השקעה בסקטור מניות הנדל"ן והריט בעולם, על רקע הירידות החדות מאז התפרצות מגפת הקורונה. הסקיrה עוסקת בהמלצות בחתך גאוגרפי ותתי סקטור  

מצגת בנושא מגמות בענפי נדל"ן בימי משבר נגיף הקורונה
09/04/20
מצגת חברת מידרוג, סוקרת מגמות ותרחישים לגבי ענפי הנדל"ן השונים וחשיפתם למשבר התפשטות נגיף הקורונה

סיכום חודש מרץ 2020 בבורסה בת"א
07/04/20
המסחר בתל-אביב במרץ התאפיין בתנודתיות רבה והסתכם בירידות שערים חדות בכל מדדי המניות המובילים, בהמשך למגמה מהחודש הקודם ובדומה לבורסות מובילות בעולם. בסיכום חודשי מדד ת"א- 35 ירד בכ- 17%.

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אפריל 2020
06/04/20
על פי התחזית העדכנית של חטיבת המחקר, התוצר צפוי להתכווץ בשיעור של 5.3% בשנת 2020, וב-2021 הוא צפוי לצמוח ב-8.7%. האינפלציה במהלך 2020 צפויה להיות שלילית, 0.8%-, וב-2021 היא צפויה להסתכם ב-0.9%. ריבית בנק ישראל, על פי התחזית, צפויה לעמוד בסוף 2020 בתחום 0 – 0.1% ובסוף 2021 בתחום 0 – 0.25%.

מערכת הבנקאות – השלכות המשבר (מידרוג)
05/04/20
צפי לשחיקה בפרופיל הפיננסי של המערכת הבנקאית, אולם לבנקים כריות הולמות לספיגת הפסדים כנגד משבר מוגבל בהיקפו

כלי מדיניות לסיוע לעסקים ולעובדים שנקלעו למצוקה בגלל משבר הקורונה
01/04/20
סקירה משווה שנערה על ידי מרכז המחקר של הכנסת נסקרים כלים שננקטו במדינות מפותחות בתחום התעסוקה וסיוע לעסקים שנקלעו למצוקה בעקבות "משבר הקורונה"

השפעת התפשטות נגיף הקורונה על ענף הנדל"ן למסחר (מידרוג)
31/03/20
נגיף הקורונה התפרץ בחודש דצמבר האחרון בסין ומאז התפשט למדינות נוספות רבות בעולם ואף הוכר כמגיפה עולמית. ההשפעות המשולבות של אירוע זה וההתפתחויות המהירות והגלובליות הינן חסרות תקדים. מגזר הנדל"ן למסחר מושפע באופן מהותי לאור הרגישות לסביבת המאקרו עם עליה משמעותית בשיעורי האבטלה, פגיעה בסנטימנט הצרכנים ובהיקפי הצריכה הפרטית וכנגזר בסביבה העסקית הקמעונאית ובאיתנותן הפיננסית של הקמעונאים

ניתוח השפעות משבר הקורונה על מגוון אפיקי ההשקעות הבינלאומיות
29/03/20
המשבר בשווקים הפיננסים פגע באופן רוחבי בכלל אפיקי ההשקעה, חברת ההשקעות הבינלאומיות Eaton Vance מפרסמת סקירה מורחבת בה מנהלי ההשקעות מתייחסים באופן מפורט להשפעות בכל אפיק השקעה.

סקירת אפיק קרנות הריט בתיקי השקעות
27/03/20
אפיק ההשקעות בתחום קרנות הריט מגוון מבחינת תתי קטגוריות, חברת המדדים הבינלאומית FTSE  מפרסמת סקירה מיוחדת לבחינת האפיק במסגרת תיק ההשקעות.


הסכמי השקעות וסחר - סיכום שנת 2019 בישראל ובעולם
26/03/20
על פי סקירה שנתית של משרד האוצר שנת 2019 המשיכה את מגמת שינוי הסדר העולמי בעולם הסכמי ההשקעות והסחר. בדומה לשנים קודמות, ארה"ב המשיכה גם השנה לנהל סכסוכי סחר מול מדינות אחרות והבולטת ביניהן, מול סין. הסכסוך עם סין התבטא בהטלת מכסים הדדית ובנקיטת צעדים של כל צד על מנת לחזק עצמו לקראת משא-ומתן עתידי

תיאור וניתוח של יישום חוק הריכוזיות
25/03/20
סקירה חדשה של מרכז המחקר של הכנסת היא עוסקת ביישום החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, חוק הריכוזיות או החוק, ובניתוח ראשוני של השפעותיו הכלכליות על המשק.

מדיניות כלכלית בעת משבר הקורונה - עשה ואל תעשה
24/03/20
לאור התפשטותה של מגפת הקורונה, מסמך שהוכן על ידי פורום קהלת נועד להבהיר את המדיניות הכלכלית הרצויה במהלך הסגר ובתקופה שאחריו. חשוב מאד להבחין בין תקופת ההסגר לתקופה שתגיע אחרי סיום ההסגר. המדיניות הרצויה שונה מאד בין שתי התקופות.

סקירה כלכלית שווקים (מיטב)
19/03/20
 הניסיון של שוק דובי בארה"ב מלמד, שמבחינה סטטיסטית, יציאה מהשוק אחרי ירידה של 20% גרמה להפסד תשואה למשקיע בטווח של שנה ועד שלוש שנים.

סקטור הגז הטבעי (מידרוג)
17/03/20
מידרוג מעריכה כי המשבר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה, לצד הירידה החדה שחלה במחירי האנרגיה בעולם בשבועות האחרונים, עלולים להשפיע על סיכוני האשראי של חברות הפועלות בענף הגז הטבעי, בדגש על החברות הפועלות בשוק הגלובאלי ו/או הנשענות על היקף יצוא משמעותי, אשר מבנה החוב שלהן כולל עומסי פירעונות משמעותיים בטווח הקצר ורמת מינוף גבוהה

חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי (מידרוג)
16/03/20
חברות הביטוח חשופות להתפרצות נגיף הקורונה באופן ישיר דרך קפיצה פוטנציאלית בשכיחות התביעות, פגיעה במערכי השיווק וההפצה ובפוטנציאל הצמיחה. השפעה מסדר שני ועוצמתית יותר על היקף ההכנסות והרווח לפחות בטווח המיידי הינה דרך הירידות החדות ובריח ת הנזילות בשוקי ההון.

השפעת התפשטות נגיף הקורונה על ענף הנדל"ן (מידרוג)
16/03/20
התפרצות נגיף הקורונה צפויה להשפיע על כלכלות רבות ברחבי העולם, וכלכלת ישראל ביניהן. בין היתר, צפויה פגיעה בתחזיות הצמיחה ובפעילות הכלכלית, באופן המשליך לשלילה על סיכון האשראי של חברות שונות. בשלב זה מוקדם להעריך את כלל ההשלכות של התפרצות הוירוס, אך ניתן להבחין בגורמים העשויים להשפיע לשלילה על פעילותן ועל סיכון האשראי של חברות בענפי הנדל"ן השונים .

תחזית גוגנהיים להמשך התנודתיות
15/03/20
מנהל ההשקעות הראשי של חברת גוגנהיים מפרסם מכתב עדכונים למשקיעים הצופה המשך התדרדרות של שוק החוב ומגמת ירידות בשוק המניות 

וירוס הקורונה מטיל צל על הכלכלה העולמית (מעלות)
14/03/20
תחזית המאקרו העולמית קיבלה תפנית לרעה בשבועיים האחרונים עקב התפשטות הנגיף בעולם. עתה הן צד ההיצע והן צד הביקוש מושפעים לרעה מהיחלשות התנאים הכלכליים, ושילוב זה מקשה עוד יותר על ניתוח כלכלי של השלכות הווירוס.

מדיניות כלכלית בשעת חירום
12/03/20
מזכר מדיניות של ד"ר אורי כץ ושל ד"ר הראל שראל מפורום קהלת, עוסק במדיניות הכלכלית המומלצת בשעה מאתגרת זו.

ענף הליסינג של כלי רכב (מידרוג)
10/03/20
 ענף הליסינג של כלי רכב נשען על מחזור חוב וחשוף להיחלשות שווקי ההון בעקבות
משבר וירוס הקורונה; לטובת חברות הליסינג עומדת גמישות פיננסית הנשענת על כלי
הרכב כמקור חסין יחסית למימון מחדש ומימוש

תמצית הסביבה הכלכלית בארץ ובעולם (הראל)
09/03/20
התפרצות הנגיף בסין והתפשטותו מעבר לגבולותיה משרה אי ודאות באשר לפעילות הכלכלית העתידית בעולם ובישראל. אמנם לאחרונה בסין נרשמו סימני דעיכה, אך העולם הפנים בשבוע האחרון של פברואר שהנגיף כבר פרץ את גבלות המדינה והסיכויים להכילו ירדו. מנגד, האירוע תומך במדינות מוניטרית ופיסקאלית מרחיבות, אשר יפעלו למיתון הנזק.

