google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html

ייעוץ השקעות אובייקטיבי למשקיעים כשירים

בשנים האחרונות, משווקים לקהל המשקיעים המוגדרים כ"כשיר", היצע רב של מוצרים פיננסים להשקעה. חברת פיננסים ניהול הון פרטי, העוסקת בייעוץ השקעות, חשופה למגוון רחב של מוצרי השקעה אלו מספקים בארץ ובעולם, החברה עוסקת בבחינה מקצועית ואוביקיטיבית של מוצרי ההשקעה ודרוג איכות פנימי שניתן לכל מוצר רלוונטי להשקעה.

מוצרי ההשקעה הנבחנים:

ייעוץ אובייקטיבי להשקעה בקרנות גידור בארץ ובעולם

ייעוץ אובייקטיבי להשקעה בקרנות אשראי/חוב פרטי

ייעוץ אובייקטיבי להשקעה בקרנות נאמנות זרות

ייעוץ אובייקטיבי להשקעה  בקרנות נדל"ן

ייעוץ אובייקטיבי להשקעה בקרנות פרטיות לתשתיות והון סיכון

ייעוץ אובייקטיבי להשקעה במוצרים מובנים (כולל בניית מוצרים)

הקמת שותפויות (פידר)להשקעה בקרנות פריווט אקוויטי בינלאומיות

הייעוץ מאפשר הצטרפות ללקוחות כשירים, להשקעות הפתוחות רק ללקוחות מוסדיים וגדולים.

 

 

** תהליך ייעוץ ההשקעות נעשה בהתאמת צרכים אישי ללקוח

הן מהיבט התשאות הצפויות והסיכון המתאם לכל משקיע ** 

  

"אישור הצטרפות למאגר מידע" הפרטים המלאים בתקנון האתר


כל הממלאים טופס רישום באתר זה עושים זאת מרצונם החופשי וללא כל חובה חוקית לכך,  כל המידע הנאסף בטפסי הרישום הוא לטובת דוור למידעים על כנסים והפצת דפי מידע,  המידע ישאר וישמש אך ורק את בעל מאגר המידע וחברות הבנות שלו ולא יועבר לאף גורם אחר, כל המעוניין להימחק מהמאגר, יכול לבצע זאת תוך פניה בכתב לבעל המאגר בכל עתשם מאגר המידע : "מאגר לקוחות ומדוורים קבוצת פיננסים גג, פרטי בעל מאגר המידע: קבוצת פיננסים גג בע"מ ח.פ. 514511252, רח' היסמין 1, רמת גן.

  • Facebook - White Circle
  • Pinterest - White Circle
  • Instagram - White Circle