*
 *
 *
ברצוני להשתתף בכנס ב:  **הנני לאשר בזאת כי אני לקוח/ת בנקאות פרטית באחד הבנקים בישראל
**הנני לאשר כי ברצוני לקבל דוורים מעת לעת ממגזין הבנקאות הפרטית וקבוצת פיננסים.
***הנני לאשר בזאת כי קראתי והבנתי את המופיע בנושא "אישור הצטרפות למאגר מידע" המופיע בתחתית עמוד אינטרנט זה