קרנות גידור
מזה שלושה עשורים לקוחות בנקאות פרטית בכל העולם מגוונים את תיקי ההשקעות לנכסים אלטרנטיביים שבהן תעשיית קרנות הגידור. לאחר התאוששות ממשבר החוב העולמי הענף חזר להתאושש וממשיך לגדול. בשנים האחרונות לקוחות הבנקאות הפרטית בישראל החלו להיחשף לקרנות גידור בינלאומיות וזרות. המרכז לבנקאות פרטית מרכז מידע וגישה לקרנות גידור איכותיות הן בחו"ל והן בישראל.
 

 
 קרנות נאמנות זרות
המרכז לבנקאות פרטית מרכז מידע רב אודות תעשיית קרנות נאמנות בחו"ל. קרנות אלו מנוהלות על ידי תאגידים בינלאומיים מובילים בעולם ונסחרים בבורסה במבנה של קרנות נאמנות סחירות ונזילות. ההשקעה בקרנות זרות הנה במטבעות שונים ומגוון רחב מאוד של נכסים אשר אינם קיימים בישראל הייעוץ להשקעה בקרנות הנו באמצעות יועצי השקעות ותיקים ומנוסים בתחום ההשקעות בשוקי חו"ל.
 


מוצרים מובנים
בשנים האחרונות מוסדות פיננסים בעולם מרחיבים את פעילותם בתחום המוצרים המובנים. התרחבות הפעילות בתחום נובעת מהביקוש של לקוחות בנקאות פרטית להשקיע במכשירים פיננסים אשר מושפעים מביצועי השווקים, אך יחד עם זאת מנטרלים באופן מלא או חלקי את הסיכון של ירידות בשווקים. המרכז לבנקאות פרטית בוחן מדי יום הצעות מרובות בתחום המוצרים המובנים, הן של בנקים בישראל, בנקים בחו"ל ושל בתי השקעות.
 


נדל"ן להשקעה
תחום הנדל"ן להשקעה הנו מורכב ודורש מומחיות של בעלי ידע מקצועי רב. במרכז לבנקאות פרטית מומחי נדל"ן ותיקים אשר פועלים בתחום ההשקעה המניב הן בישראל והן בחו"ל. הצעות השקעה בתחום מופנות למומחים אשר עוסקים בבדיקת נאותות איכותית ופיננסית תוך התאמת כלים מיסויים ומשפטיים.