google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
 

כנס הזדמנויות השקעה בהודו ובשוק המניות בארה"ב  - פברואר 2017

IMG_3643
IMG_3641
IMG_3640
IMG_3642
IMG_3646
IMG_3639
1/1

כנס לקוחות כשירים להצגת הזדמנויות השקעה באפיקים שונים בארץ ובעולם  - אפריל 2017

כנס הזדמנויות השקעה בברזיל, סקירת סקטורים להשקעה ובניית תיק אג"ח עולמי  - מאי 2017

IMG_4115
IMG_4114
IMG_4116
IMG_4113
IMG_4124
IMG_4118
1/1
IMG_4427
IMG_4459
IMG_4438
IMG_4439
IMG_4448
IMG_4430
1/1

כנס תחזית חצי שנתית ללקוחות הבנקאות הפרטית - יוני 2017

IMG_4788
IMG_4793
IMG_4772
IMG_4807
IMG_4801
IMG_4780
1/1

כנס משקיעים כשירים להצגת הזדמנויות השקעה בחוב פרטי בארה"ב  - יולי 2017

IMG_4981
IMG_4986
IMG_4994
IMG_4995
IMG_4996
IMG_4993
1/1

כנס משקיעים כשירים   - אוקטובר 2017

IMG_6037
IMG_6038
IMG_6042
IMG_6029
IMG_6033
IMG_6031
1/1

כנס מיסוי פנסיה ופרישה, השקעות בחו"ל ודירות מגורים בישראל - נובמבר 2017

DSCN0521
DSCN0532
DSCN0518
DSCN0537
IMG_6103
IMG_6099
1/1

כנס השקעה במוצרים אלטרנטיביים - נובמבר 2017

IMG_6278
IMG_6277
IMG_6288
IMG_6281
IMG_6289
IMG_6276
1/1

השקעה בקרן בערבות מדינה ומטבעות דיגיטליים - דצמבר 2017

IMG_6419
IMG_6403
IMG_6416
IMG_6404
IMG_6413
IMG_6402
1/1