כנס הזדמנויות השקעה בהודו ובשוק המניות בארה"ב  - פברואר 2017
כנס לקוחות כשירים להצגת הזדמנויות השקעה באפיקים שונים בארץ ובעולם  - אפריל 2017
 
כנס הזדמנויות השקעה בברזיל, סקירת סקטורים להשקעה ובניית תיק אג"ח עולמי  - מאי 2017
 
כנס תחזית חצי שנתית ללקוחות הבנקאות הפרטית - יוני 2017
כנס משקיעים כשירים להצגת הזדמנויות השקעה בחוב פרטי בארה"ב  - יולי 2017
 
כנס משקיעים כשירים   - אוקטובר 2017
 
כנס מיסוי פנסיה ופרישה, השקעות בחו"ל ודירות מגורים בישראל - נובמבר 2017
כנס השקעה במוצרים אלטרנטיביים - נובמבר 2017
השקעה בקרן בערבות מדינה ומטבעות דיגיטליים - דצמבר 2017