השפעת התפרצות הקורונה על ענף המלונאות (מידרוג)
08/03/20
התפרצות מחלת הקורונה עשויה להשפיע לשלילה על אספקטים כלכליים רחבים, הכוללים בין היתר שינוי בתחזיות הצמיחה ופגיעה בפעילות הכלכלית הגלובלית, ובכך להשליך על סיכון האשראי של ענפי פעילות וחברות, בישראל וברחבי העולם.

סקירה כלכלית שבועית מיטב
06/03/20
הניסיון בסין מלמד שעבר כחודש וחצי מאז שננקטו הצעדים נגד המגפה, מסוג הצעדים שננקטים היום ע"י המדינות האחרות, ועד לדעיכה משמעותית במקרים חדשים של המחלה. לפיכך, מדובר באירוע מוגבל בזמן יחסית קצר שיש יכולת להתמודד איתו. הנזק הכלכלי מהמגפה עלול להיות גדול, אך להתרכז בפרק זמן קצר יחסית. הניסיון, כולל הישראלי, מלמד שאירוע מסוג זה לא פוגע בדרך כלל בפוטנציאל הצמיחה והשיקום ממנו מהיר יחסית.

סקירת חודש פברואר בבורסה בת"א
04/03/20
המסחר בתל-אביב בפברואר התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.  מדד ת"א- 35 ירד בכ- 5.3% , לעומת ירידה ממוצעת של כ- 9% בבורסות מובילות בעולם.  מניות הנפט והגז הובילו בירידה של כ- 21% החודש, ושל כ- 31% מתחילת השנה

סקירת שוק המשרדים בישראל מחצית שניה 2019
03/03/20
גיליון חדש של אינטר ישראל מרכז דוגמאות להן השפעה ישירה על עולם הנדל"ן, כמו גם להבנת השאלה – מה יהיה הדבר הבא? בין היתר אלו כוללות עשור בסביבת ריבית אפסית, השתכללות עולם ההשקעות בנדל"ן עם כניסתם של שחקנים נוספים לזירה כגון חברות הריט, התפתחות אדירה בתחום התשתיות והנגישות לעבודה, כניסתם של חללי העבודה המשותפים ועוד.

סיכום פעילות שוק האג"ח הקונצרני בת"א
02/03/20
חברת מידרוג סוקרת את ארועי חודש פברואר בתחום שוק החוב הקונצרני. מתחילת השנה בוצעו הנפקות רבות לחברות הנדל"ן וכן החלה חזרה של פעילות לסקטור חברות הנדל"ן הזרות

מגמות בתחום נדל"ן לתחום הלוגיסטיקה באירופה
01/03/20
הבנק הארופאי BNP מפרסם סיכום לתוצאות ענף הלוגיסטיקה באירופה במחצית השנייה של 2019.

אמידת העלות של גידול הילדים בישראל
27/02/20
מחקר כלכלי חדש של אריאל קרלינסקי ומיכאל שראל מפורום קהלת בוחן  את עלות גידול הילדים בישראל של ימינו. אומדנים אלה מבוססים על נתוני מדגם גדול ומייצג של משקי הבית הגרעיניים בישראל, מתוך סקרי הוצאות משק הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. האומדנים במחקר מאפשרים להורים להתכונן ולתכנן את הוצאותיהם הצפויות על גידול הילדים. 

מגמות ארוכות טווח בתחום הפקת החשמל
25/02/20
ההתחממות הגלובאליות גוררת צורך לשינויים באופן הייצור והפקה של אנרגיה. בעשור האחרון התפתחויות טכנולוגיות בתחום האנרגיה הירוקה יוצרים בסיס כלכלי איתן לתחרות מול מקורות הפקת האנרגיה המסורתיים. חברת ההשקעות האמריקאית Tortoise מפרסמת סקירה ייעודית בנושא    

השפעות נגיף הקורונה על הכלכלה העולמית
23/02/20
במידה שנגיף הקורונה ימשיך להשתולל מעבר לקיץ הקרוב, תיפגע הצמיחה העולמית באחוז מ־3.3% ל־2.3% – שזהו שיאו של שפל מאז המשבר הכלכלי. דן אנד ברדסטריט, המבצעת מחקרי שוק,  חקרה וניתחה את השווקים והכלכלות שנפגעו , כאשר עולה ממנו שישנן בדרום אמריקה כלכלות אחרות, אשר בהחלט יהנו מהמשבר ואשר יוכלו להחליף את השוק הסיני.

תמונת מצב חברתית 2020 - דו"ח שנתי מרכז אדווה  
22/02/20
על פי הדו"ח השנתי של מרכז אדוה הנתונים קוראים תיגר על הנחת היסוד בדבר היות יתרונותיה של "כלכלה המבוססת יותר ויותר על כוחות השוק" מובנים מאליהם.  בדור האחרון הלכה והתהוותה שכבה של ישראלים עשירים מאוד, אשר משתמשים בעושרם להבטחת מעמדם

דיור ציבורי בישראל – מאמר מדיניות חדש של פורום קהלת
21/02/20
דיבורים על "חירום לאומי" בנוגע לתנאי דיור של מעוטי יכולת מצטיירים חסרי בסיס: צפיפות הדיור של משפחות עניות, עם ילדים ובלעדיהם, אינה גדלה בשנים האחרונות והיא דומה לצפיפות שאפיינה את מעמד הביניים לפני שני דורות/ ביטחון דיור בקרב עניים, שנמדד באמצעות לשיעור נמוך של וותק דיור, דומה למדי לשיעורו בקרב משפחות אמידות יותר.

ניתוח כדאיות השקעה בשווקי חוב ממשלתי בשווקים מתעוררים
20/02/20
חברת ההשקעות אשמור מתמחה בתחום ההשקעות בשווקים מתעוררים. החברה מפרסמת סקירה עדכנית לבחינת כדאיות ההשקעה בחוב ממשלות בשווקים מתעוררים תוך השוואה סיכון וסיכוי לאפיקי השקעה אחרים.  

השפעת מענק העבודה בישראל על התעסוקה של מקבלי המענק ושל בני הזוג
19/02/20
ממצאי מחקר חדש של בנק ישראל בנוגע להיעדר קשר בין זכאות בני הזוג למענק לבין התעסוקה מדגישים את חשיבות העיצוב של תכניות מענקי עבודה באופן שמאזן בין עידוד התעסוקה לבין מיקוד מדויק של ההוצאה החברתית לצמצום העוני

תיאור וניתוח משק החלב בישראל ובמדינות מפותחות
18/02/19
מסמך שהוכן על ידי מרכז המחקר של הכנסת מתאר ומנתח את משק החלב בישראל, מתאר את אסדרת הענף ואת עיקרי הרפורמות שיושמו במדינות מפותחות ותוצאותיהן, בדגש על הרפורמה במשק החלב במדינות האיחוד האירופי, ומנסה לתת ענה לסיבות לרמת המחירים הגבוה בישראל ולמחסור בחמאה, בעיקר רגולציה מחמירה

אג"ח לא מדורג לעומת הלוואות מאוג"חות
15/02/20
קטגוריית ההשקעה בתחום ההלוואות הבנקאיות המאוג"חות מאפשרת לקבל תשואה גבוהה יותר מאיגרות חוב בתחום דירוגי האשראי הנמוכים. חברת ההשקעות גוגנהיים מפרסמת סקירה לבחינת מגמות באפיקים אלו   

סקירת ענף הנדל"ן למגורים
13/02/20
בחודש דצמבר נרכשו 11.4 אלף דירות, גידול של 6% בהשוואה לדצמבר אשתקד. בניכוי מכירות בסבסוד ממשלתי (מחיר למשתכן) עמד מספר העסקאות בשוק החופשי על 9.4 אלף, גידול מתון של 2% בהשוואה לדצמבר אשתקד

מגמות ארוכות טווח בענף האגרו-טק
11/02/20
המחסור העתידי בתחום המזון צפוי על רקע ההתחממות הגלובאלית, תהליכי המדבור והגידול באוכלוסייה. תחום החקלאות עובר תהליכי ייעול באמצעות התפתחויות טכנולוגיות ניכרות. על רקע מגמות אלו חברת המחקר האנגלית אדייסון מפרסמת סקירה לבחינת מגמות בתחום האגרו-טק.  

