הועידה השנתית לתחזית לשנת 2018  - ינואר 2018
כנס תחזית לשנת 2018 בירושלים  - ינואר  2018