google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html

כנס הזדמנויות השקעה בהודו ובשוק המניות בארה"ב  - פברואר 2017

1/1

כנס לקוחות כשירים להצגת הזדמנויות השקעה באפיקים שונים בארץ ובעולם  - אפריל 2017

כנס הזדמנויות השקעה בברזיל, סקירת סקטורים להשקעה ובניית תיק אג"ח עולמי  - מאי 2017

1/1

1/1

כנס תחזית חצי שנתית ללקוחות הבנקאות הפרטית - יוני 2017

1/1

כנס משקיעים כשירים להצגת הזדמנויות השקעה בחוב פרטי בארה"ב  - יולי 2017

1/1

כנס משקיעים כשירים   - אוקטובר 2017

1/1

כנס מיסוי פנסיה ופרישה, השקעות בחו"ל ודירות מגורים בישראל - נובמבר 2017

1/1

כנס השקעה במוצרים אלטרנטיביים - נובמבר 2017

1/1

השקעה בקרן בערבות מדינה ומטבעות דיגיטליים - דצמבר 2017

1/1

"אישור הצטרפות למאגר מידע" הפרטים המלאים בתקנון האתר


כל הממלאים טופס רישום באתר זה עושים זאת מרצונם החופשי וללא כל חובה חוקית לכך,  כל המידע הנאסף בטפסי הרישום הוא לטובת דוור למידעים על כנסים והפצת דפי מידע,  המידע ישאר וישמש אך ורק את בעל מאגר המידע וחברות הבנות שלו ולא יועבר לאף גורם אחר, כל המעוניין להימחק מהמאגר, יכול לבצע זאת תוך פניה בכתב לבעל המאגר בכל עתשם מאגר המידע : "מאגר לקוחות ומדוורים קבוצת פיננסים גג, פרטי בעל מאגר המידע: קבוצת פיננסים גג בע"מ ח.פ. 514511252, רח' היסמין 1, רמת גן.

  • Facebook - White Circle
  • Pinterest - White Circle
  • Instagram - White Circle