google-site-verification: googlef123004bcea29bff.html
top of page

הארכת תוחלת החיים בהשפעת תזונה-- מה חדש?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחקר ענק שנעשה באנגליה חושף ומדגיש עוד כמה נתונים חשובים לגבי השפעת התזונה על אריכות החיים. המספרים העולים מהמחקר מאוד משמעותיים, והתוצאות אמורות לערער כמה טרנדים תזונתיים הגורמים נזק לרבים. אתאר כאן את המחקר ואנסה להדגיש את הדברים החשובים.

עד כמה שינויי תזונה יכולים להשפיע על משך החיים?

המחקר שפורסם בנושא מתבסס על איסוף וניתוח נתונים מתוך פרוייקט בריטי גדול בשם Biobank. במסגרת הפרויקט רב השנים, עוקבים מדענים אחר קרוב לחצי מיליון אנשים מבחינת אורחות החיים, מצב הבריאות וכדומה. אלה המסקנות העיקריות של החוקרים בהקשר לאריכות חיים ותזונה:

  • אנשים בשנות ה 40 לחייהם שעוברים מתזונה לא טובה לתזונה בריאה, צפויים להאריך את משך חייהם ב 8-9 שנים.

  • 2 אותם אנשים בשנות ה – 40, שיעברו לתזונה מצויינת יותר, כזו המבוססת על מדע התזונה לאריכות חיים, צפויים להוסיף 10-11 שנים לחייהם.

  • גם אנשים בשנות ה 70 לחייהם, אם יעברו לתזונה בריאה, צפויים להוסיף כ 4 שנים לחייהם.

  • קבוצות המזון שחשוב ביותר להקפיד על צריכה מספקת שלהם הם דגנים מלאים, אגוזים ופירות!

  • המזונות שיש להמעיט באכילתם על מנת להאריך חיים הם משקאות ממותקים, בשר אדום ובשר מעובד. לצערנו, קשה מאוד להשיג בישראל בשר שאינו מעובד. בקישור הבא מתוארות אופציות הבשר הכי סבירות שאני מכיר בארץ.

להמשך הכתבה

אופיר פוגל.jpg
logo ofir.png
bottom of page