גלריה 2016

 כנס מסוי השקעות בארה"ב  - מאי 2016

כנס תיקון 190, תחזית ודירקט לנדינג  - מאי 2016

כנס השקעות אלטרנטיביות באפיקי השקעות מגוונים- מרץ 2016 

כנס קפיטליזם משתף והשקעה בקרנות דירקט לנדינג מוסדיות - פברואר 2016  

ועידת תחזית ללקוחות הבנקאות הפרטית - ינואר 2016 

כנס הצעות השקעות בקרנות בינלאומיות מובילות - אפריל 2016 

 כנס תחזית חציון שני 2016   - יולי  2016

 כנס השקעה בנדל"ן אנגליה וניו יורק  - ספטמבר 2016

 כנס השקעות אלטרנטיביות  - נובמבר  2016

 ועדה שנתית ללקוחות הבנקאות הפרטית לקראת שנת 2017  - דצמבר 2016