ענף התיירות הנכנסת - אופטימיות זהירה (דיסקונט)
10/02/20
בשנים האחרונות נרשם גידול חד בתיירות הנכנסת לישראל, על רקע השקט היחסי במצב הביטחוני, רפורמת שמיים פתוחים ומאמצים שיווקיים של משרד התיירות. ישראל נהנית בנוסף ממגמה כללית של גידול בהיקף התיירות בעולם, שמתרחשת בעולם בעשור האחרון

סקירה כלכלית – מיטב
09/02/20
הנתונים הכלכליים במשק מצביעים על המשך צמיחה יציבה. העלייה בגביית המסים בישראל אינה מעידה על האצת הצמיחה, אלא על חזרה לקצב הגבייה התואם אותה.
למרות רכישות מט"ח מאסיביות ע"י בנק ישראל, השקל חזר להיות המטבע החזק בעולם בשבועות האחרונים. בנק ישראל עשוי להזדקק לדרכים נוספות להתמודד עם המצב. הנזק לפעילות הכלכלית כתוצאה מהתפשטות הווירוס צפוי להיות משמעותי יותר מאשר בתקופה של ה-SARS בשנת 2003, אך השפעתו עדיין צפויה להיות מוגבלת.

תמצית הסביבה הכלכלית בארץ ובעולם (הראל)
06/02/20
הכלכלה הגלובלית והשווקים הפיננסים החלו את 2020 במומנטום חיובי, גם בשל החתימה הרשמית של הסכם הסחר בין ארה"ב לסין, אך התפרצות הנגיף בסין שינתה במהירות את התמונה. חשוב להדגיש שעוד מוקדם לכמת את השפעת ההתפרצות על הצמיחה בסין, שכנותיה, ועל התיירות הגלובלית. אך מניסיון העבר, עיקר ההשפעה השלילית הייתה סביב מוקד ההתפרצות

סיכום חודש ינואר בבורסה בת"א
05/02/20
המסחר בתל-אביב בינואר התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, למרות התפרצות נגיף ה"קורונה" בסין והירידות בשוקי המניות לקראת סוף החודש. מדד ת"א- 35 שעלה בכ- 0.5% החודש, שבר לראשונה את השיא בו היה באוגוסט 2015

ניתוח ענף המלונאות (לאומי)
04/02/20
לפי התחלות הבנייה בשנים האחרונות, נראה כי התוספת להיצע החדרים בתל אביב בשנים הקרובות צפויה להיות משמעותית, וכך גם בירושלים אם כי בטווח הבינוני יותר.
לכך עשויה להיות השפעה מרסנת על שיעור התפוסה במלונות בערים אלו.

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני- ינואר 2020
03/02/20
על פי סקירת מידרוג, הנפקות אג"ח קונצרני בחודש ינואר 2020 צפויים להסתכם לכ- 4.3 מיליארד ₪ ע.נ בידי 18 מנפיקים, לעומת כ- 6.8 מיליארד ₪ בינואר 2019 ובינואר 2018 .

האם נשאר פוטנציאל רווחי הון בשווקי החוב הבינלאומיים?
02/02/20
חברת ההשקעות הבינלאומית וואנגרד מפרסמת סקירה ייעודית לתחום שווקי החוב הבינלאומיים. הסקירה בוחנת את מרווחי התשואה באפיקי החוב ואפשרויות ההשקעה שבהן אפשרות לרווח הון

סקר אמון הצרכנים סיכום שנתי (הלמ"ס)
30/01/20
בהשוואה רב שנתית 2019-2013: הממוצע השנתי של מדד אמון הצרכנים ב- 2019 דומה לממוצע השנתי ב- 2018 , ערכו גבוה מהממוצע השנתי בשנים 2016-2013 . חלה החמרה בציפיות הצרכנים בנוגע לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה מממוצע שנתי של 7% ב- 2018 , ל- 14% ב- 2019 . ציפיות הצרכנים בנוגע לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית חיוביות ב- 4 השנים האחרונות ומצביעות על אופטימיות זהירה

ניתוח ההכנסות ממסים על כלי רכב
29/01/20
על פי סקירת הכלכלן הראשי של משרד האוצר, סך ההכנסות ממיסוי עקיף על ענף הרכב הסתכמו, בשנת 2018 ב 39.4- מיליארד ש"ח, עליה ריאלית של 5.3% לעומת שנת 2017  לאחר  ירידה ריאלית בשיעור של 10.6% בשנת 2017 . העלייה בשנת 2018 והירידה בשנת 2017 הושפעו מהקדמת יבוא של כ 50,000- כלי רכב בחודש דצמבר 2016

סקירה שבועית הראל
28/01/20
עוד מוקדם לאמוד את ההשפעה השלילית של התפרצות ווירוס הקורונה על הצמיחה בסין ובעולם. יתכן שסקרי הציפיות שיתפרסמו בשבוע הבא יתנו אינדיקציה ראשונית לפגיעה

סקירה שבועית בנק דיסקונט
27/01/20
כיוון לעתיד: החששות מווירוס קורונה ימשיכו לפגוע בשווקים בטווח הקצר עד להשגת שליטה על המחלה, אולם, אנו להערכת כלכלני דיסקונט, השפעת הקורונה על הכלכלה והשווקים תהיה מתונה וזמנית

המלצות השקעה לאפיק ההשקעות הראליות
26/01/20
אפיק ההשקעות הראליות עוסק בתחום הנדל"ן , תשתיות ואנרגיה. אפשרויות ההשקעה באפיק זה הינן באמצעות מניות, מניות בכורה וחוב. חברת ההשקעות הבינלאומית ברוקפילד, המתמחה באפיק ההשקעות הראליות מפרסמת סקירה לסיכום שנת 2019 ומתן המלצות השקעה באפיק בראייה גלובאלית

סקירת ענף הנדל"ן למגורים נובמבר 2019
24/01/20
בחודש נובמבר נרכשו 9.8 אלף דירות, גידול של 6% בהשוואה לנובמבר אשתקד. עם זאת, גידול זה מתרכז בפלח השוק של דירות שנמכרו בסבסוד ממשלת.י בניכוי מכירות אלו עמד סך העסקאות בשוק החופשי בחודש נובמבר על 8.3 אלף, ללא שינוי בהשוואה לנובמבר אשתקד.

דוח המדיניות המוניטרית למחצית שניה של שנת 2019
23/01/20
דוח זה סוקר את המדיניות המוניטרית במחצית השנייה של 2019 ובתחילת המחצית הראשונה. הוועדה המוניטרית הותירה בתקופה הנסקרת את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.25%, אולם בחודשים האחרונים של 2019 היא נקטה במדיניות מרחיבה על ידי רכישות מט"ח בהיקף משמעותי של כ-3.8 מיליארד דולר.

סקרית מגמות מאקרו עולמיות 
22/01/20
קרן הפריווט אקוויטי הבינלאומית KKR מפרסמת סקירה כלכלית מורחבת לבחינת מגמות ארוכות טווח וכן הסיכונים והסיכויים בשווקים הבינלאומיים.

מצגת נגיד בנק ישראל בוועדת הכספים של הכנסת
21/01/20
הרצאת נגיד ישראל עסקה בסביבה המאקרו כלכלית ,המדיניות המוניטרית ושער חליפין, אתגרי המשק הישראלי והתאמת בנק ישראל לכלכלת המחר

סקירה שבועית אלכס זבז'ינסקי (מיטב)
20/01/2020
לעומת הרעה בסחר החוץ בעולם והתחזקות השקל, היצוא הישראלי נפגע יחסית מעט בשנה שעברה. השנה צפויה להתווסף תרומה של יצוא הגז והמפעל החדש של אינטל.
קצב האינפלציה בישראל נותר מאוד מתון והסיכונים לעלייתו נמוכים. לעומת זאת, ציפיות האינפלציה הגלומות נמצאות ברמה גבוהה יחסית.

להבין את שוק האנרגיה בצפון אמריקה
19/01/20
בעשור האחרון שוק האנרגיה בארה"ב התרחב מאוד והתפתח במספר רבדים. שוק זה הנו רחב מאוד וכולל מגוון סיגמנטים. חברת ההשקעות הבינלאומית ברוקפילד מתמחה בתחום ההשקעות האלטרנטיביות ומפרסמת סקירה מיוחדת להכרות עם מגוון הפעילויות בתחום. 

תחזית 2020 לשווקים מתעוררים
17/01/20
חברת ההשקעות הבינלאומית Mirae מתמחה בהשקעות בשווקים מתעוררים. החברה מפרסמת תחזית השקעות לשנת 2020 בה להערכתה צפויים ביצועי יתר. הסקירה עוסקת באסיה, אמריקה הלטינית, מזרח אירופה ואפריקה.

