​ ​
המוצר  1. מוצרי חשיפה מוגבלת לשווקים תוך הבטחת הקרן במלואה  2. מוצרי חשיפה לשווקים תוך הבטחת קרן חלקית  3. חשיפה לשווקים מגוונים עם "כרית ביטחון"  4. מוצרי ריבית מועדפת תוך סיכון הקרן
תאור כללי  100% מערך הקרן מובטח, המשקיע משתתף חלקית בעליית השווקים כמעט כל הקרן מובטחת, המשקיע משתתף חלקית בעליית השווקים המשקיע משתתף בעלית השווקים בשיעור ניכר, וחשוף לירידות השווקים מעבר ל"כרית ביטחון".   המשקיע זכאי לריבית שנתית גבוהה יחסית כל עוד השווקים לא ירידה מתחת לסף מסויים. במקרה של ביצועים שליליים של השווקים מעבר לסף, המשקיע חשוף לשווקים אלו באופן מלא.
דוגמא  מוצר קרן מובטחת המשתתף ב-30% מעליית ה-S&P 500. מוצר 90% קרן מובטחת המשתתף ב-70% מעליית ה-S&P 500. מוצר המשתתף ב-100% מעליית ה-S&P 500, עם כרית ביטחון של 15%. כלומר: עד לירידה של 15% הקרן מובטחת ובירידה גדולה יותר, המשקיע יהיה חשוף בירידה שמעבר ל-15% (אם המדד ירד ב-20% המשקיע יפסיד 5%). ריבית שנתית של 10% כל עוד ה-S&P 500 לא יורד מעבר ל-30%.
 מהות ההגנה 100% הגנה על הקרן מרבית מהקרן מובטחת.  המשקיע מסכן חלק קטן מהקרן בתמורה לשיעור השתתפות גבוה יותר בתשואת המדד. הגנה חלקית - הגנה עד לירידה בשיעור "כרית הביטחון". הגנה חלקית - הגנה על הקרן כל עוד מדד הבסיס לא ירד מעבר לסף שנקבע.
מהו מוצר מובנה
במוצר מובנה קרן ההשקעה מובטחת במלואה או בחלקה ואילו התשואה תלויה בקיומם של תנאים שונים, שנקבעו מראש בתנאי המוצר. מוצר מובנה  הינו מוצר פיננסי שבו מושקעים כספים לתקופת זמן מוגדרת מראש ובדרך כלל לא ניתן לסחור בו. 
הבנק  המנפיק של המוצר  בונה "מארז" של פקדון בנקאי (לדוגמה) ואופציה על נכס בסיס לכלשהו. סוגי המארזים הנפוצים הם כפקדון, כאגרת חוב או כקרן.

ההשקעה בפיקדון מובנה מאפשרת למשקיע חשיפה למבחר נכסים בעלי סיכון גבוה יחסית  תוך הגבלת רמת הסיכון לרמה שהוגדרה מראש. במקרה שתנאי השוק פועלים בשונה מהתחזית, המשקיע מקבל בחזרה את השקעתו המקורית במלואה או בחלקה, בהתאם לתנאי המוצר, ואם התנהגות השוק הינה בהתאם לתחזית, יוכל המשקיע לשפר את התשואה בתיק ההשקעות שלו באופן משמעותי. רמת הסיכון במוצר מובנה תלויה בתנאי כל מוצר ומוצר ולמעשה יכולה להיות מותאמת לרמת סיכון שמאפיינת כל משקיע: שונאי הסיכון מבטיחים לעצמם לכל הפחות את קרן ההשקעה, ואילו אוהבי הסיכון יכולים לבחור לעצמם מוצרים מובנים בעלי מאפיינים קיצוניים יותר של אובדן קרן ההשקעה לעומת פוטנציאל תשואה גבוה יחסית.
 
חברת פיננסים בשיתוף חברת מודליטי המתמחה בטכנולוגיות אופטימיזציה של מוצרים פיננסיים, מציעות ללקוחות הבנקאות הפרטית, מוצרים מובנים של  בנקים בינלאומיים מובילים ובתנאים יחודיים. תהליך ההשקעה מתבצע בבנק בו הינך מנהל את חשבון ההשקעות שלך.
תקופת ההצטרפות לתכנית מוגבלת בזמן כיוון  שתנאי המוצר נשמרים על ידי הבנק בהתאם לתנאי השוק.

לאור למגבלת הרגולציה בארץ, ניתן להציע הצטרפות למוצרים אלה ללא יותר מ-35 משקיעים אשר אינם כשירים, כהגדרתם בחוק.

אם ברצונך לקבל הצעה על בסיס הדוגמאות להלן, אנא מלא/י הפרטים בטופס המתאים ואנו נדאג לשלוח לך הצעה מלאה וכן נוהל הצטרפות להשקעה. 
 

מוצרים מובנים בבנקים בינלאומיים מובילים
ללקוחות הבנקאות הפרטית בכל הבנקים

דוגמה למוצר שנסגר לפני כמספר ימים

מקסימום משקיעים במוצר - 35
מינימום השקעה במוצר - 40,000 $  

טווח ההשקעה בכל המוצרים - בין 2.5 - 5 שנים דירוג מינימום של הבנקים המנפיקים - (-A)