google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

האם ידועה בציבור זכאית לעזבונו של בן זוגה שנפטר?

עורך דין אביחי אהרונוף*

כיום בשל עליה בשיעור הגירושים ועליה בתוחלת החיים מספר הזוגות, שמצויים בסבב זוגיות שני (ויותר) עולה בעקביות. כאשר בני זוג בוחרים לקיים חיים משותפים (ללא נישואים) קיימים מספר מודלים לעשות זאת כאשר המרכזיים שבהם: חיים משותפים עם כוונת שיתוף, כך שבני הזוג מתכוונים לשיתוף מלא או חלקי בנכסים שהביאו עימם מהפרק הקודם; וחיים משותפים ללא כוונת שיתוף כך שבני הזוג חיים יחד ואינם מתכוונים לשיתוף בנכסים שהביאו עמם מהפרק הקודם.

במקרים של זוגיות פרק ב' ואילך, קיימת חשיבות לתכנון ההון המשפחתי ותכנון העתיד ולא פעם כל אחד מבני הזוג בוחר להוריש את הנכסים, שצבר בפרק הראשון לילדיו מאותו פרק או קרובי משפחה אחרים בעוד שלבן הזוג אינו מותיר דבר או שמותיר לבן הזוג הנותר מה שיאפשר לו לחיות את שארית חייו בכבוד וברווחה.

במקרה שהובא בפני בית המשפט לענייני משפחה נדון מקרה בו גבר ואשה חיו יחד חמש עשרה שנה בהן התגורר הגבר בביתו ובביתה של בת הזוג לסירוגין. לטענת בת הזוג, בתקופה זאת הם טסו יחד לחו"ל, בילו יחד ובן הזוג העניק לבת הזוג קיצבה חודשית למחייתה. בסוף התקופה המדוברת, בן הזוג סבל ממחלת כליות קשה ונזקק להשתלה ובת הזוג טענה, שהיא סעדה אותו עד יומו האחרון.

שמונה שנים לפני פטירתו, בן הזוג ערך צוואה ובה הוריש את כל רכושו לשני ילדיו, מנישואים קודמים, בעוד שלבת זוגו לא הוריש דבר. בת הזוג פנתה לבית המשפט וביקשה להתנגד לקיום הצוואה בטענה, שהיא ידועה בציבור של בן הזוג, שנפטר ולכן זכאית לקבל מחצית מעזבונו. בצר לה אף האשימה את ילדו של בן זוגה בכך שהשמיד צוואה בה הוריש לה בן זוגה את כל רכושו, ללא כל הוכחה לטענה זאת. לעומת זאת, ילדיו של בן הזוג הציגו תמונה שונה בתכלית, לפיה מדובר על ניסיון סחיטת כספים מהעזבון על ידי בת הזוג. לטענתם, אביהם לא רצה להוריש דבר לבת זוגו, לא היה ביניהם שיתוף בנכסים, אביהם היה בעל דירה משלו וכך גם בת זוגו והם קיימו קשר חברות אינטימי ותו לא. הילדים הצביעו על כך שאביהם ערך שלוש צוואות במהלך חייו עם בת זוגו ובשלוש הצוואות לא הוריש לה דבר.

ככלל, כדי לבחון האם בני זוג הינם בבחינת "ידועים בציבור" יש לבחון האם הם חיים חיי משפחה (חיים אינטימיים כבעל ואשה) ומנהלים משק בית משותף (בפעולות היומיום כאשר כל אחד תורם כפי יכולתו). קיימת פסיקה ענפה על המשמעות של מונחים אלה ואף נקבע, כי גם במקרים בהם בני הזוג מנהלים חשבונות בנק נפרדים ובבעלותם דירות נפרדות בהן הם מתגוררים בנפרד בחלק מהשבוע ניתן יהיה לראות בהם ידועים בציבור כאשר מוכח מאמץ משותף לקיום הצרכים היומיומיים. חשוב להבהיר, כי גם אם בית המשפט קובע, שמדובר בידועים בציבור אין זה מוביל בהכרח למסקנה, שהידועים בציבור התכוונו לשיתוף בנכסים שהביאו מפרקים קודמים.