כ-40% מהחברות הנסחרות בבורסה מחלקות דיבידנדים באופן קבוע
15/01/20
על פי בחינה של הבורסה לני"ע, בשנים האחרונות חילקו מדי שנה למעלה מ-40% מהחברות הבורסאיות דיבידנדים לבעלי מניותיהן. למעלה מ-80% מהן (164 חברות) מחלקות באופן קבוע דיבידנד. מדיניות הדיבידנד של חברה מושפעת מגורמים רבים: רווחיות, מצב פיננסי ונזילות, מבנה ההון ורמת המינוף, אפשרויות צמיחה והזדמנויות השקעה אלטרנטיביות, שיקולי מס, עלות גיוס הון חיצוני, ציפיות משקיעים ועוד.

תמונת מצב המשק - סיום שנתי דן אנד ברדסטרייט
14/01/19
שנת 2020 צפויה להיות תקופה מאתגרת למשק הישראלי, לאחר שהבחירות לכנסת ה-23, שלא הוכרעו בשנת 2019, נגררו לשנת 2020. היעדר ממשלה מכהנת גרמה לעסקים רבים הפועלים מול גופים ממשלתיים לחוות עיכובים משמעותיים בקבלת תקבולים, שהשפיעו לרעה על התזרים ועל רמת הסיכון. המשך היעדר ממשלה מכהנת עלול להביא להמשך שיבוש בפעילות העסקית ולהרעה במוסר התשלומים במשק.

 

 

 

סקירת שווקי חוב מאוג"חים בינלאומיים
13/01/20
חברת ההשקעות האמריקאית TCW מפרסמת סקירה חודשית לניתוח מגמות בשווקי החוב המאוג"חים והלוואות בנקאיות סחירות. מגמות ירידת התשואות וצמצום מרווחי האשראי צפוייה לגרום לתנודתיות בשנה הקרובה 

שימוש בחיסכון פנסיוני לרכישת דירה ראשונה
12/01/20
במסמך שהוכן על ידי מרכז המחקר של הכנסת, מובא ניתוח של מודל שנועד לסייע לזוגות צעירים ברכישת דירה ראשונה. על פי המודל המוצע, זוג המעוניין לרכוש דירה ראשונה, אך חסר לו הון עצמי ראשוני לצורך לקיחת משכנתה, יוכל למשוך סכום מקרן הפנסיה הצבירה הפנסיונית שלו, ללא תשלום מס, סכום שישמש כהון עצמי.

סקירת תחום מתכות בסיסיות (לאומי)
11/01/20
תחום המתכות הבסיסיות כולל פעילויות התכה וזיקוק של מתכות ברזליות ואל ברזליות מעפרות, מפסולת ומברזל גולמי. הענף כולל גם ייצור סגסוגות, מתכת וסגסוגות-על באמצעות שילוב בין מתכות טהורות לבין יסודות אחרים. מתוצרי הזיקוק מפיקים יריעות, צינורות, מוטות, חוטי תיל, גלילים ומוצרי ברזל אחרים

המלצות השקעה גלובאליות רבעון ראשון 
10/01/20
ועדת ההשקעות של ג'י פי מורגן מפרסמת סיכום המלצות השקעה רבעניות

מאזן האנרגיה של ישראל, 2018
08/01/20
ניתוח של הלמ"ס עוסק בניתוח שוק האנרגיה בישראל: אספקת אנרגיה ראשונית, צריכה סופית של אנרגיה, התמרת אנרגיה ייצור חשמל ותוצרי זיקוק נפט, יבוא ויצוא של מוצרי נפט ואנרגיה מתחדשת

סקירת מקרו חודשית - הראל
06/01/20
כלכלני הראל מפרסמים סקרית מקרו חודשית לבחינת מגמות הכלכלה בארץ ובעולם.

סיכום חודש דצמבר בבורסה בתל אביב
05/01/20
 המסחר בתל-אביב התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. מדד ת"א- 35 ירד ב- 1.1% החודש, ובסיכום שנתי עלה המדד בכ- 15%. מדד ת"א-נדל"ן עלה בכ- 3% בדצמבר ושבר לראשונה את השיא שנרשם במאי 2007 . בסיכום שנתי עלה המדד בכ- 73% .

הסינרגיה בין המגזר הפרטי לציבורי במימון החדשנות בישראל
03/01/20
לעבודת מחקר חדשה של משרד האוצר השלכות משמעותיות למדיניות הרצויה בדבר התמיכה של הממשלה בחדשנות, באופן שיהפוך את התמיכה ליותר אנטי-מחזורית, וממתנת זעזועים. תוצאות העבודה בעלות השלכות משמעותיות למדיניות התמיכה הרצויה של הממשלה בחדשנות באופן שתהפוך ליותר אנטי-מחזורית ותומכת צמיחה. כיוון אפשרי לבחינה הוא התאמת היקף מימון רשות החדשנות בהתאם לקריטריונים שהוגדרו מראש ביחס לזמינות ההון הפרטי במשק

החברה החרדית כחלק מהמחר הכלכלי של ישראל
01/01/20
על פי הרצאת נגיד בנק ישאל התוצר לנפש בישראל עדיין נמוך מממוצע מדינות ה-OECD). שיעור החרדים באוכלוסייה עולה בהתמדה וצפוי  להגיע לשליש בשנת 2065. בלי שילוב מלא של החרדים (ושל אוכלוסיות נוספות) בשוק העבודה העתידי לא נוכל להתקרב לרמת החיים של המדינות העשירות, ואף קיים חשש שנרד מטה בדירוג עם השנים.

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני 2019 (מידרוג)
31/12/19
סך הגיוסים של אג "ח קונצרניו ת בישראל במהלך שנת 2019 צפוי להסתכ ם 1 בכ - 96 מיליאר ד ₪ ע. נ בהשוואה לכ- 62 מיליארד ₪ ע.נ בשנת 2018 ולכ- 75 מיליארד בשנת 2017 , אשר היוותה שנת שיא מבחינת היקף הנפקות אג"ח קונצרניות בעשור האחרון. עיקר ההנפקות במהלך שנת 2019 בוצעו בידי מנפיקים מ הסקטור הפיננסי, הכולל בנקים, חברות ביטוח וחברות כרטיסי אשראי

לא רק צמיחה: מנועי שוויון בתקציב המדינה
30/12/19
מסמך חדש מאת שלמה סבירסקי ממרכז אדוה מציע כי בבואנו לבחון את תקציב המדינה, בעת שהוא מוגש לאישור הכנסת, עלינו לשאול לא רק האם הוא כולל מנועי צמיחה אלא גם האם הוא כולל מנועי שוויון. אי שוויון הוא כיום אחת הסוגיות הפוליטיות, החברתיות והכלכליות המרכזיות בארצות המערב. הרקע לכך הוא הגידול שחל בעשורים האחרונים באי שוויון, גידול שביטוייו המרכזיים הם הצטמקות המעמד הבינוני, מצד אחד, והריכוז הגובר של העושר בידי מעטים, מצד שני.

תחזית כלכלית והשקעות שנת 2020
29/12/19
בנק וולס פארגו מפרסם תחזית כלכלית והמלצות לעיקר אפיקי ההשקעה לקראת שנת 2020

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם - סיכום שנת 2019
27/12/19
על פי סיכום חברת מידרוג, בחינת המרווחים החציוניי ם בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי שנת 2019 התאפיינה במגמת צמצום מרווחים מתמשכת לאורך כל סולם הדירוג הן במגזר הצמוד והן במגזר השקלי. עוצמת הצמצום הייתה משמעותית יותר בדירוגים נמוכים יותר.

מבט חוצה סקטורים – מגמות ותחזיות
26/12/19
לקראת שנת 2020, חברת דרוג האשראי מעלות מפרסמת סקירה לבחינת מגמות בסקטורים עיקריים : נדל"ן מניב בישראל, שוק הדיור, קמעונאות מזון, תקשורת, בנקאות, ביטוח ותשתיות.

סקירת ענף הנדל"ן למגורים ספטמבר-אוקטובר
25/12/19
בחודשים ספטמבר-אוקטובר נרכשו 15.9 אלף דירות, עליה של 18% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, גידול חד זה מתרכז במכירות במסגרת מחיר למשתכן, אשר הכפילו עצמם בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כך, בניכוי מכירות מסובסדות אלו עומד הגידול במספר העסקאות בשוק החופשי בחודשים ספטמבר -אוקטובר על 4% בלבד.

 

הבורסה מסכמת את שנת 2019

23/12/19
המסחר בבורסה בתל-אביב התאפיין בעליות שערים, בדומה לבורסות המובילות בעולם. מדד ת"א-35 עלה השנה בכ-15% זאת לעומת עלייה ממוצעת של כ-9% בבורסות אירופה. מדד ת"א-125 עלה השנה בכ-20% והגיע לשיא כל הזמנים. בחמש השנים האחרונות 2019-2015 מדדי ת"א-טכנולוגיה ות"א-נדל"ן מובילים בתשואה מצטברת של כ-138% וכ-115%, בהתאמה. סה"כ גויסו בשוק המניות כ-11 מיליארד שקל – גבוה בכ-64% לעומת הגיוס בשנה הקודמת


רכבים אוטונומיים - מדיניות והטמעה
22/12/19
מסמך שהוכן על ידי מרכז המחקר של הכנסת, מציג מידע בנושא כלי רכב אוטונומיים, השלכות אפשריות של תחבורה אוטונומית על החברה והכלכלה וסוגיות ברגולציה ובקידום תחום התחבורה האוטונומית בישראל ובמדינות נבחרות

דוח היציבות הפיננסית למחצית השניה של 2019
19/12/19
דוח היציבות הפיננסית של בנק ישראל מתפרסם פעמיים בשנה. בדוח היציבות מנתחים כלכלני הבנק את ערוצי החשיפה לסיכונים במערכת הפיננסית ואת רמת פגיעותם, מבטאים את הערכתם בעניין של הסיכונים העיקריים ובוחנים את כושר העמידות של המערכת בפני סיכונים אלה, בהתאם לתרחישי הקיצון הפוטנציאליים.

דירוג חובות נחותים, מכשירים היברידיים ומניות בכורה
18/12/19
דוח מתודולוגיה חדש של חברת מידרוג מהסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשיר י חוב נחותים, היברידיים ומניות בכורה, ואשריש בהם כדי להשפיע על כושר החזר האשראי של מנפיקים ומכשירי חוב. כמו כן מטרת דוח זה הינה להסביר את שיקולי מידרוג בקביעת המשקל ההוני של מכשירים היברידיים, מניות בכורה והלוואות בעלים

האתגרים לכלכלת ישראל, והאם יש טעם לדבר עליהם במצב הנוכחי?
17/12/19
הרצאת הנגיד בכנס אלי הורביץ 2019 עסקה בזרקור על שני האתגרים הכלכליים העיקריים שעומדים בפני המשק, ושהממשלה הבאה לא תוכל להתעלם מהם -  האתגר התקציבי, שהוא אתגר לטווח הקצר והבינוני, והצורך להגדיל את פריון העבודה בישראל -  אתגר לטווח הבינוני והארוך

ניתוח ענף ייצור מזון ומשקאות (לאומי)
16/12/19
בתום ירידה שנמשכה קצת יותר משנה בקצבי הצמיחה הריאליים של הרכישות באשראי והמכירות ברשתות שיווק של מזון, קצבי הצמיחה שבו לרמות ממוצעות או גבוהות מכך ברביע השלישי של 2019 , והצריכה הפרטית עלתה ברבעון זה במעט מתחת לממוצע הרב שנתי. במבט קדימה, בחודשים הקרובים צפויה יציבות בקצבי הצמיחה הנוכחיים של צריכת מוצרי מזון סביב רמה של 3% בצריכה הפרטית וכ 4.5%- ברכישות בכרטיסי אשראי של מוצרי מזון

האם השקעה בנדל"ן סחיר עדיפה על השקעה פרטית?
12/12/19
חברת ההשקעות כהן אנד סטיירס המתמחה בהשקעות בתחום הנדל"ן מפרסמת סקירה לבחינה ארוכת טווח של כדאיות השקעה בנדל"ן ישיר לעומת השקעה באפשרויות סחירות

בעלות על נכסים פיננסיים של משקי בית ממצאים
11/12/19
על פי סקר ארוך טווח של הלמ"ס ל- 6% ממשקי הבית דיווחו שלפחות לאחד מבני משק הבית יש חיסכון בקרן פנסיה ( 1.78מיליון משקי בית), ומחצית ממשקי הבית (51%) דיווחו שלפחות לאחד מבני משק הבית יש חיסכון בקופת גמל.

שוק הדיור - עושים סדר
10/12/19
להערכת כלכלני בנק דיסקונט, מחירי הדירות ימשיכו לעלות, בממוצע ארצי. הפרמטר הכי חשוב בקביעת מגמת המחירים ארוכת הטווח הוא "היצע הדיור ביחס לצרכים", ונראה כי הענף מתקשה להכיל לאורך זמן קצב בנייה הגבוה מהצורך הדמוגרפי. סביבת הריבית הנמוכה תומכת אף היא בעליית מחירים. מאידך, איננם צופים עליית מחירים דו-ספרתית

תמצית הסביבה הכלכלית בארץ ובעולם (הראל)
09/12/19
הצמיחה ברבעון השלישי האיצה ל- 4.1 אחוזים בשיעור שנתי, אך הרכב הצמיחה היה מעורב, עם ירידה ביצוא ובהשקעות לצד גידול חד במלאים. המדד המשולב של בנק ישראל לתחילת הרבעון הרביעי הצביע על האצה קלה בהשוואה לחודשים הקודמים, עם נתונים מעודדים בסחר הסחורות לצד רמות שיא בכניסות התיירים

ערך או צמיחה?
08/12/19
במשך מספר שנים קטגריית ההשקעה במניות צמיחה סיפקה תשואה עודפת על פני קטגוריית הערך. בשנה זו מדדי הערך מספקים תשואה עודפת. חברת ההשקעות TCW מפרסמת סקירה ייעודית לנושא

סקירת מבנה שוק החוב בסין
04/12/19
כתוצאה מהגידול של  שוק החוב הסיני, שוק זה נכנס למדדי ההשקה הבינלאומים וחשיפת משקיעים זרים אליו הולכת וגדלה. לשוק החוב הסיני מאפינים דומים לשווקי החוב המערביים אך יחד עם זה מספר מאפיינים ייחודים. חברת ההשקעות האמריקאיתאליינס ברנשטיין מפרסמת סקירה מיוחדת להכרות עם שוק החוב בסין.    

סיכום חודש נובמבר בבורסה בת"א
03/12/19
המסחר בתל-אביב התאפיין בעליות שערים בכל המדדים המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. מדד ת"א- 35 עלה ב- 2.9% החודש, כשמניית הפארמה הדואלית טבע תרמה כ- 2.4% לעליית המדד.

תחזית שווקי מניות 2020
01/12/20
חברת ההשקעות האמריקאית ג'נוס האנדרסון מפרסמת תחזית לכדאיות ההשקעה באפיק המניות לקראת שנת 2020 

שוק הדיור להשכרה בארה"ב
30/11/19
על פי סקירת חברת מעלות, התחזית לחברות דיור להשכרה בארה"ב ב- 2020 היא חיובית. בשווקים מרכזיים רבים, מחירי הדירות למכירה גבוהים ואינם בהישג ידם של הקונים הפוטנציאליים, היצע הדירות להשכרה ממשיך להיות מוגבל, שכר העבודה ממשיך לעלות ובני דור ה- Y , שעדיין מחזירים הלוואות לימודים שלקחו, מעדיפים לשכור ולא לקנות.

על כדאיות השקעה מעורבת בשווקים מתעוררים
28/11/19
חברת ההשקעות האמריקאית TCW מפרסמת נייר עמדה אשר במרכזה דיון על כדאיות השקעה בשווקים מתעוררים בשילוב של חוב ומניות על פני השקעה במניות שווקים מתעוררים בלבד

מסחר במוצרי חשמל (לאומי)
27/11/19
ניתוח של הגורמים המרכזיים המשפיעים על הביקוש למוצרי חשמל מעלה כי חלקם תומכים בעליית קצב הרכישות של מוצרי חשמל בטווח הקרוב וחלקם מרסנים ביקושים. כך, המשך ירידת המחירים בענף ועלייה בעסקאות של רוכשי דירה ראשונה ומשקיעים
בשוק הדיור תומכים בהתחזקות הביקושים. ומנגד, הירידה החזויה בקצב הצמיחה של כוח הקנייה של על מצביעים הצרכנים אמון ומדד הבית, משקי התמתנות הביקושים בטווח הקרוב

ממצאים ראשונים מסקר הוצאות משק הבית 2018
26/11/19
הלמ"ס מפרסם נתונים מסקר הוצאות משק הבית לשנת 2018 . הסקר מודד את רמת החיים החומרית והכלכלית של משקי הבית בישראל מהיבט של ההוצאות, ההכנסות והבעלות על מוצרים. הסקר בוחן את מגמת אי השוויון והפערים בישראל.

