כנס תחזית בתי השקעות מובילים - ינואר 2012
כנס הטבות מס בהשקעות - פברואר 2012
כנס השקעה באג"ח - מרץ 2012
כנס הזדמנויות השקעה בארה"ב - אפריל 2012
כנס הזדמנויות השקעה באירופה - יוני 2012
כנס השקעה במטבעות זרים ובזהב - יולי 2012
כנס השקעה בסקטורים - ספטמבר 2012
כנס השקעה בנדל"ן - דצמבר 2012