כנס הזדמנויות השקעה בהודו ובשוק המניות בארה"ב - פברואר 2017

 כנס לקוחות כשירים להצגת הזדמנויות השקעה באפיקים שונים בארץ ובעולם - אפריל 2017

 כנס הזדמנויות השקעה בברזיל, סקירת סקטורים להשקעה ובניית תיק אג"ח עולמי - מאי 2017

 כנס תחזית חצי שנתית ללקוחות הבנקאות הפרטית - יוני 2017

 כנס משקיעים כשירים להצגת הזדמנויות השקעה בחוב פרטי בארה"ב - יולי 2017

 כנס משקיעים כשירים - אוקטובר 2017

 כנס מיסוי פרישה ופנסיה, השקעות בחו"ל ודירות מגורים בישראל - נובמבר 2017

כנס השקעה במוצרים אלטרנטיביים - נובמבר 2017

השקעה בקרן בערבות מדינה ומטבעות דיגיטליים - דצמבר 2017