מו"פ בחברות הזנק ומרכזי פיתוח של חברות רב לאומיות – 2017
25/11/19
על פי סקר חדש של הלמ"ס - מרכזי הפיתוח ממשיכים להיות אחד ממקורות הצמיחה המרכזיים של המו"פ בישראל. בשנת 2017 סך הוצאות המו"פ של מרכזי המו"פ עמד על 27.9 מיליארד ש"ח שהם 46.3% מסך ההוצאה למו"פ במגזר העסקי. בסכום זה חלה עלייה של 14.6% לעומת שנת 2016 . בשנת 2017 היו 40.2 אלף משרות שכיר שעסקו במו"פ במרכזי מו"פ, עליה של 21.9% לעומת שנת 2016 .

סקירת מגמות נדל"ן גלובאליות 
24/11/19
חברת S&P העולמית מפרסמת סקירה גלובאלית העוסקת בענף הנדל"ן וסיכוני האשראי לאור ההאטה הגלובאלית. הסקירה בוחנת מגמות ביבשות שונות ובסקטורים שונים.

תחזית מגמות גלובאליות מוצרי צריכה
22/11/19
חברת S&P העולמית מפרסמת סקירה גלובאלית העוסקת במגמות מוצרי הצריכה. הסקירה עוסקת במגמות דירוגי האשראי על רקע ההאטה העולמית ומלחמת הסחר.  

האם לוותר על קטגוריית השקעות "ערך"?
21/11/19
בשנים האחרונות שווקי המניות מובלים על ידי חברות צמיחה וטכנולוגיה בפער תשואה גבוה להשקעות "ערך". חברת הייעוץ RA מפרסמת סקירה מיוחדת לבחינת כדאיות ההשקעה בקטגוריית הערך וכן בחינת כדאיות השקעה בתעודות סל מבוססות אלגו במשקל שווה לעומת השקעות פסיביות במדדי שוק רגילים  

האם הגיע העת להשקיע בסחורות?
20/11/19
וולס פארגו מפרסם סקירה לבחינת כדאיות השקעה באפיק הסחורות בראייה ארוכת טווח. כמו כן מספק המלצות השקעה לאפיקי ההשקעה המסורתיים 

המלצות השקעה שווקי חוב בינלאומיים
18/11/19
חברת ההשקעות האמריקאית pinebridge מפרסמת סקירה חודשית בדבר המלצות לאופן פיזור ההשקעות בחוב בינלאומי

על כדאיות השקעה בשוק מניות הבכורה הבינלאומי
17/11/19
חברת ההשקעות האמריקאית Cohen&Sterrs מפרסמת סקירה ייעודית לבחינת שוק מניות הבכורה הבינלאומי. מרווחי התשואה ותתי קטגוריות השקעה.

ניתוח פקטורים תומכי החלטות השקעה לאורך המחזור הכלכלי
15/11/19
חברת ההשקעות האמריקאית MFS מפרסמת מסקנות מודל אשר מספק נתונים תומכי קבלות החלטה להשקעה במהלך המחזור הכלכלי. המודל בוחן מגוון קטגוריית השקעה ונותן פקטור רלוונטי לביצועים חזויים בשלבי המחזור הכלכלי 

הרצאת מנכ"ל בנק ישראל בפורום הכלכלי-ערבי
13/11/19
מנכ"ל הבנק סקר התפתחויות כלכליות עיקריות ומגמות ארוכות טווח, הן של המשק הישראלי בכלל והן של החברה הערבית בפרט תוך ציון מחקרים וניתוחים שונים שערך הבנק בהקשר של החברה הערבית

פרק מס החברות מדוח הכנסות המדינה לשנים 2018-2017
12/11/19
דוח הכנסות המדינה לשנים 2018-2017 המפורסם ע"י אגף הכלכלן הראשי מתפרסם בימים אלה. הדוח הינו הפרסום המרכזי והמקיף ביותר בישראל בתחום מדיניות המסים, והוא מהווה כלי עזר חשוב למתעניינים בתחום המסים במשרדי הממשלה, בבנק ישראל, באקדמיה, במכוני מחקר, בסקטור הפרטי ובתקשורת, וכן למקבלי ההחלטות בממשלה ובכנסת. הסקירה עוסקת במס החברות שהינו הפרק מהדוח.

האם עדיפה השקעה מסורתית על פני השקעה ב"תמות" השקעה?
11/11/19
מחקרים רבים מצאו שהשקעה במדדי השקעות מסורתיים על פני השקעה בקרנות השקעה אקטיביות. מאידך, השקעה באמצעות "תמות" (רעיונות) אשר צופות מגמות של תחומים מובילי צמיחה או ביקוש יכולה לספק תשואת יתר על פני השקעה במדדים מסורתיים. חברת תעודות הסל GLOBAL X מפרסמת ניתוח של "תמות" צרכניות אשר צפויות להוביל את שווקי המניות גם בתקופת צמיחה כלכלית חלשה.  

על העלייה בתעסוקת נשים מהמגזר הערבי
10/11/19
על פי סקירת משרד האוצר, בעשור וחצי האחרונים חלה עלייה מרשימה בשיעור התעסוקה בגילאי העבודה העיקריים בישראל, במיוחד בקרב נשים. בולט במיוחד אחוז השינוי בשיעור התעסוקה של נשים מהמגזר הערבי. העלייה ברמות ההשכלה של הנשים מהמגזר הערבי היא הגורם הדומיננטי בעליית התעסוקה בקרבן. העלייה בתעסוקת הנשים מהמגזר הערבי התרחשה בכל הגילאים, אך בולטת במיוחד בקרב צעירות בשנות השלושים לחייהן.

תרומת ענף היהלומים לכלכלת ישראל
08/11/19
על פי סקירה של חברת BDO, התרומה הכוללת של ענף היהלומים לכלכלת ישראל בשנת 2018, עומדת על 5.8  מיליארד ₪, המהווים כ- 0.4% מהתוצר המקומי הגולמי. ענף היהלומים תורם לתעסוקה נובעת של 8,600 משרות. שיעור המועסקים החרדים בענף הוא הגבוה מענפי המשק, ובכך תורם תרומה עודפת לצמצום פערים ושילוב אוכלוסיות.

ענף הרכב בישראל – דיווח מיוחד (מידרוג)
06/11/19
דוח מיוחד של חברת מידרוג נועד לסקור את המגמות העיקריות שמידרוג זיהתה בענף הרכב ובמבט צופה פני עתיד ולהציג את מאפייני הסיכון, הרווחיות והאיתנות של השחקנים העיקריים בענף זה, בדגש על יבואני הרכב וחברות הליסינג וההשכרה.

האם הטיית הביתיות מתקיימת בקרב משקיעים מוסדיים?
05/11/19
חברת ההשקעות FTSE Russell  מפרסמת סקירה מקיפה לבחינת מידת "הטיית ביתיות" בקרב השקעות גופים מוסדיים במגוון שווקים מפותחים. בכל מדינה אשר נסקרת, נבחנת המשמעותית הכלכלית הנגזרת מהטיית ביתיות לאורך שנים.

סיכום חודש אוקטובר בבורסה בת"א
04/11/19
המסחר בתל-אביב התאפיין בעליות שערים בכל המדדים המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. מדד ת"א- 35 עלה ב- 2.4% החודש, כשמניית הפארמה הדואלית טבע תרמה כ- 1.4% לעליית המדד. מדד ת"א-תשתיות אנרגיה הוביל בעלייה של 6.5% החודש והשלים עלייה של כ- 16% מאז השקתו בתחילת יולי

משמעויות הורדת הריבית לשלילית בעולם
02/11/19
חברת ההשקעות האמריקאית PNC מקדישה את הסקירה הרבעונית לבחינת מגמות ארוכות טווח של הריביות בעולם וההשפעה הצפויה על כלכלת ארה"ב

סקירת תעשיית הבד הלא ארוג (לאומי)
31/10/19
המסחר העולמי בבד לא ארוג עלה בשנת 2017 בכ- 7% והסתכם בכ 15$- מיליארד בערכים נומינליים. היצואניות הבולטות בעולם של בד לא ארוג הינן סין, גרמניה, ארה"ב ואיטליה והן מרכזות יחדיו כמחצית ה 15- היצואנית הייתה ישראל העולמי. מהיצוא בגודלה בעולם בשנת 2017 , כאשר היצוא הישראלי של בד לא ארוג מסך הסחר העולמי בסחורה זו הינו גבוה ביחס לנתח של פעילות הסחר הכוללת שלה

על כדאיות השקעה בנדל"ן בשווקים מתעוררים
30/10/19
בשנים האחרונות הורדות הריבית לשפל בשווקים המפותחים גרמה לעליית ניכרות באפיק השקעות הנדל"ן. חברת ההשקעות אשמור מפרסמת סקירה ייעודית לבחינת כדאיות ההשקעה באפיק הנדל"ן בשווקים המתעוררים על רקע מגמות הצמיחה, הדמוגרפיה והתמחור לטווח ארוך.  

