כנס תחזיות בתי השקעות מובילים -  ינואר 2013
כנס השקעות בחו"ל -  מרץ 2013
כנס תחזית בתי השקעות חצי שנתי -  יולי 2013
כנס מס עזבון השקעות בארה"ב -  אוקטובר 2013
קונגרס מנהלי השקעות ערך  -  נובמבר 2013