במקרה הנ"ל קבע בית המשפט, שלאור העדויות שהובאו בפניו מדובר בידועים בציבור. אולם בכך לא הגיעה ההכרעה אל סיומה היות שכדי שבת הזוג תזכה לחלק מנכסי בן הזוג היה עליה להוכיח, שהייתה לבני הזוג כוונת שיתוף בנכסים שהביאו מפרקים קודמים. כך קבע בית המשפט העליון בעבר, כי רק במקרים נדירים ניתן יהיה להוכיח, כי יהיה ראוי להקנות לבן הזוג זכויות ברכוש שצבר בן הזוג השני בראשית הקשר, או קיבל בירושה או במתנה. לכן, בנכס שאינו רשום על שמו של בן הזוג הטוען לכוונת שיתוף ושאינו משמש לחיי היומיום יצטרך בן הזוג הטוען לזכויות בנכס להביא ראיה נוספת שתלמד על כוונת השיתוף של בני הזוג בנכס.

בת הזוג העידה בחקירתה בבית המשפט, שלא הייתה לבן זוגה זכות בדירה שלה ושלא התכוונה לשתף אותו בדירתה. כמו כן, סיפרה שלא היה לבני הזוג חשבון משותף וזאת בשעה שבן הזוג העניק רק לילדיו ייפוי כח בחשבונות על שמו בבנק. כאשר בן זוג טוען, שהייתה כוונת שיתוף בנכסים וטוען, שכוונת השיתוף הינה רק בהתייחס לנכסי בן זוגו בבחינת "מה ששלי שלי, מה ששלך שלי" יש בכך כדי לפגוע בטענתו לכוונת שיתוף ועדותה זאת של בת הזוג בתוספת ראיות נוספות הובילו את בית המשפט למסקנה שהידועים בציבור לא התכוונו לשיתוף נכסים ולכן לא תהיה בת הזוג זכאית לחלק מרכושו של בן זוגה, שהלך לעולמו.

לאור המורכבות וחוסר העקביות בפסיקה בעניין זה, חשוב להתייעץ, בעניין תכנון ההון המשפחתי וגריעת נכסים שהובאו אל הקשר, כבר בתחילת הקשר וטרם מתחילים לפתח הרגלים ונקבעות עובדות בשטח. אמנם עירובו של עורך דין עשויה להיראות כפוגעת בהתאהבות ובקשר המיוחד הנרקם ואולם במקרה בו מקבלים ייעוץ בשלב התחלתי מעורך דין המומחה בתחום תכנון ההון המשפחתי ובעל ניסיון והבנה בתחום זה ניתן לצלוח את המכשול ולהגן על זכויות דור העתיד שלנו במקביל לרקימת יחסים עם בן/בת זוג חדש. יצוין, כי ייעוץ זה יכול שייעשה בנפרד על ידי אחד מבני הזוג על מנת להגן על זכויותיו ודור ההמשך שלו.

 

 

* עו"ד אביחי אהרונוף מומחה בתחומי תכנון ההון המשפחתי למשפחות עתירות הון ומשפחות מן הישוב (הכולל: צוואות חכמות, ייפויי כח מתמשכים, נאמנויות, העברה בינדורית, נדל"ן ועוד) ובמשפט מסחרי (מקומי ובינלאומי) ומייצג חברות ציבוריות, פרטיות ויחידים.

פרטי התקשרות:www.aharonoff-law.com  טלפון: 050-7676715.

**החיבור נכתב בלשון זכר ואולם מתייחס לשני המינים.

***המידע המופיע למעלה אינו בגדר ייעוץ משפטי למקרה ספציפי או המלצה וכל מקרה דורש היוועצות בעורך דין.

אביחי אהרונוף.jpg
bottom of page