הצטרפות להשקעת גופים מוסדיים, באפיק "Direct Lending" בעולם ללקוחות כשירים וללקוחות הבנקאות הפרטית

הרקע
מאז משבר החוב של 2008 הבנקים המרכזיים והרגולטורים בארה"ב ובאירופה מעלים את דרישות ההון העצמי מהמערכת הבנקאית באופן ניכר. תהליך זה מחייב את הבנקים לגייס הון ולהקטין את חשיפתם לאשראי עסקי. מנגד, גופי השקעות בינלאומיים וותיקים ובעלי מוניטין מרחיבים את הקרנות הייעודיות למימון אשראי עסקי, כמענה לצרכי האשראי של חברות גדולות ורווחיות, ומשיגות גמישות ויעילות בהשוואה למערכת הבנקאית המסורתית. קרנות אלו זוכות למימון על ידי השקעת גופים מוסדיים. אפיק השקעה זה מכונה  "Direct Lending".

המשקיעים המוסדיים משקיעים באפיק זה במטרה לתשואה גבוהה וזאת תוך סיכונים נמוכים, ניהול בינלאומי איכותי וללא חשיפה לתנודתיות הבורסה. קבוצת פיננסים מאפשרת לראשונה, ללקוחות פרטיים להצטרף לאפיק השקעה איכותי זה. ההשקעה מתבצעת באמצעות קרנות בינלאומיות מהמובילות באירופה ובארה"ב, הן מבחינת סך ההון המנוהל על ידן, והן מבחינת הביצועים לאורך שנים ויכולתן לעמוד ביעדי ההשקעה. 
 
קבל/י פרטים נוספים, ללא כל התחייבות מצידך:
הזדמנות יחודית זו, מוגבלת בתקרת סכום הגיוס ומוגבלת בזמן. עם הגעה לסכום זה תסגר האפשרות להצטרף להשקעה.

 
התנאים 
  1. ​צפי משך זמן ההשקעה כ- 6 שנים. 
  2. מינימום השקעה - 100,000$.
  3. יעד תשואה שנתית 8%-12%(בהתאם למגוון סוגי הקרנות).
  4. נזילות - בהתאם לתנאי כל קרן וקרן
מגבלות ההשקעה ע"פי חוק
  1. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם.
  2. אין באמור משום הצעה לציבור כמשמעותה בחוק.
  3. ההשקעה מוגבלת ל-35 משקיעים, שייבחרו בהליך שיקבע המפרסם, או למשקיעים מסווגים המנויים בתוספת הראשונה לחוק