השכלה גבוהה בישראל נתונים  נבחרים לשנת הלימודים תשע"ט
29/10/19
על פי סקירת הלמ"ס, לאחר שנתיים של ירידה במספר הסטודנטים לתואר ראשון בכלל ובמספר הנכנסים להשכלה גבוהה הייתה בשנת הלימודים תשע"ט  (2018/19) עלייה במספר הסטודנטים. העלייה במספר הסטודנטים החדשים הייתה כמעט בכל תחומי הלימוד, בייחוד בתחומים עסקים ומדעי הניהול וכן מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב. בתחומי החינוך ובעיקר במדעים הפיזיקליים נמשכה מגמת הירידה.

תחזית רבעונית לנכסים ראלים
28/10/19
חברת ההשקעות ברוקפילד המתמחה בהשקעות ראליות מפרסמת תחזית רבעונית. החברה מספקת תחזית של תשואת יתר למניות חברות תשתיות גלובאליות וכן לאפיק החוב הפרטי לנדל"ן.   

תחזית בנק דיסקונט – הריבית בישראל צפויה לרדת
27/10/19
פרוטוקול הריבית, שפורסם בשבוע שעבר, חשף ש-2 חברים בוועדה המוניטרית (מתוך 5) הצביעו בעד הורדת הריבית ל-0.1%. בנוסף, מסתמנת מחלוקת בתוך הוועדה המוניטרית סקר משרות פנויות לחודש ספטמבר מצביע על ירידה נוספת בביקוש לעובדים. הירידה במשרות הפנויות עשויה לרמוז על התקררות מסוימת בשוק העבודה. אם מגמה זו תימשך, היא עשויה להיתרגם גם להתמתנות בפעילות הכלכלית

אסטרטגיית השקעה לקראת סוף המחזור הכלכלי
26/10/19
הורדת תחזית הצמיחה העולמית על ידי קרן המטבע הבינלאומית מעידה על חשש לסיום עידן הצמיחה הכלכלית וחשש ממיתון מתקרב. בנק וולס פארגו מפרסם סקירה לבחינת תקופות צמיחה ומיתון בארה"ב לאורך השנים. הסקירה כוללת את מאפייני הכלכלה כיום ביחס לעבר וכן המלצות אסטרטגיות לניהול השקעות לעת זו   

תחזית רבעון רביעי 2019
25/10/19
חברת ההשקעות האמריקאית AllianceBernstein מפרסמת מצגת מורחבת לבחינת נתוני מקרו בינלאומי ותחזיות למגוון אפיקי ההשקעה

סקירת שווקי חוב בינלאומיים
24/10/19
חברת ההשקעות Eaton Vance מפרסמת סקירה לבחינת כדאיות ההשקעה במגוון קטגוריות השקעה בתחום החוב על רקע העליות מתחילת השנה.

תיאור וניתוח התפתחות שוק גז טבעי לתחבורה בישראל
23/10/19
מסמך חדש של מרכז המחקר של הכנסת מציג את הצעדים העיקריים שננקטים בישראל לקידום שוק כלי-רכב מונעי גז"ט: הקצאת תקציבים ומתן תמריצים כלכליים; מתווה ביטול הישבון הסולר; מתווה העלאת הבלו על הגז הטבעי. בבחינה בינלאומית מוצג הבלו על גז"ט לתחבורה במדינות איחוד אירופי ובישראל

סימני אזהרה לשווקי המניות
22/10/19
מנהלי ההשקעות של חברת RBA שמרו על גישה שוורית לשווקים בעשור האחרון. לאור שורה של נתונים כלכליים הם מעריכים שאנו קרובים לסוף השוק השוורי ויש מקום להתחיל להוריד סיכוני השקעה

ניתוח כדאיות השקעה במניות שווקים מתעוררים
21/10/19
השווקים המתעוררים אחראים למרבית הצמיחה הכלכלית בעולם. מגמה זו צפויה להמשך, על רקע מגמה זו חברת ההשקעות אשמור המתמחה בשווקים מתעוררים, מפרסמת סקירה בה דגשים אודות הכדאיות ההשקעה בתחום ופירוט תובנות למשקיעים.   

השקעה בסקטור המים הכרחית לביצועי הטווח הארוך
20/10/19
על רקע ההתחממות הגלובלית הביקוש המחסור למים צפוי להחמיר בעתיד. ההשקעות בתשתיות לאספקט מים הכרחיות ברמה הגלובלית. חברת הייעוץ והמחקר הגלובלית אדיסון מפרסמת סקירה ענפית לבחינת כדאיות ההשקעה בתחום בראייה ארוכת טווח.  

סקירת התאוששות שוק המניות היווני
19/10/19 
בשנה האחרונה נרשמה עלייה חדה בשוק המניות היווני, לצד ירידה חדה בתשואות של אג"ח ממשלת יוון. ארועים אלו באים לידי ביטוי על רקע נתוני מקרו משתפרים ביוון וכן התנהלות רווחית יותר של חברות ביחס לשנים קודמות. חברת המחקר והייעוץ הבינלאומית אדיסון מפרסמת סקירה מיוחדת לבחינת מחירי המניות ביוון וכדאיות ההשקעה ביחס למניות באירופה


האם יש מספיק סיבות לא להפחית סיכוני השקעה?
16/10/19
בחודשים האחרונים הורדת הריבית במספר מדינות מגביר את החשש מהאטה גלובאלית, סכנה מכניסה למיתון ובהתאם המסקנה להפחתת סיכוני השקעה. קרן הפריווט אקוויטי קרלייל מפרסמת סקירה ייעודית למשיקיעם בה מוצגים נתוני מקרו במספר מדינות בעולם אשר תומכות בהמשך השקעה בנכסי הון מסוכנים יותר לאורך זמן  

האם עדין מומלץ להשקיע במדדי תנודתיות נמוכה?
15/10/19
חברת ההשקעות האמריקאית MFS מפרסמת סקירה לניתוח העליות במדדי התנודתיות הנמוכה ורמות התמחור הנוכחית בשווקים 

תחזית רבעון רביעי 2019 בלאקרוק
13/10/19
חברת ההשקעות האמריקאית בלאקרוק מפרסמת תחזית רבעונית לכלכלה הגלובלית והמלצות לאפיקי ההשקעות השונים

סקירת ביצועי שווקי החוב מאוג"חים 
11/10/19
חברת ההשקעות האמריקאית סוקרת את ביצועי אפיק ההלוואות הבכירות והחוב מגובה הנכסים. הסקירה כוללת התייחסות לביצועי ההנפקות החדשות באפיק, דירוגי אשראי שונים ופילוח סקטורים  

סקירת ביצועי אפיק מניות הנדל"ן הגלובלי לאורך שנים
07/10/19
אחד מאפיקי ההשקעה הפופולרים ביותר הנו השקעות בנדל"ן, הן בהשקעה ישירה, הן באמצעות מניות חברות נדל"ן וכן באמצעות קרנות ריט. חברת המדדים הבינלאומית FTSE Russell מפרסמת סקירה מורחבת לבחינת אפיק השקעה מרכזי זה לאורך שנים ובניתוח תתי אפיק מגוונים.

ניתוח מצב הצרכן האמריקאי
06/10/19
צמיחת כלכלת ארה"ב מבוססת באופן משמעותי על שיעור גידול הצריכה הפרטית. קרן ההשקעות האמריקאית KKR מפרסמת סקירת עומק אודות מגמות בתחום הצריכה הפרטית, מגמות בחתך גאוגרפי, דמוגרפי וסוציו אקונומי. ניתוח נתוני העומק מלווה בתמונה בהירה יותר לכלת ארה"ב ביחס לנתוני ממוצע וכן מסופקים המלצות למשקיעים.

