מגזין הבנקאות הפרטית, הינו מגזין רבעוני מודפס, המופץ ללקוחות הבנקאות הפרטית של כל הבנקים, תכני המגזין עוסקים בנושאים פיננסיים אקטואליים בישראל ובחו"ל וכן קיימים בו מדורי תרבות פנאי ואיכות חיים.
אם הנך לקוח/ת בנקאות פרטית באחד הבנקים, הנך זכאי/ת לקבל גליון מהודר (בשווי ₪40) של מגזין הבנקאות הפרטית, אחת לרבעון, ישירות לביתך וללא תשלום, למשך שנה.
לקבלת המגזין אנא מלא הפרטים להלן: