כנס קרנות גידור - אפריל 2011
כנס פתיחת חשבון בנק בחו"ל - מאי 2011
כנס השקעה במניות ערך - יוני 2011
כנס מקלטי מס - יולי 2011
כנס השקעה באג"ח - ספטמבר 2011
כנס פתיחת חשבון בחו"ל - נובמבר 2011 
כנס השקעה בנדל"ן  - דצמבר 2011