google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html

סגירת מעגל  (Closure) במערכות יחסים

חוה אוסטרובסקי

מאמר זה מתייחס בעיקר לפרידות מבן זוג. אך ניתן לקשר אותו לכל מערכת יחסים משמעותית ופרידה ממנה. אנשים רבים זקוקים "לסגירת מעגל" (Closure) גם כאשר ברור להם מעבר לכל ספק שמערכת היחסים הסתיימה, אך תמיד ישנה הפנטזיה ששיחה כזו יכולה לתקן.

בן משפחה או חבר אשר עד לשברון הלב שלך לנוכח נטישה חד צדדית מצד מישהו שאהבת, נוטה להציע לך "לסגור" את הנושא ולהמשיך הלאה, בעיקר כשהם שותפים לפגיעה ולחוסר ההוגנות כלפיך. הלוואי והיה זה קל, כפי שזה נשמע. מערכת יחסים המסתיימת ללא "סגירת מעגל", (Closure) בטריקת דלת חד צדדית, נועדה "לחסוך" מהנוטש תחושת אשמה, בושה וכו'. אי סגירת מעגל מעצימה אצל הננטש רגשות השליליים ואף משאירה במצב של "תקיעות" לצד כעס, זעם, כאב, דחיה וחווית אובדן .

להמשך הכתבה

"אישור הצטרפות למאגר מידע" הפרטים המלאים בתקנון האתר


כל הממלאים טופס רישום באתר זה עושים זאת מרצונם החופשי וללא כל חובה חוקית לכך,  כל המידע הנאסף בטפסי הרישום הוא לטובת דוור למידעים על כנסים והפצת דפי מידע,  המידע ישאר וישמש אך ורק את בעל מאגר המידע וחברות הבנות שלו ולא יועבר לאף גורם אחר, כל המעוניין להימחק מהמאגר, יכול לבצע זאת תוך פניה בכתב לבעל המאגר בכל עתשם מאגר המידע : "מאגר לקוחות ומדוורים קבוצת פיננסים גג, פרטי בעל מאגר המידע: קבוצת פיננסים גג בע"מ ח.פ. 514511252, רח' היסמין 1, רמת גן.

  • Facebook - White Circle
  • Pinterest - White Circle
  • Instagram - White Circle