בנקאות פרטית בישראל
הגדרות שרותי בנקאות פרטית הינן שונות בכל בנק בישראל. ההגדרות משקפות שוני בתנאי השרות והן המחיר בעבור הלקוחות. בבנקים מסוימים השרות כולל טיפול מקצועי מיחידות מתמחות, טיפול באמצעות הנהלה מרכזית מחוץ לסניפי הלקוח. במרכז לבנקאות פרטית אנו בודקים מדי יום את תנאי השרות והמחיר אותם מציעים הבנקים לקהל היעד. אנו בוחנים את צרכי הלקוח ומפנים אותו לבנק המתאים ביותר בעבורו.  
 


בנקאות פרטית בינלאומית
הגדרות שרותי בנקאות פרטית הינן שונות בכל בנק בעולם. מקובל לאפיין בבנקאות הבינלאומית לקוח בנקאות פרטית כתיק השקעות פעיל כחסכון לטווח ארוך בשווי של 1 מ' $ ומעלה. בבנקים מסוימים ההגדרה הנה לתיק השקעות של 5 מ' $.  לקוחות ישראלים הפותחים חשבון השקעות בבנק זר אינם מודעים למבנה העלויות ומידת האיכות של השרות אותם הם צפויים לקבל. אנו במרכז לבנקאות פרטית נמצאים בקשר שוטף עם בנקים זרים רבים ובוחנים מיד יום את היתרונות הספציפיים לכל בנק הן בצד העלות והן בצד השרות. על בסיס ידע רב אנו ממליצים ללקוח היכן לפתוח את חשבונו הפרטי.
 

ניהולי תיקים פלטינום
ניהול תיקים הנו מוצר סטנדרטי אותם מנהלים בתי השקעות רבים בעבור הלקוחות כתיקי חסכון והשקעה לטווח בינוני וארוך. בשנים האחרונות בתי ההשקעות פתחו מחלקות פלטינום ללקוחות הבנקאות הפרטית. במחלקות אלו מועסקים מנהלי השקעות ותיקים אשר מספקים שרות מקצועי ואיכותי לכמות מצומצמת יותר של לקוחות. באמצעות בידול הלקוחות, בתי ההשקעות מאפשרים טיפול איכותי יותר אשר קרוב יותר לצרכים והמטרות של הלקוחות בבחינת ראייה כוללת יותר. המרכז לבנקאות פרטית נמצא בקשר יום יומי עם מחלקות הפלטינום לצורך בבחינת מומחיותם ורמת השרות הניתנת ללקוחות.     
    


​בתי השקעות בוטיק
בשנים האחרונות החלו לקום בישראל בתי השקעות ייחודיים אשר מציעים יתרון בתחום התמחות צר אשר קשה להשיגו בבתי ההשקעות הגדולים. המרכז לבנקאות פרטית בקשר עם בתי השקעות אלו באופן שוטף לבחינת אופי פעילותם, הרמה המקצועית ואיכות השרות. המרכז בוחן בעבור לקוחות הבנקאות הפרטית את האפשרות לפעול בחשבון השקעות מנוהל בבתי השקעות בוטיק כחלק מההון הכולל.