ניתוח השקעות חוב שווקים מתעוררים
05/10/19
חברת ההשקעות הבינלאומית Eaton Vance מפרסמת סקירה ייעודית לסקירת השיקולים וההשפעות להשקעה באיגרות חוב ממשלתיות בשווקים מתעוררים

סיכום חודש ספטמבר בבורסה בת"א
04/10/19
המסחר בתל-אביב התאפיין בעליות שערים בכל המדדים המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.  מדד ת"א- 35 עלה ב- 3.4% החודש. עליות שערים נרשמו במרבית המניות שבמדד, ובראשן פריגו שתרמה כ- 1.2% לעליית המדד.  מדד ת"א- 125 עלה ב- 3.5% החודש והגיע לרמת שיא כל הזמנים .

תמצית הסביבה הכלכלית בארץ ובעולם (הראל)
02/10/19
האינדיקאטורים הריאליים הראשונים בישראל לרבעון השלישי חיוביים, בהובלת הצריכה הפרטית, ומצביעים על האצה בהשוואה לרבעון הקודם.

המלצות ועדת ההשקעות  Wells Fargo
01/10/19
מסורתית חודש אוקטובר הנו החודש התנודתי ביותר במהלך השנה. על רקע תחילת הרבעון האחרון של השנה, ועדת ההשקעות של בנק וולס פארגו מפרסמת המלצת השקעות לאפיקים העיקריים: מניות, חוב, השקעות ראליות והשקעות אלטרנטיביות 
 
התפתחויות במבנה האחזקות בשוק ההון הישראלי בשנים 2010-2018
29/09/19
עבודת מחקר חדשה בוחנת את ההתפתחויות במבנה האחזקות של החברות בישראל מאז התקופה שקדמה לפרסום המלצות ועדת הריכוזיות ועד היום. העבודה בוחנת את השינויים בפרמטרים השונים שהוצגו בעבודת הרקע לדוח הוועדה לצמצום הריכוזיות במשק שביצעה המחלקה הכלכלית ברשות ניירות ערך

העתיד הכלכלי ארוך הטווח של כלכלות אסיה
27/09/19
חברת הייעוץ והמחקר הבינלאומית מקנזי מפרסמת סקירה מורחבת לבחינת המגמות הכלכליות ארוכות הטווח באסיה. כלכלות אסיה ממשיכות לגדול בקצב מהיר ביחס לכלכלות אירופה ואמריקה ומגמה זו אינה צפוייה להעצר. הסקירה בוחנת את מגוון התחומים בהם כלכלות אסיה צפויות ולהמשיך את הצמיחה העולמית וניתוח המשמעויות  

הבורסה מסכמת שנה עברית תשע"ט
25/09/19
בשוק המניות גויסו בשנת תשע"ט כ-8.5 מיליארד שקל בהנפקות והקצאות פרטיות, בדומה לסכום שגויס בשנה הקודמת. כ-2.9 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י 8 חברות חדשות שקל בהנפקות ראשוניות לציבור (IPO),   לעומת כ-1.9 מיליארד שקל ע"י 12 חברות חדשות בשנת תשע"ח. דהיינו השנה נרשמו יותר חברות חדשות גדולות. רב הגיוס ע"י חברות חדשות השנה בוצע ע"י 4 חברות שירותים פיננסיים.

התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע השני של 2019
23/09/19
יתרת החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי גדלה ברביע השני של שנת 2019 בכ-14 מיליארדי ש"ח (1%) לרמה של כ-1.5 טריליוני ש"ח. מרבית העלייה ביתרה זו מקורה בגידול ביתרת החוב של משקי הבית (כ-9 מיליארדים, 1.7%), בעיקר בחוב לדיור.

האם תוספת תקציב היא הדרך לשפר את שירותי הבריאות?
22/09/19
נייר עמדה חדש של ד"ר אורי כץ ופרופ' זיו גיל עוסק בכדאיות הפניית תוספות תקציב למשרד הבריאות. הנתונים והטענות המוצגים בנייר העמדה שונים מהלך הרוחות בשנים האחרונות בקרב בעלי עניין במערכת הבריאות, אשר לצערנו השפיעו רבות על השיח התקשורתי והציבורי. כנראה שקל יותר להוסיף כסף למערכת מאשר להוביל מהלכי התייעלות.

כיצד ניתן להרוויח ממהפכת הפקת הנפט בארה"ב?
19/09/19
בשנה האחרונה ארה"ב הפכה למפיקת האנרגיה הגדולה בעולם וזאת לאחר פיתוח טכנולוגיות חדשות לשאיבה והפקה של נפט. על רקע זה חברת ההשקעות האמריקאית Cohen & Steers מפרסמת סקירה מורחבת לניתוח שוק השותפויות להולכת אנרגיה. הניתוח עוסק בהתפתחות המודל העסקי ותמחור פעילות שותפויות אלו 

האם נוצרות הזדמנויות השקעה בסקטור הנדל"ן באסיה?
17/09/19
סקירה של חברת ההשקעות הבינלאומית ברוקפלד עוסקת בניתוח ההזדמנויות שנוצרו באפיק הנדל"ן באסיה 

ניתוח ענף ייצור הגומי והפלסטיק (לאומי)
16/09/19
מן הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף עולה כי חלה שחיקה במרבית היחסים הפיננסיים שנבחנו, חלקם בשל סוגיה חשבונאית. ההשפעה של השינוי במחירי חומרי הגלם על רווחיות החברות משתנה בין חברה לחברה ותלויה בעיתוי רכישות המלאים והיכולת להתאים את מחירי המכירה לעלות חומר הגלם שנצרך.

האם להשקיע במניות ערך או חברות צמיחה?
13/09/19
כדאיות ההשקעה במניות ערוך לעומת מניות צמיחה משתנה מתקופה לתקופה. חברת ההשקעות  MFS מפרסמת סקירה לבחינת כדאיות ההשקעה בשני האפיקים תוך ניתוח הסיכונים והסיכויים. כמו כן בחינת כדאיות שילוב הגישות

האם כדאי להשקיע בשווקי האג"ח להמרה
11/09/19
בעשור האחרון גדלו שווקי האג"ח להמרה וכיום מהווים אפיק השקעות מגוון ורחב. חברת ההשקעות Calamos מפרסמת סקירה מורחבת אודות האפיק בשווקים הגלובאליים.  

מדוע המשכנתאות בדנמרק ניתנות בתשואה שלילית?
10/09/19
בשנה האחרונה התשואות בשווקי החוב בגוש האירו חזרו להסחר בתשואות לפדיון שליליות. על רקע זה בנקים בולטים בדנמרק החלו לספק משכנתאות לתקופות ארוכות ללא ריבית ואף בריבית שלילית. חברת ההשקעות Aegon מפרסמת סקירה להסבר על ההשלכות לכך והשוואה לשוק המשכנתאות בהולנד 
 

ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט בשנת 2018
08/09/19
על פי סיכום הלמ"ס - ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט הסתכמה ב- 61.4 מיליארד ש"ח שהם 4.6% מהתוצר המקומי הגולמי, בדומה לשנים 2017 ו- 2016 .
ההוצאה לתרבות, בידור וספורט לנפש עלתה ב- 2.1% לעומת 2017 . בפילוח לפי סוג פעילות, ההוצאה הגבוהה ביותר מסך ההוצאה השוטפת לתרבות, לבידור ולספורט הייתה למוזיקה ואמנויות הבמה – 22.9%

האם הזהב בדרך לקאמבק?
06/09/19
ההאטה הכלכלית והורדת הריביות במדינות רבות בעולם, לצד מדינות הרחבה מוניטרית בשווקים המפותחים, מחזירים את הזהב כאפיק השקעה פוטנציאלי. חברת המחקר EDISON מפרסמת סקירה מורחבת לבחינת ביצועי הזהב לאורך מחזורי כלכלה שונים בהיסטוריה. נערך ניתוח לבחינת מגמות חזויות. 

תחזית רבעונית לשווקי החוב הבינלאומיים
05/09/19
חברת ההשקעות גוגנהיים מפרסמת סקירה לבחינת מגמות בשווקי החוב השונים בעולם לרבעון השלישי. החברה מפרסמת תחזיות והמלצות השקעה על רקע ההאטה הכלכלית.

סיכום חודש אוגוסט בבורסה בת"א
03/09/19
המסחר בתל-אביב התנהל תוך תנודתיות רבה, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם, והסתכם במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.  מדד ת"א- 35 ירד ב- 3.8% החודש והוא עדיין גבוה בכ- 6.7% מתחילת השנה.

המלצות בנק ישראל להעלאת רמת החיים בישראל 
02/09/19
במסגרת ועידת כלכליסט, נציג בנק ישראל מציג את  "מפת הדרכים" להעלאת הפריון במשק. המלצות בנק ישראל נעשות כייעוץ הכלכלי לממשלה, ומבוססות על ניתוח מקצועי ומעמיק

ו.