google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

השקעה באמצעות אפיקי השקעה אלטרנטיביים

 ללקוחות הבנקאות הפרטית

בתקופה בה הבורסות נמצאות בשיאן, הריביות נמוכות מאז ומתמיד, הגיע הזמן לבחון השקעות אלטרנטיביות בתחומים שונים כגון:  קרנות גידור, קרנות חוב, קרנות השקעה בינלאומיות. מגזין הבנקאות הפרטית ריכז מספר גופים מובילים מארץ ומחו"ל  בתחומי ההשקעות האלטרנטיביות לטוב קהל המשקיעים מקרב לקוחות הבנקאות הפרטית.

יעוץ וכניסה להשקעה בהשקעות אלטרנטיביות, בתנאי לקוח מוסדי, מתאפשרת כיום ללקוחות הבנקאות הפרטית באמצעות חברת פיננסים ניהול הון פרטי

דוגמאות לאפיקי השקעות אלטרנטיביות

הלואות צרכניות P2P בחלוקת ריבית שוטפת  6%-10% לשנה

השקעה בקרן חוב קצרת טווח בנדל"ן גלובלי 

השקעה בקרנות גידור באמצעות קרן מאגדת קרנות גידור

 

 

 

 

 

 

 

 

השקעה בקרן רשת מוסדות דיור מוגן בעולם 

השקעה בקרן אשראי לנדל"ן בישראל

השקעה בתחום מניות הבכורה בעולם

bottom of page