*
 *
 *

* הנני מצהיר/ה בזאת כי אני לקוח/ת בנקאות פרטית באחד הבנקים
** אני מעוניין/ת בקבלת דוורים ממגזין הבנקאות הפרטית ומקבוצת פיננסים
*** הנני לאשר כי קראתי את "אישור הצטרפות למאגרי מידע" המופיע בתחתית עמוד זה וכי אני מקבל את תנאיו.