google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html

כנס קרנות גידור   - אפריל 2011

1/1

כנס פתיחת חשבון בנק בחו"ל  - מאי 2011

1/1

כנס השקעה במניות ערך - יוני 2011

1/1

כנס מקלטי מס  - יולי 2011

1/1

כנס השקעה באג"ח  - ספטמבר 2011

1/1

כנס פתיחת חשבון הנק בחו"ל - נובמבר2011

1/1

כנס השקעה בנדל"ן  - דצמבר 2011

1/1

"אישור הצטרפות למאגר מידע" הפרטים המלאים בתקנון האתר


כל הממלאים טופס רישום באתר זה עושים זאת מרצונם החופשי וללא כל חובה חוקית לכך,  כל המידע הנאסף בטפסי הרישום הוא לטובת דוור למידעים על כנסים והפצת דפי מידע,  המידע ישאר וישמש אך ורק את בעל מאגר המידע וחברות הבנות שלו ולא יועבר לאף גורם אחר, כל המעוניין להימחק מהמאגר, יכול לבצע זאת תוך פניה בכתב לבעל המאגר בכל עתשם מאגר המידע : "מאגר לקוחות ומדוורים קבוצת פיננסים גג, פרטי בעל מאגר המידע: קבוצת פיננסים גג בע"מ ח.פ. 514511252, רח' היסמין 1, רמת גן.

  • Facebook - White Circle
  • Pinterest - White Circle
  • Instagram - White Circle